Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Dokumenty kościelne

2016-11-21
List apostolski Misericordia et misera

2016-10-25
Instrukcja dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji

2016-01-17
Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2016 r. (17 stycznia 2016)
„Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia”

2016-01-01
Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 2016 (Papież Franciszek)

2015-09-29
Orędzie Ojca Świętego Franciszka do Młodych z okazji XXXI ŚDM

2015-04-12
Papieska bulla „Misericordiae vultus” (dokument)

2015-01-01
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 48. Światowy Dzień Pokoju (dokument)

2014-01-01
„Braterstwo podstawą i drogą do pokoju”. Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju

2013-03-05
O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek (dokumentacja)

2013-02-23
Dekret biskupa polowego ogłaszający Rok Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego

2013-02-01
Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2013

2012-12-23
Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju – "BŁOGOSŁAWIENI POKÓJ CZYNIĄCY" (1.I.2012)

2012-06-19
Zgoda Stolicy Apostolskiej na włączenie do kalendarza Ordynariatu Polowego wspomnienia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

2012-01-12
Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary

2011-10-13
Dekret przyznający Medal Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki

2011-10-05
Dekret ustanawiający Medal Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki

2011-09-19
Dekret powołujący Komisję ds. Budownictwa Sakralnego i Sztuki Kościelnej

2011-06-06
Dekret Biskupa Polowego Józefa Guzdka w sprawie jurysdykcji księży kapelanów do ważnego asystowania przy zawieraniu związków małżeńskich

2011-05-15
Orędzie Benedykta XVI na 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

2011-01-16
Orędzie Benedykta XVI na 97. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy „Jedna rodzina ludzka”

2010-12-19
Bulla Benedykta XVI mianująca bpa Józefa Guzdka biskupem polowym Wojska Polskiego

2010-09-18
Orędzie Benedykta XVI na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: "Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa". (dokument)

2010-01-01
Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju - 1 stycznia 2010 roku

2009-04-23
Statut Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

2009-03-18
ŻYWE SŁOWO BOŻE: List do kapłanów na Wielki Czwartek 2009
Pragniemy przede wszystkim wyrazić wam wdzięczność za stałą i ofiarną posługę ludowi Bożemu w naszej Ojczyźnie, a także poza jej granicami.

1996-03-12
Dekret erygujący Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

1992-12-07
INSTRUKCJA BISKUPA POLOWEGO O STRUKTURZE DUSZPASTERSKIEJ ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

1991-02-21
DEKRET KONGREGACJI ds. BISKUPÓW zatwierdzający Statuty Ordynariatu Polowego w Polsce

1991-01-21
STATUT ORDYNARIATU WOJSKOWEGO czyli POLOWEGO W POLSCE

1991-01-21
BULLA NOMINACYJNA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DLA SŁAWOJA L. GŁÓDZIA

1991-01-21
DEKRET KONGREGACJI ds. BISKUPÓW PRZYWRACAJĄCY ORDYNARIAT POLOWY W POLSCE

1986-04-21
"SPIRITUALI MILITUM CURAE" Konstytucja Apostolska na temat ordynariatów wojskowych Ojca Świętego Jana Pawła II

0000-00-00
List Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej do Biskupa Polowego WP z okazji 90. rocznicy ustanowienia Biskupstwa Polowego

0000-00-00
Instrukcja „Dignitas personae” - cz. I i cz. II

0000-00-00
Instrukcja „Dignitas personae” - cz. III

0000-00-00
Biskup Polowy WP otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Lidzbark Warmiński (dokumentacja)

0000-00-00
Biskup Polowy Wojska Polskiego erygował Dekanat Wojsk Specjalnych (1 VIII 2008)

0000-00-00
Zarządzenie Biskupa Polowego WP w sprawie obchodu Roku Świetego Pawła

0000-00-00
Przemówienie Benedykta XVI na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (dokumentacja)

0000-00-00
Ks. phm. Ronald Rafał Kasowski – wybrany przez 343. Zebranie Plenarne KEP - Naczelnym Kapelanem ZHP

0000-00-00
Biskup Polowy - Członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

0000-00-00
Porozumienie między Ministrem Finansów i Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Celnej w sprawie organizacji i funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa Służby Celnej

0000-00-00
Porozumienie między Komendantem Głównym Policji i Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa w Policji

0000-00-00
List biskupów Polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2007

0000-00-00
Dekret erekcyjny Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce (21 I 2006)

0000-00-00
Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2007 roku

0000-00-00
List Ojca Świętego Benedykta XVI w 90. rocznicę bitwy pod Verdun

0000-00-00
Zeugen des Glaubens in Christus Jesus und Wachter des Friedens. Botschaft an die Militärseelsorger und an die ihnen anvertraute soldatische Familie

0000-00-00
Pismo Arcybiskupa Józefa Michalika informujące o decyzji Episkopatu Polski o włączeniu funkcjonariuszy Służby Celnej do duszpasterstwa wojskowego, prowadzonego przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

0000-00-00
Bulla nominacyjna Jana Pawła II dla Księdza Prałata Tadeusza Płoskiego z 16 października 2004 roku

0000-00-00
Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych

0000-00-00
DEKRET zrównujący jurysdykcję Biskupa Polowego z Biskupem Diecezjalnym

0000-00-00
STATUT AKCJI KATOLICKIEJ ORDYNARIATU POLOWEGO

0000-00-00
STATUT RADY KAPŁAŃSKIEJ ORDYNARIATU POLOWEGO WP

0000-00-00
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II na 1 I 2005 roku

0000-00-00
KONKORDAT MIĘDZY STOLICĄ APOSTOLSKĄ I RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ

0000-00-00
PROTOKÓŁ Z INGRESU DO KATEDRY POLOWEJ WP KS. BP. SŁAWOJA L. GŁÓDZIA

Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;