Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Kalendarium - 1991 r.
21 I
- Dekret przywracający Ordynariat Polowy w Polsce
- Dekret zatwierdzający statut Ordynariatu Polowego w Polsce, bulla nominacyjna ks. prałata Sławoja Leszka Głódzia na biskupa polowego

25 I
- przybywa do kraju biskup-nominat Sławoj L. Głódź

31 I
- rozpoczęcie funkcjonowania Ordynariatu Polowego
- posłanie Biskupa Polowego ks. prał. Sławoja L. Głódzia do oficerów, chorążych, podoficerów, żołnierzy, kombatantów i weteranów polskich sił zbrojnych

23 II
- uroczystość udzielenia sakry biskupiej ks. prał. Sławojowi L. Głódziowi na Jasnej Górze

24 II
- uroczysty ingres Biskupa Polowego ks. prał. Sławoja L. Głódzia do Katedry Polowej w Warszawie

26 II
- list Jana Pawła II do prezydenta Lecha Wałęsy w sprawie Ordynariatu i Biskupa Polowego
- biskup polowy z wizytą w Śląskim Okręgu Wojskowym

18 IV
- Prezydent RP Lech Wałęsa mianował Biskupa Polowego Sławoja L. Głódzia na stopień generała brygady

23-24 V
- w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni konferencja naukowa na temat: "Rola Kościoła i tradycji chrześcijańskiej w patriotycznym wychowaniu żołnierza polskiego" udziałem Biskupa Polowego gen. bryg. Sławoja L. Głódzia.

1 VI
- ks. prof. Jerzy Syryjczyk mianowany Wikariuszem Generalnym Biskupa Polowego a ks. Tadeusz Dłubacz proboszczem Katedry Polowej

2 VI
- spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z wojskiem polskim w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina

8 VI
- nawiedzenie Katedry Polowej WP przez Ojca Świętego

oprac. zjk
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;