Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości grudzień 2008 r.
2008-12-02
Katowice: Liturgiczne dziękczynienie pod przewodnictwem Biskupa Polowego WP za 75 lat garnizonowej świątyni św. Kazimierza

Parafia wojskowa w Katowicach w dniu 2 grudnia br. przeżywała liturgiczne dziękczynienie za 75 lat istnienia parafialnej świątyni. Mszy św. koncelebrowanej przez czternastu kapelanów i miejscowych księży diecezjalnych przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski. Uroczystość zgromadziła dowódców jednostek wojskowych i instytucji wojskowych z garnizonu Katowice i garnizonu Kraków, wśród których byli m.in. gen. dyw. Edward Gruszka – dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego oraz gen. dyw. Zbigniew Głowienka – dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego, Piotr Uszok – prezydent Miasta Katowice.
Zebranych powitał proboszcz Parafii pw. św. Kazimierza – ks. kan. ppłk Mirosław Sułek.
W kazaniu Ordynariusz Wojskowy prof. dr hab. Tadeusz Płoski przypomniał dzieje budowy świątyni wojskowej. Powiedział m.in.
- Budowę kościoła garnizonowego w Katowicach p.w. św. Kazimierza Królewicza rozpoczęto 23 czerwca 1930 roku. Budowniczym kościoła był ks. Stanisław Sinkowski pełniący obowiązki kapelana wojskowego w Katowicach w latach 1924-1934. Grunt pod budowę ofiarował Magistrat Miasta Katowic. Projekt wykonał inż. Architekt Leon Dietz-Arma. Fundusze na budowę czerpano z subwencji rządowej, z opodatkowania się w 1/2 procenta poborów, już od roku 1929 korpusu oficerów i podoficerów Garnizonu Katowice oraz z cegiełek rozprowadzanych wśród nauczycieli i młodzieży.
Biskup wspomniał, że członkami komitetu budowy kościoła były zacne i znaczące osoby w tamtym czasie:
- Członkami Komitetu Budowy byli: prezes komitetu dr Jan HLOND – brat prymasa Polski, Bp. Józef Gawlina, Jan i Zuzanna Badura – Bank Gospodarstwa Krajowego, D-ca 23 DP gen. Józef Zając, Stefan, Jadwiga, Wincenty, Antoni – Bank Rolny, Prezydent Miasta Katowic dr Adam Kocur.
Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego odbyła się 28 września 1930 roku z udziałem Biskupa Polowego Stanisława Galla, zaś kościół konsekrował 25 czerwca 1933 roku Biskup Polowy Józef Gawlina.
Biskup nieco miejsca w kazaniu poświęcił architekturze kościoła. Powiedział:
- Jest to pierwszy w Polsce kościół zbudowany w stylu ART-DECO, czyli funkcjonalizmu. Styl kościoła odznacza się prostotą, a nawet surowością. Zbudowany przez inż. Architekta Jana Widucha. Nowoczesna architektura lat trzydziestych ubiegłego wieku. Budulec to żelbeton i cegła. Kubatura 8824 m2. Wysokość nawy głównej 17 m, wieży 40 m. Ołtarz główny – Chrystus na Krzyżu z drzewa lipowego - wyrzeźbił Marian Spindler ze Lwowa. Stacje drogi krzyżowej – Zofia Trzcińska-Kamińska z Warszawy.
Kościół posiada trzy dzwony, które poświęcił Biskup Polowy Józef Gawlina.
Biskup Polowy przypomniał osobę proboszcza parafii ks. ppłk Ludwika Bombasa, który 1 września 1939 roku podczas nabożeństwa pierwszopiątkowego powierzył kościół ks. kan. dr Henrykowi Prokschowi, który był rektorem Kościoła Przemienienia Pańskiego, i sam poszedł na wojnę.
Kościół garnizonowy św. Kazimierza w swojej 75-letniej historii miał następujących proboszczów:
1.      Ks. ppłk prał. Stanisław Sinkowski   - 1924-1934
2.      Ks. płk inf. Ludwik Bombas              - 1934- 1939
3.      Ks. mjr Henryk Proksch                   - 01.09.1939-31.01.1940
4.      Ks. Stanisław Wilczewski                - 01.02.1940-28.02.1948
5.      Ks. mjr Joachim Kowalski                - 01.03.1948-30.09.1948
6.      Ks. kpt. Maksymilian Goszyc           - 01.10.1948-1950
7.      Ks. kpt. Tadeusz Janczak                - 1950-1952
8.      Ks. kpt. Franciszek Wilczek            - 1952-1969
9.      Ks. płk Wilhelm Franciszek Kubsz   - 1969-1973
10.   Ks. płk Bolesław Spychała              - 1973-1982
11.   Ks. płk Marian Kubera                    - 1982-1991
12.   Ks. mjr Tadeusz Bieniek                - 1991-1999
13.   Ks. mjr kan. Wiesław Korpeta       - 1999-2007
14.   Ks. ppłk kan. Mirosław Sułek         - 01.08.2007-
Kościół św. Kazimierza podczas II wojny światowej służył ludności niemieckiej i nabożeństwa sprawował przybyły z Nysy Scholzel – kapelan Wermachtu. 27 stycznia 1945 roku nastąpiło wyzwolenie Katowic, a 4 lutego 1945 roku odbyła się pierwsza Msza św. z „Te Deum” za wolną Ojczyznę.
Biskup Polowy poświęcił w przedsionku kościoła tablicę upamiętniającą Komitet Budowy Kościoła.
Na zakończenie Mszy św. górnicy wręczyli Biskupowi Polowemu nominację na Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego i przekazali mundur górniczy. Stopień górniczy nadał Biskupowi Polowemu Minister Gospodarki.
Całość liturgicznego świętowania dopełnił radosny hymn „Ciebie Boga wysławiamy”.
Ks. płk Zbigniew Kępa (kepa@ordynariat.pl)
Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;