Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości październik 2006 r.

2006-10-31
Biskup Polowy WP modlił się przy grobach żołnierzy i kapelanów

2006-10-30
Zaproszenie do galerii fotograficznej

2006-10-30
Instalacja kanoników Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego WP

2006-10-30
Druga Rocznica Konsekracji i Ingresu Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego - Uroczystości

2006-10-28
Biskup Ploski podarował Benedyktowi XVI album

2006-10-28
Liban-Tybnina: Dar PKW UNIFIL w postaci agregatu prądotwórczego dla szkoły podstawowej

2006-10-28
Watykan: V. Międzynarodowa Konferencja dla Ordynariatów Wojskowych. „MINISTERIUM PACIS INTER ARMA” (omówienie programu)

2006-10-28
Pismo Arcybiskupa Józefa Michalika informujące o decyzji Episkopatu Polski o włączeniu funkcjonariuszy Służby Celnej do duszpasterstwa wojskowego, prowadzonego przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

2006-10-28
Irak: Uroczystości odpustowe w kaplicy Międzynarodowej Dywizji w Diwaniji (Diwaniyah)

2006-10-28
Kongres ordynariatów polowych (23-27 X 2006)

2006-10-28
Został powołany nieetatowy Zespół Koordynacji Działań Psychoprofilaktycznych w PKW Irak

2006-10-27
Kronika Misji Świętych – Wpisy Uczestników (cz. I)

2006-10-27
Watykan: V Międzynarodowe Spotkanie Ordynariuszy Wojskowych (23-27 X 2006) - zapowiedź

2006-10-26
Benedykt XVI: Głoście Ewangelię pokoju i miłości - Audiencja dla biskupów polowych

2006-10-26
Niemcy-Freising: 51 Gesantkonferenz - Ogólna konferencja kapelanów katolickich, referentów i referentek pastoralnych

2006-10-25
Weterani misji pokojowych ONZ zwiedzili Katedrę Polową

2006-10-25
Szef Sztabu Generalnego WP złożył wieniec w Kaplicy Katyńskiej Katedry Polowej

2006-10-24
W Senacie RP - dyskurs o człowieku dojrzałym "Vir vere humanus"

2006-10-24
Przekazanie darów serca od Caritas OPWP do Libanu

2006-10-22
Misje święte w Gnieźnie i w Powidzu

2006-10-22
Otwarcie Sali Tradycji Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej w Białej Podlaskiej

2006-10-22
Kongo: Polscy żołnierze uczestniczyli w Eucharystii w rycie afrykańskim

2006-10-22
Biskup Polowy WP ogłosił nominację Ks. ppłk Jana Wołyńca na proboszcza Parafii Wojskowej w Olsztynie i dziekana Warmińsko-Mazurskiego Dekanatu Wojskowego

2006-10-22
Ks. płk Zenon Surma zorganizował akcję pobierania krwi

2006-10-22
Skołyszyn: Zjazd byłych Alumnów seminarium przemyskiego odbywających służbę wojskową w latach 1959-1979 (zapowiedź)

2006-10-21
50-lecia Olszyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego

2006-10-20
Uroczystości zakończenia kursu Szkoły Podoficerskiej w Cieszynie

2006-10-20
Ks. płk Jan Wołyniec – Dziekanem Warmińsko-Mazurskiego Dekanatu Wojskowego

2006-10-20
Pięćdziesięciolecie Olsztyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego z udziałem Biskupa Polowego WP (20-22 X 2006)

2006-10-20
Episkopat Polski włączył duszpasterstwo Służby Celnej RP do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

2006-10-19
Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski członkiem Rady Prawnej Episkopatu Polski

2006-10-19
Wiedeń: Zakończenie Konferencji Kapelanów Wojskowych z Europy

2006-10-19
Dary dla Szpitala w Charikarze od polskich żołnierzy

2006-10-19
Wiedeń: Konferencja Ordynariuszy Polowych pt. „Wyzwania duszpasterstwa polowego w Europie” (18-20 X 2006)

2006-10-19
Biskup Polowy uczestniczył w 337. zebraniu plenarnym biskupów (18-19 X 2006)

2006-10-18
Nawiedzenie Parafii Garnizonowej w Skwierzynie przez obraz Jezusa Miłosiernego

2006-10-18
Posługa duszpasterska pośród żołnierzy pracujących w strukturach NATO w Belgii

2006-10-18
Zegrze: Msza św. w intencji żołnierzy Wojsk Łączności i Informatyki

2006-10-18
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego powstaje ołtarz wotywny Św. Judy Tadeusza

2006-10-17
Lidzbark Warmiński: Wizyta Biskupa Polowego WP w jednostce wojskowej i domu zakonnym Sióstr Pallotynek

2006-10-17
Abp Michalik o kapłaństwie, Kościele, Unii Europejskiej i Polsce w wywiadzie - rzece "Kochać Boga - rozumieć człowieka"

2006-10-17
Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej podziękował Biskupowi Polowemu WP za wizytę duszpasterską w Belgii

2006-10-17
Rogóż: Uroczystość nadania szkole podstawowej sztandaru oraz imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego

2006-10-17
Rogóż: Uroczystość nadania szkole sztandaru oraz imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego (zapowiedź)

2006-10-16
Święto Edukacji Narodowej w kościele wojskowym w Rembertowie

2006-10-15
Misje Święte w parafii wojskowej p. w. Św. Sebastiana w Wędrzynie

2006-10-15
Dzień Papieski w Iraku

2006-10-15
Belgia: Biskup Polowy modlił się na polskim cmentarzu wojennym w Lommel

2006-10-15
Warszawa: Apel Warszawy z Papieżem na Placu Zamkowym

2006-10-14
Belgia-Mons: Uroczystości z udziałem Biskupa Polowego WP i wspólnoty polskiej (relacja ks. ppłk. A. Rosłego)

2006-10-14
Belgia: Biskup Polowy WP przekazał Relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej do kaplicy pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia przy kwaterze SHAPE w Mons

2006-10-14
Belgia: Biskup Polowy erygował Parafię pw. Miłosierdzia Bożego przy kwaterze SHAPE w Mons

2006-10-14
Belgia; Biskup Polowy WP celebrował Mszę św. w kwaterze SHAPE

2006-10-14
Katedra Polowa: Msza z okazji Święta 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej

2006-10-14
Warszawa-Katedra Polowa WP: Święto 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej.

2006-10-13
Jarocin: Inauguracja Liceum Ogólnokształcącego z przysposobieniem obronnym

2006-10-13
Biskup Polowy rozpoczął wizytę duszpasterską w Mons w Belgii

2006-10-13
Promocja chorążych w Kętrzynie

2006-10-12
Misje Święte - Krosno Odrzańskie - 7-12 października 2006 r.

2006-10-12
Żołnierze, dzieci i młodzież z Lidzbarka Warmińskiego z wizytą u Biskupa Polowego Wojska Polskiego

2006-10-11
Warszawa – Katedra Polowa WP: Biskup Polowy modlił się za zmarłego płk. Edwarda Wiśniewskiego

2006-10-11
Reportaż w TVP 1 o Pieszej Pielgrzymce Wojskowej pt. „Pielgrzymi pokoju”

2006-10-09
Bp Płoski wygłosił kazanie na inaugurację roku akademickiego w UKSW

2006-10-07
Prawnicy Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości przed tronem Matki Bożej Jasnogórskiej

2006-10-07
VI Dzień Papieski : Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia

2006-10-07
Misje Święte w Parafii Wojskowej pw. Ducha Świętego w Międzyrzeczu (4-7 X 2006)

2006-10-06
Święto 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

2006-10-06
Święto 13. Eskadry Lotnictwa Transportowego w Krakowie

2006-10-06
3.Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej obchodzi swoje święto

2006-10-06
Kraków: Święto 13 Krakowskiej Eskadry Lotnictwa Transportowego

2006-10-05
Komendanci Główni Żandarmerii Wojskowej modlili się w Katedrze Polowej

2006-10-04
Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski konsekrował kościół garnizonowy w Wałczu

2006-10-03
Irak: Dar dobrego serca polskich żołnierzy

2006-10-03
Liban: Działalność charytatywna żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL

2006-10-03
Były i obecny dowódca Wojsk Lądowych modlili się w Katedrze Polowej

2006-10-02
Modlitwa Biskupa Polowego przed Pomnikiem 50.tys. mieszkańców Woli zamordowanych przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego

2006-10-02
Rozpoczęcie Misji Świętych w Parafii Wojskowej w Wałczu

2006-10-02
Kinszasa: poświęcenie i otwarcie kaplicy w bazie wojskowej EUFOR

2006-10-01
Misje Święte w Parafii garnizonowej pw. NMP Częstochowskiej w Pile (28 IX - 1 X)

2006-10-01
Biskup Polowy na inauguracji roku akademickiego w Tomaszowie Lubelskim

2006-10-01
Katedra Polowa WP: Zakończenie obchodów 62. rocznicy Powstania Warszawskiego

2006-10-01
Wikariusz Generalny Biskupa Polowego przewodniczył Mszy św. w intencji gen. Kleeberga w Kocku

2006-10-01
Tomaszów Lubelski: Wykład inauguracyjny Biskupa Polowego wygłoszony w 10. rocznicę Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim

Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;