Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Opracowania

2017-09-21
Wykaz kapelanów AK Podokręgu Rzeszów z terenu diecezji przemyskiej (Paweł Glugla)

2017-07-11
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Busku-Zdroju (ks. płk SG w st. spocz. K. Tuszyński)

2017-04-13
Bibliografia nt. posługi księży kapelanów w Polskich Kontyngentach Wojskowych artykułów opublikowanych w „Naszej Służbie” w latach 1992-2016 (cz. 1)
cz. 1 (lata: 1992-2009)

2017-04-13
Bibliografia nt. posługi księży kapelanów w Polskich Kontyngentach Wojskowych artykułów opublikowanych w „Naszej Służbie” w latach 1992-2016 (cz. 2)
cz. II (2010-2016)

2017-04-04
Jubileusz 300-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (ks. płk w st. spocz. K. Tuszyński)

2017-03-05
Cześć i honor żołnierzom i księżom niezłomnym (Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych)

2017-02-07
Wykaz kapelanów rzymsko-katolickich w wojsku rosyjskim (1832 - 1914) [oprac. Paweł Glugla]

2016-10-27
Wykaz kapelanów wojskowych Królestwa Polskiego z lat 1817-1830 (Paweł Glugla)

2016-08-27
Wspomnienia ks. Aleksandra Burdzego o życiu duchowym alumnów w JW. 4413 w Bartoszycach

2016-08-22
„Katyń … ocalić od zapomnienia” w Brzeźnie Szlacheckim

2016-03-15
"Zostań z nami. Rok 2015 – Rokiem Jana Pawła II" (publikacja w formie pdf)

2016-03-10
Adam Buszko, „Święty Jan Paweł II z Wojskiem Polskim *Saint John Paul II with the Polish Army” (pdf, cz. II)

2016-03-10
Adam Buszko, „Święty Jan Paweł II z Wojskiem Polskim *Saint John Paul II with the Polish Army” (pdf, cz. I)

2016-03-10
"Duszpasterstwo wojskowe w II Rzeczypospolitej na przykładzie archidiecezji wileńskiej" (Paweł Glugla)

2016-01-13
Biskup Władysław Bandurski w sprawie Legionów Polskich w 1915 r. (Paweł Glugla)

2016-01-08
Ze wspomnień o ks. gen. Stanisławie Brzósce – kapelanie powstańców 1863 r.

2016-01-03
Historiografia duszpasterstwa wojskowego na terenie diecezji siedleckiej (ks. ppor. dr Sławomir Bylina)

2015-12-02
Parafie wojskowe na terenie diecezji tarnowskiej w okresie II Rzeczypospolitej (Paweł Glugla)

2015-11-17
Wojna domowa w Syrii zagrożeniem pokoju na Bliskim Wschodzie w latach 2011-2012 (ks. ppor. Sławomir Bylina)
artykuł w wersji pdf

2015-11-17
Religijny wymiar patriotyzmu i świąt narodowych (ks. ppor. rez. Jan Bocian)

2015-11-06
70-lecie struktur polskiego duszpasterstwa w Niemczech (1945-2015). Rola abp. Józefa Gawliny biskupa polowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

2015-05-10
Biogram Siostry Gotthardy SCHUTTA, elżbietanki posługującej chorym żołnierzom podczas I i II wojny światowej

2015-04-27
150 rocznica urodzin pierwszego Biskupa Polowego Wojska Polowego - arcybiskupa Stanisława Galla (21.04.1865 – 21.04.2015) [dr Agnieszka Sławińska, Sławomir Sławiński]

2015-02-27
Ratownik sierocych dusz – o. Łucjan Królikowski [Elżbieta Szmigielska-Jezierska]

2014-11-27
Sanitariuszka „HANKA” (wspomnienia o Annie Halinie Kowalskiej) [Hanna Kanieska]

2014-11-27
560 lat kultu św. Barbary w Warszawie (kpt. rez. Wiesław Czajka)

2014-09-30
„100. rocznica wybuchu I wojny światowej w artyleryjskim garnizonie Jarosław. Historia, doświadczenie i rozwój artylerii do działań w środowisku górskim” (omówienie)

2014-08-05
Dwa sztandary wykonane w okupowanej Polsce dla jednostek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (prof. Andrzej Kunert)

2014-07-16
Rola duszpasterstwa wojskowego w dziejach Polski do 1918 r.

2014-07-15
XV Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

2014-05-27
Człowiek i wojna (ppłk Agnieszka Gumińska)

2014-05-25
Z andersiakiem Zygmuntem Szczepaniakiem przy grobie Rosy Bailly [Łukasz Stefaniak]

2014-05-11
Ślady Kodnia na Jasnej Górze. Wygnanie i uroczysty powrót Cudownego Obrazu Matki Boskiej do Kodnia (ks. dr Kazimierz Tuszyński)

2014-03-30
Jedyna nadzieja w miłosierdziu! - ostatnia pielgrzymka do Ojczyzny

2014-02-07
Misje święte i peregrynacja Obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, jako wyraz Nowej Ewangelizacji według zamysłu Jana Pawła II

2013-11-12
Regulacje stosunków państwo Kościół katolicki na tle obchodów religijnych i państwowych na terenie Diecezji Podlaskiej w latach 1918-1939 (ks. ppor. dr Sławomir Bylina)

2013-11-05
Straż Ochrony Kolei – służba z tradycjami (Paweł Boczek)

2013-10-13
Nieznana zbrodnia fińskich jegrów na Polakach w Wyborgu w kwietniu 1918 r. (ks. Krzysztof Pożarski)

2013-09-22
Niepokalanów. Zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych z udziałem delegacji Ordynariatu Polowego (16-18 września 2013 r.)

2013-09-08
Przestrzeń aksjologiczna w nauczaniu ks. bpa prof. gen. Tadeusza Płoskiego (Ryszard Podgórski)

2013-04-09
Uniwersalizm w nauczaniu papieża Jana Pawła II (bp Józef Guzdek)

2013-03-19
Antônio Alvares da Silva - brat Orlando, patronem Duszpasterstwa Wojskowego Brazylijskich Wojsk Lądowych

2012-12-31
Karłag w Kazachstanie – miejsce represji Kazachów oraz ludności deportowanej podczas II wojny światowej, w tym Polaków

2012-11-27
Łzy dzieci i… korona Arcybiskupa (Elżbieta Szmigielska-Jezierska)

2012-11-27
Jestem przy Tobie, Pamiętam i Czuwam (Danuta Berezowska)

2012-09-28
W sztafecie pamięci, która zmartwychwstaje. O ks. Janie Chrobeńskim (Chrabąszczu). (Elżbieta Szmigielska-Jezierska)

2012-09-14
O Figurze Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w żołnierskim płaszczu (Wywiad Elżbiety Szmigielskiej-Jezierskiej z o. płk Janem Golonką)

2012-05-21
Wybrane element symboli na sztandarach wojskowych (ks .kmdr ppor. mgr lic. Jan Zapotoczny)

2012-03-06
Czy w internecie obowiązuje moralność? (o. Józef Augustyn SJ)

2012-02-13
Zasłuchany w wolę Bożą. Ksiądz Michał Sopoćko (1888 – 1975)- kapłańska świętość (Elżbieta Szmigielska-Jezierska)

2012-01-27
Patriotyzm z Miłości Boga. Wspomnienia Jana Koniecznego o ks. Infułacie Witoldzie Kiedrowskim

2011-12-12
Posługa kapelanów wojskowych w jednostkach kleryckich w latach: 1959-1980 (ks. Kazimierz Fąfara)

2011-11-15
Yamahą do miejsc, gdzie Krzyże pamiętają (XI Motocyklowy Rajd Katyński) [Elżbieta Szmigielska-Jezierska]

2011-11-08
Kronika pielgrzymki do Lourdes -1-8 X 2011 r. (ks. kmdr por. Ryszard Preuss)

2011-08-25
Piractwo morskie – problem, którym należy się także zająć od strony moralnej (głos w dyskusji)

2011-07-30
Nowy Sącz: Homilia z okazji 92. rocznicy powstania Policji w Nowym Sączu (bp Wiktor Skorc)

2011-06-16
W miejscu nasyconym modlitwą. Reportaż z 53. Międzynarodowej Pielgrzymki Wojskowej do Lourdes (mjr SG Jerzy Misiewicz)
Na spotkanie z Maryją Niepokalaną w Lourdes Wojsko Polskie wyruszyło po raz dwudziesty

2011-06-10
Rajd motocyklowy: „Z ziemi włoskiej do Polski” (7-22 maja 2011)

2011-06-05
Beatyfikacja Jana Pawła II: Refleksje z pobytu w Rzymie (ks. kmdr Ryszard Preuss)

2011-05-21
XX-lecie Straży Granicznej oraz posługa duszpasterska w służbie granicznej – ogólne refleksje (ks. płk w st. spocz. Kazimierz Tuszyński)

2011-03-30
W drodze do czynu zbrojnego (Wiktor Cygan)

2011-03-26
Miłość nie zna granic… 20 lat duszpasterstwa mundurowego z perspektywy służby w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej (Jerzy Misiewicz)

2011-03-16
Herb biskupa Józefa Guzdka (dr Wojciech Drelicharz)

2011-03-05
Afryka Północna: katolicy wobec arabskiej „wiosny ludów”

2010-12-30
Policjant w służbie Bogu (o. ppor. rez. Jan Bocian)

2010-12-04
Kościelne organizacje charytatywne w Europie

2010-11-27
Ks. Józef Daniel Łupiński (1825-1832), kapelan insurekcji kościuszkowskiej, proboszcz Parafii w Bęczkowicach

2010-10-31
400 lecie śmierci Michelangelo Merisi, zwanego Caravaggio, wybitnego malarza m.in. scen z życia św. Mateusza, patrona Straży Granicznej

2010-10-06
Stosunki państwo-Kościół w Europie (Marcin Przeciszewski, KAI)

2010-08-18
„Służyć w ochronie i obronie wartości. Aksjologiczne fundamenty służb mundurowych” (materiały z Konferencji w Płocku)

2010-08-10
Kościół polski w 1920 roku (prof. Wiesław Jan Wysocki)

2010-06-18
Osz znaczy „Płów”. Przekleństwo Stalina (ks. Jarosław Wiśniewski)

2010-06-09
Polskie źródło w Septfonds (z cyklu „Na pielgrzymim szlaku do Lourdes…”)

2010-04-08
Kapelańskie drogi ks. ppłk. Franciszka Juszczyka (1890-1950) (ks. płk SG Zbigniew Kępa)
Kapelańskie inspiracje w Roku Kapłaństwa.

2010-04-06
„Pamiętaj o Nich, Polsko. Pomordowanym i Poległym na Wschodzie” (cz. 1)
Wybór kazań Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Warszawa 2009.

2010-04-06
„Pamiętaj o Nich, Polsko. Pomordowanym i Poległym na Wschodzie” (cz. 2)
Wybór kazań Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Warszawa 2009.

2010-04-06
„Pamiętaj o Nich, Polsko. Pomordowanym i Poległym na Wschodzie” (cz. 3)
Wybór kazań Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Warszawa 2009.

2010-03-27
Kryptonim „Wierny” (Elżbieta Szmigielska-Jezierska)
Z serii: W blasku i cieniu Krzyża.

2010-03-12
XV lat posługi duszpasterskiej w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju (ks. prał. płk Kazimierz Tuszyński, płk rez. dr n. med. Bernard Solecki)
Historia duszpasterstwa i kaplicy w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju.

2010-03-09
Tradycja i innowacja a społeczna misja Muzeum Ordynariatu Polowego (płk rez. mgr Jacek Macyszyn)
Muzeum przyczyniać się będzie do zachowania dla potomnych dowodów dotyczących funkcjonowania struktury Ordynariatu Polowego jak i działalności samych kapelanów.

2010-02-19
Współczesne formy przekazu wiary (ks. dr Stanisław Gulak)
Artykuł przygotowany na IV sesję synodalną Synodu Ordynariatu Wojskowego.

2010-02-18
Ks. kpt. Władysław Gurgacz - Popiełuszko stalinizmu (Elżbieta Szmigielska-Jezierska)
Z cyklu: W cieniu i blasku Krzyża

2010-02-14
Dwutygodnik „Nasza Służba” jako medium służące pomocą duszpasterstwu wojskowemu (ks. kmdr dr Leon Szot)
Artykuł został opracowany na IV sesję Synodu Wojskowego w Polsce.

2010-02-11
Posługa duszpasterska w Afganistanie (ks. kpt. Stanisław Denys)
W bazach księża kapelani są animatorami życia religijnego i wsparciem w trudnych chwilach żołnierskiego życia.

2010-02-07
Księża kapelani Wojska Polskiego ofiary mordu katyńskiego (ks. płk dr Zbigniew Kępa)
Referat opracowany na konferencję UKSW pt. „Ludzie ubodzy i ofiary wojny jako odbiorcy pomocy charytatywno-humanitarnej".

2010-02-04
Po żołnierzach PKW Liban pozostało wiele dobra (ks. kpt. Andrzej Piersiak)
Po 17 latach polscy żołnierze zakończyli misję w Libanie.

2010-01-25
Ordynariat Polowy w działalności charytatywnej wobec ofiar wojen (ks. płk dr Robert Mokrzycki)

2010-01-25
Posługa duszpasterska kapelana szpitala w Wojskowym Instytucie Medycznym ubogim i ofiarom wojny (ks. ppłk mgr-lic. Marek Kwieciński)

2010-01-25
Pomoc humanitarna w obliczu konfliktu zbrojnego (ks. kmdr dr Leon Szot)

2010-01-25
Ludność cywilna i ofiary wojny w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego (Bp gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski)

2010-01-20
Edukacja i wychowanie kadetów w latach 1765 – 1939 (ks. kmdr dr Leon Szot)
Referat wygłoszony podczas konferencji nt.: „Profesjonalizacji Wojska Polskiego – zawód żołnierz – co dalej?” w CBW.

2010-01-20
Wychowanie młodzieży w kontekście wartości (gen. dyw. dr hab. Tadeusz Płoski, prof. UWM)

2010-01-18
Współpraca Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z Garnizonem Stołecznym Warszawa (1991-2010)

2009-10-21
Ks. Juliusz Stanisław Janusz (1906-1978) – kapelan Wojska Polskiego II RP, kampanii polskiej, więzień Buchenwaldu, kapelan batalionów i kompanii wartowniczych przy Armii Amerykańskiej

2009-07-30
Katedra Polowa: konserwacja wojskowych wotów ofiarowanych Hetmance Żołnierza Polskiego
Wota w Katedrze Polowej Wojska Polskiego świadczą o żywym kulcie, jakim kolejne pokolenia żołnierzy i ich rodzin darzą swoją Hetmankę

2009-04-24
Vojno dušobrižništvo u Oružanim snagama Republike Poljske – zadaci i izazovi - cz. I (Bp gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski)
Referat został wygłoszony podczas konferencji duszpasterskiej w Chorwacji 14 kwietnia 2009 roku.

2009-04-24
Vojno dušobrižništvo u Oružanim snagama Republike Poljske – zadaci i izazovi - cz. II (Bp gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski)
Referat został wygłoszony podczas konferencji duszpasterskiej w Chorwacji 14 kwietnia 2009 roku.

2009-04-23
Duszpasterstwo wojskowe w Siłach Zbrojnych RP – zadania i wyzwania
Referat został wygłoszony podczas konferencji duszpasterskiej w Chorwacji 14 kwietnia 2009 roku.

2009-03-18
PODZIĘKOWANIE ks. prał. płk SG Kazimierza Tuszyńskiego z racji pożegnania się ze służbą mundurową, a także z racji 15. rocznicy Dekanatu Straży Granicznej i 15. rocznicy piastowania funkcji dziekana.
Ks. prał. płk SG Kazimierz Tuszyński zakończył swoją 15. letnią posługę w charakterze dziekana Straży Granicznej.

2009-03-17
„Nie zdejmę krzyża z mojej ściany…” - 25. lat temu w Miętnem
Krzyże wróciły na ściany szkół i innych urzędów użyteczności publicznej jako symbol wolności religijnej wywalczonej przez „Solidarność”. Zaczęły cichaczem znikać po 13 grudnia 1981, po wprowadzeniu stanu wojennego.

2009-03-09
Europejskie komisje o walce z „handlem żywym towarem”
Zadaniem powołanych przez poszczególne episkopaty komisji „Iustitia et Pax” jest obrona praw człowieka w duchu zasad społecznego nauczania Kościoła.

2009-03-09
Afryka: Kościół apeluje o wsparcie inicjatyw pokojowych zaapelowała do wspólnoty międzynarodowej
Rada Stała Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru zaapelowała o wsparcie inicjatyw pokojowych w regionie Wielkich Jezior

2009-03-09
Jeden na tysiąclecie – nowa książka o prymasie Wyszyńskim
„Kardynał Wyszyński”, autorstwa Ewy Czaczkowskiej – to pierwsza w wolnej Polsce tak pełna monografia poświęcona Prymasowi Tysiąclecia. Ponad 600-stronicowa publikacja to owoc trzyletniej pracy.

2009-02-05
Ordynariat Polowy w Polsce w latach 1991-2008 (cz. I) (Krzysztof Burek, ks. płk dr Zbigniew Kępa)
Przywrócenie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego; Pasterze Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego; Posługa Biskupów Polowych; Parafie wojskowe i księża kapelani;

2009-02-05
Ordynariat Polowy w Polsce w latach 1991-2008 (cz. II) (Krzysztof Burek, ks. płk dr Zbigniew Kępa)
Kościoły, kaplice, izby modlitwy; Dzieła Miłosierdzia: CARITAS Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego; Pielgrzymki, peregrynacje, misje; Prasa, wydawnictwa, nagrody; W jedności z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI...

2009-02-05
Bp Stanisław Gall – Pierwszy Biskup Polowy Wojsk Polskich (ks. dr Tadeusz Jachimowski) – cz. I
Pierwszy Biskup Polowy Wojsk Polskich Stanisław Gall (1919-1933)

2009-02-05
Bp Stanisław Gall – Pierwszy Biskup Polowy Wojsk Polskich (ks. dr Tadeusz Jachimowski) - cz. II
Pierwszy Biskup Polowy Wojsk Polskich Stanisław Gall (1919-1933)

2009-02-04
Konsekracja J. Eks. Biskupa polowego Józefa Gawliny (Huta Królewska (Chorzów), 17 marca 1933 r.)
17 marca, w Święto św. Józefa, 1933 r. w Hucie Królewskiej (obecnie Chorzów) odbyła się konsekracja biskupa polowego Józefa Feliksa Gawliny. Relację z tej uroczystości zamieścił Gość Niedzielny w nr nr 13 z 1933 roku

2009-01-01
Pacyfizm a wojny sprawiedliwe (Ks. dr Jan Bocian SVD) (cz. 1)
Jest wielu, którzy – jak twierdzą – z powodów religijnych nie akceptują służby wojskowej, a pacyfizm staje się w ich oczach jakoby istotną cechą wyznawanej przez nich wiary.

2009-01-01
Pacyfizm a wojny sprawiedliwe (Ks. dr Jan Bocian SVD) (cz. 2)
Czy katolik może odmówić służby wojskowej z przyczyn psychologicznych? Uważam, że tak. Niech jednak będzie na tyle odważny, by nie zasłaniać się powodami religijnymi.

2009-01-01
Wolność sumienia i religii w warunkach służby wojskowej w Polsce (Bp gen. dyw. dr Tadeusz Płoski) - cz. I
Prawo do wolności religijnej jako jedno z podstawowych praw człowieka ma swoje miejsce i uzasadnienie w szerszym kontekście praw i wolności należnych człowiekowi.

2009-01-01
Wolność sumienia i religii w warunkach służby wojskowej w Polsce (Bp gen. dyw. dr Tadeusz Płoski) - cz. II
Wolność sumienia i religii a służba wojskowa

2009-01-01
Ksiądz podpułkownik Wiktor Szyłkiewicz - biogram (Ks. Tadeusz Krahel)
Jednym z pierwszych kapłanów Archidiecezji Wileńskiej, którzy oddali swe życie już na początku II wojny światowej był ks. podpułkownik Wiktor Szyłkiewicz.

2009-01-01
„Pieśń Ojczysta – Zbiór najpiękniejszych śpiewów patriotycznych” – wydany przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (Leszek Mateusz Gorecki)
Wydana publikacja to przede wszystkim lekcja patriotyzmu. Przeglądając strony albumu i słuchając kolejnych płyt CD zagłębiamy się w historię Polski, pieśnią pisaną.

2008-12-04
Żołnierze-górnicy
Do tzw. służby zastępczej, czyli odbywanej w kamieniołomach oraz kopalniach, kierowano do 1957 roku poborowych „niepewnych politycznie”.

2008-09-20
Ślady działalności kapelańskiej błogosławionego ks. Michał Sopoćko na warszawskim Marymoncie, w „kościele na Górce” (Elzbieta Szmigielska-Jezierska)
Podświetlona wieczorem płaskorzeźba wskazuje drogę mieszkańcom przechodzącym wieczorem ulicą Gdańską w Warszawie. Nieomylny punkt orientacyjny Marymontu, czyli Wzgórza Marii, gdzie dziś stoi Kościół pw. Królowej Polski, zwany Kościołem na Górce.

2008-09-15
Wota Jana III Sobieskiego w Jasnogórskim Muzeum Skarbu Narodowego
W Jasnogórskim Skarbcu Narodowym znajdują się wota Jana III Sobieskiego.

2008-09-01
Kwietniowa Niobe (rzecz o Matce Bożej Kozielskiej – relikwii z Kaplicy Katyńskiej (Elżbieta Szmigielska-Jezierska)
- Ilekroć jestem w Warszawie, zaglądam do kaplicy i serce mi rośnie. Byłam oczywiście z wnukami, którzy potrafią natychmiast odszukać tabliczkę z nazwiskiem pradziadka: Gustawa Szpilewskiego. A jednocześnie nie mogę się nadziwić: -Dlaczego...

2008-08-31
Historia, struktura, organizacja i sposób współpracy Ordynariatu Polowego z siłami zbrojnymi oraz strukturami diecezjalnymi (Bp prof. dr hab. Tadeusz Płoski UWM)
Tradycje służby duszpasterskiej w Wojsku Polskim; Duszpasterstwo wojskowe w II Rzeczypospolitej; Duszpasterstwo wojskowe po II wojnie światowej; Przywrócenie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego; Struktura organizacyjna; Żołnierze polscy w misjach

2008-08-31
La storia, la struttura, l’organizzazione e di collaborazione dell’Ordinariato Militare Polacco con le forze armate e con le strutture dicesane (Vesc. Ord. Milit. Polacco Prof. Dott.Tadeusz Płoski UWM
Tradizioni del servizio pastorale nell’Esercito Polacco; Il sacerdozio militare durante la II Repubblica di Polonia; Il sacerdozio militare nel secondo dopoguerra; La restaurazione dell’Ordinariato Militare in Polonia; La struttura organizzativa...

2008-05-30
Przysięga wojskowa jako akt religijny (Ks. dr Jan Bocian SVD)
Przysięga jest szczególnym aktem ludzkim. Dla osoby wierzącej jest ona niewątpliwie aktem religijnym i zawsze jako taki winna być rozpatrywana. Toteż w obronie wierności złożonej przysiędze staje Kościół – strażnik prawa Bożego.

2008-05-25
Męczennice z Nowogródka – cz. I (ks. ppłk Marek Kwieciński)
W dniach 21 - 25.05.2008 r. odbyła się na Białoruś podróż naukowa, któej trasa prowadziła przez Brześć, Pińsk, Nowogródek, Mir, Nieśwież, Grodno, Sopoćkinie.

2008-05-25
Męczennice z Nowogródka – cz. II (ks. ppłk Marek Kwieciński)
Jedenaście Błogosławionych Męczenniczek, Sługa Boża s. Małgorzata, przez swoje dokonania i ofiarę z życia dokonają więcej, niż dało się zauważyć. Wierzę, że wyproszą u Boga wiele łask, dla tych, którzy przez ich wstawiennictwo będą prosić...

2008-05-25
Podróż naukowa historyków wojskowości po Białorusi (21-25 V 2008) (dr Jerzy Prochwicz)
Podróż historyczna miała za cel zapoznanie jej uczestników z miejscami na terenie Republiki Białoruskiej związanych z wspólną historią narodu białoruskiego i polskiego.

2008-05-15
Powszechne wezwanie do świętości a świętość żołnierza (Ks. dr Jan Bocian SVD)
Argumentem, choć przekonywającym zapewne jedynie dla szczerych katolików, jest też fakt nie tylko istnienia świętych i błogosławionych żołnierzy, ale również to, że Kościół spełniając powierzone sobie przez Boga zadanie nie boi się ustanawiać ordynar

2008-02-17
Dawali mi 5 procent szans na przeżycie [wywiad z ambasadorem Polski w Iraku Edwardem Pietrzykiem] („Nasz Dziennik”, 16-17 lutego 2008, Nr 40 (3057))
Z ambasadorem Polski w Iraku Edwardem Pietrzykiem, generałem broni w stanie spoczynku, odznaczonym wielokrotnie za zasługi dla kraju, m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, oraz z jego żoną Anną Alicją rozmawia Mariusz Bober

2008-02-14
O Antonim Hedzie-Szarym wspomnienie (Irena Przybyłowska- Hanusz)
Antoni Heda- Szary - legendarny dowódca ZWZ – AK i W i N, wsławiony w walkach z niemieckim okupantem i komunistycznym reżimem,

2008-02-11
11 II 2008: Jubileusz 150.-lecia objawień maryjnych w Lourdes: Święta Bernadeta Soubirous
Każdy kto zetknął się za Świętą Bernadetą Soubirous będąc w Lourdes, Nevers, bądź tylko o Niej czytając, pozostaje pod ogromnym wrażeniem Jej osobistego uroku, wdzięku i świętości życia. Jest to rzeczywiście świętość niezwykła,

2008-01-01
Patriotyczny aspekt działalności duszpasterstwa wojskowego (Bp dr Tadeusz Płoski UWM)
we współczesnej Polsce dość często mówi się o kryzysie wychowania patriotycznego młodego pokolenia. W dobie globalizacji, wielu uważa miłość do Ojczyzny za relikt przeszłości. Obserwuje się narastający proces dystansowania się Polaków od patriotyzmu

2007-11-10
Sylwetki kapelanów wojskowych awansowanych na kolejne stopnie wojskowe podczas uroczystości „Katyń pamiętamy, uczcijmy pamięć bohaterów”9 i 10 listopada 2007 roku (ks. płk Zbigniew Kępa)
Podczas uroczystości „Katyń pamiętamy, uczcijmy pamięć bohaterów”, w dniach 9-10 listopada 2007 roku zostało awansowanych na wyższe stopnie wojskowe i służbowe ponad 14.000 osób zamordowany, w tym 30 kapelanów różnych wyznań

2007-09-27
Spór o człowieka w dzisiejszej kulturze (ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad)
Artykuł ks. prof. dr. hab. Sławomira Nowosada jest wprowadzeniem do problematyki poruszanej przez niego podczas rekolekcji dla księży Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego na Jasnej Górze w dniach od 24 do 27 września 2007 roku.

2007-09-01
Wrzesień 1939 roku z perspektywy historii (dr Jerzy Prochwicz)
1 września – to data szczególna w historii państwa polskiego. Bowiem w tym dniu 1 września 1939 r. nastąpił w porozumieniu ze Związkiem Radzieckim atak hitlerowskich Niemiec i Słowacji na Polskę. 1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa...

2007-08-07
We are here to build bridges (Interviewed by Alicja Leśniak)
The interview with Joseph Fleur – Americans Soldiers chaplain (Niepokalanów, the XVth Polish Army Pilgrimage to Częstochowa)

2007-08-03
The Military Bishop Lieutenant General Canon Law Doctor Tadeusz Płoski
translated by Alicja Leśniak

2007-07-28
Kapelani Powstania Warszawskiego (Alina Petrowa-Wasilewicz)
Brytyjski historyk Norman Davies pisze w swej monografii "Powstanie 44", że nie sposób zrozumieć bohaterskiej postawy powstańców bez czynnika duchowego.

2007-04-01
Ukraińska Lista Katyńska (Andrzej Przewoźnik)
Zamordowani na Ukrainie i Białorusi to: oficerowie i podoficerowie WP, (w tym rezerwy, m.in. lekarze i prawnicy), KOP i funkcjonariusze PP, ziemianie, urzędnicy państwowi i samorządowi, działacze publiczni.

2007-01-01
Rys historyczny duszpasterstwa wojskowego w Polsce do 1991 roku (Krzysztof Burek)
Duszpasterstwo wojskowe w I Rzeczypospolitej, w epoce powstań i niewoli narodowej, w II Rzeczypospolitej, w okresie II wojny światowej, w okresie PRL. Przywrócenie Ordynariartu Polowego Wojska Polskiego.

2007-01-01
Kościół wobec wojny (cz. II: od XV do XVII w.) – ks. kpt. Paweł Piontek
Koncpepcja wojny sprawiedliwej w okresie Renesansu i Neoscholastyki

2007-01-01
Kościół wobec wojny (cz. III: od XVIII do XIX w.) – ks. kpt. Paweł Piontek
Teoria wojjny sprawiedliwiej w okresie Oświecenia

2007-01-01
Kościół wobec wojny (cz. I od I do XV w.) - ks. kpt. Paweł Piontek
Katolicka doktryna wobec wojny w okresie od I do XV w.

2007-01-01
Kościół wobec wojny (cz. IV: od pocz. XX w. do Soboru Watykańskiego II) - ks. kpt. Paweł Piontek
Teoria wojny sprawiedliwej

2007-01-01
Ojciec Stanisław Papczyński - Święty na nasze czasy (Elżbieta Szmigielska - Jezierska)
Świętość się nie dezaktualizuje, bo jest wieczna i z Bożej nominacji, a nie ludzkiej kalkulacji.

2007-01-01
Uczciwość (Bp Tadeusz Płoski)
Uczciwość w Biblii; uczciwość jest wartością; czy uczcziwość jest potrzebna?

2007-01-01
Los kapelanów Oflagu II B Arnswalde /Choszczno/ na tle losu jeńców kapelanów Wojska Polskiego (mjr Andrzej Szutowicz)
Do obozu w Choszcznie (Arnswalde II B) trafili księża – oficerowie. Było ich czterech: ks. kpt. Michał Drechny, ks. kpt. Edward Szabelski, ks. kpt. Franciszek Drwal i ks. rtm. Stanisław Grodecki.

2007-01-01
Życie religijne w Oflagu II B Arnswalde /Choszczno/ (mjr Andrzej Szutowicz)
Wielu jeńców Oflagu II B Arnswalde szukało pociechy i nadziei w modlitwie i w praktykach religijnych. Organizatorami życia religijnego w Oflagu II B byli początkowo księża kapelani.

2007-01-01
Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski patron harcerstwa polskiego (ks. Wacław Dokurno)
Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski porywa młodych pięknem własnej młodości.

2007-01-01
Kościół wobec wojny (cz. V: Współczesne nauczanie Kościoła) – ks. kpt Pawseł Piontek
Współczesne nauczanie Kościoła na temat wojny

2006-12-30
Idea przywództwa w służbie kapelana wojskowego cz. II (ks. ppor. Piotr Kowalczyk)
Uwarunkowania przywódcze kapelana w jednostkach specjalnych

2006-12-30
Idea przywództwa w służbie kapelana wojskowego cz. I (ks. ppor. Piotr Kowalczyk)
Studium z zakresu przywództwa i negocjacji

2006-11-30
Powstanie Kościuszkowskie (płk dr Adam Mazur)
Powstanie Kościuszkowskie było ostatnim zrywem w celu ratowania niepodległości Polski przed ostatecznym upadkiem. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich ówczesnych warstw społecznych. Jego upadek przyspieszył III Rozbiór Polski.

2006-11-25
Der Dienst der polnischen Militärseelsorge bei der Friedens- und Stabilitätsförderung im In- und Ausland (Feldbischof Tadeusz Płoski)
Vortrag des Polnischen Katholischen Militärbischofs, Mons. Dr. Tadeusz Płoski, zum „Tag der Besinnung“

2006-10-28
FIFTH INTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY ORDINARIATES MONTECASSINO, OCTOBER 28, 2006 / Bp Fabio Bernardo D’Onorio/
Kazanie wygłoszone przez Bpa Fabio Bernardo D’Onorio, Opata Benedyktynów do uczestników V Międzynarodowej Konferencji dla Ordynariatów Wojskowych „Ministerium Pacis intern Arma”

2006-10-27
V. Międzynarodowa Konferencja dla Ordynariatów Wojskowych. „Ministerium pacis inter arma” (Rzym, 23-27 X 2006). Homilia (Kardynał Giovanni Battista Re)
Dla kobiet i mężczyzn z jakiegokolwiek środowiska, również wojskowego nie ma dziś nic ważniejszego i bardziej potrzebnego niż głoszenie dobrej nowiny zbawienia.

2006-10-27
V. Międzynarodowa Konferencja dla Ordynariatów Wojskowych (Rzym, 23-27 X 2006): Powitanie Biskupa Antonio Maria Veglio’ Sekretarza Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich
...w dużej części młodych, nie brakuje wiary w przyszłość. I nie może ona zostać zgaszona przykrymi doświadczeniami, które – niestety – historia odnotowuje. Nie gaśmy nigdy młodzieńczego zapału!

2006-10-27
V. Międzynarodowa Konferencja dla Ordynariatów Wojskowych (Rzym, 23-27 X 2006): Doświadczenia Ordynariusza Polowego w relacjach z Konferencją Episkopatu... (Abp Gaetano Bonicelli)
Poza gwiazdkami i belkami na pagonach, nasza służba nie należy do łatwych i wygodnych posług kościelnych.

2006-10-27
V. Międzynarodowa Konferencja dla Ordynariatów Wojskowych (Rzym, 23-27 X 2006): Powitanie (Bp Stanisław Ryłko, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich)
W ewangelizacyjnej misji Kościoła wojsko stanowi dziś potężny areopag, w którym apostolat świeckich nabiera szczególnej wagi.

2006-10-01
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego powstaje ołtarz wotywny Św. Judy Tadeusza (E. Szmigielska – Jezierska)
Z Piotrem Grześkiewiczem „Nasza Służba” rozmawia o plastycznej wizji nowego ołtarza z obrazem św. Judy Tadeusza, o tworzywie artystycznym i związkach solidnego rzemiosła ze sztuką sakralną:

2006-10-01
Wykład inauguracyjny Biskupa Polowego wygłoszony 1 X 2006 r. w 10. rocznicę Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim (Bp gen. dyw. Tadeusz Płoski)
Dziś na szczęście znacznie się zmniejszyło oddziaływanie ideologii i utopii inspirowanych przez mesjański ateizm, który w przeszłości wywierał tak wielki wpływ na wiele środowisk uniwersyteckich. Nie brakuje jednak nowych nurtów myślowych...

2006-09-17
17 września 1939 - zbrojna napaść ZSRR bez wypowiedzenia wojny na Polskę, prowadzącą wojnę z niemiecką III Rzeszą (dr Jerzy Prochwicz)
Agresja doprowadziła do masowych prześladowań narodowościowych na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej - aresztowań, osadzeń w obozach, morderstw i powszechnych wysiedleń

2006-08-26
Jerzy Sienkiewicz - Ksiądz pułkownik, który zbudował pomnik Królowej Korony Polskiej (Dominik Wójcicki)
„Dzięki niestrudzonym wysiłkom i inicjatywie powszechnie cenionego dziekana DOK VIII ks. prałata płk. Jerzego Sienkiewicza odsłonięty został 3 maja 1927 r. na placu św. Katarzyny w Toruniu pomnik Królowej Korony Polskiej.

2006-08-24
Ślady św. Maksymiliana w Puszczy Kampinoskiej (O. Roman Soczewka)
Pomysł wytyczenia Alei Trzeciego Tysiąclecia powstał w r. 1999. Aleja zaczyna się od siedziby Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy koło Kampinosu, prowadzi wzdłuż skansenu i ginie w obrzeżach Puszczy w kierunku osady Kampinos.

2006-08-14
Bitwa Warszawska 15 sierpnia 1920 r. (prof. dr Józef Szaniawski)
Święto Wojska Polskiego ma upamiętniać największe zwycięstwo oręża polskiego w XX wieku i jedno z największych w całej naszej historii.

2006-08-05
Der Inteview mit ZbigniewMlak – der Katholische Standortpfarrer Torgelow (5.08.2006)
Wywiad przeprowadzony przeez Alicję Leśniak z kapelanem Armii Niemieckiej ks. Zbigniewem Mlakiem

2006-06-06
Omówienie rozprawy doktorskiej Księdza ppłk Wiesława Korpety pt. „Zadania telewizji wobec jednostki i społeczeństwa” (ks. płk Kazimierz Tuszyński).
ks. ppłk Wiesław Korpeta obronił rozprawę doktorską pt. „Zadania telewizji wobec jednostki i społeczeństwa” na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu

2006-05-28
Spotkanie z Papieżem Benedyktem XVI (mjr SG Jerzy Misiewicz)
Refleksja po spotknaniu z Papieżem Benedyktem XVI na Krakowskich Błoniach w dniu 28 maja 2006 r.

2006-05-15
Ze wspomnień o. płk Adama Franciszka Studzińskiego – legendarnym kapelanem II Korpusu, uczestnikiem kampanii we Włoszech Bitwa o Bolonię
Kapelan Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie wspomina o walkach we Włoszach w 1944 roku

2006-05-01
Bitwa o Monte Cassino (dr Jerzy Prochwicz)
Artykuł jest kolejnym głosem w dyskusji nad przebiegiem bitwy o Monte Cassino oraz rolą i znaczeniem udziału polskich żołnierzy w przełamaniu linii obronnej „Gustawa”

2006-02-14
Religion in the Military Today Diversity, Freedom and Tolerance (Abp Michael L. Fitzgerald)
Wykład Apb. Michaela L. Fitzgeralda wygłoszony, Przedstawiciela Stolicy Apostolskiej, wygłoszony 14 lutego 2006 r. podczas konferencji Szefów Kapelanów Wojskowych

2006-02-02
Historia konfliktów w Islamskim Państwie Afganistanu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięcioleci (ks. ppłk M. Śliwiński)
prawdziwy pokój w Afganistanie, wydaje się być bardzo odległy...

2006-01-26
Strój członków Kapituły Katedry Polowej Wojska Polskiego (Adam Buszko)
Mucet, rokieta i dystynktorium - strój kanoników Kapituły Katedry Polowej Wojska Polskiego

2006-01-21
2006: XV Rocznica utworzenia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego(płk dr Adam Mazur)
Rys historyczny duszpasterstwa wojskowego od początku państwowości polskiej do 2006 r.

2006-01-13
Cena pokoju (Polskie misje pokojowe i stabilizacynej) (Grzegorz Nycz – Dziennik Polski)
Polacy pełnią służbę w najbardziej niebezpiecznych regionach świata od ponad pół wieku; w operacjach „błękitnych hełmów“ i innych organizacji międzynarodowych brało udział łącznie ok. 50 tys. naszych żołnierzy.

2006-01-01
Straż Graniczna na spotkaniach z Janem Pawłem II (ks. dr płk Kazimierz Tuszyński)
Spośród formacji mundurowych w Polsce funkcjonariusze Straży Granicznej spotykali się CHYBA najczęściej z Janem Pawłem II.

2006-01-01
Jan Paweł II 1920-2005 (oprac. ks. dr płk Kazimierz Tuszyński)
Życie, działalność Jana Pawła II. Wspomnienia o papieżu Janie Pawle II.

2006-01-01
Kierownictwo duchowe według listów świętego Rafała Kalinowskiego (ks. kpt. Jan Zapotoczny)
Życie, działalność, dążenie do świętości Rafała Kalinowskiego

2006-01-01
Przyszła wojna Jana Gotliba Blocha (płk dr Adam Mazur)
Jan Gotlib Bloch, Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, Autor wyboru: Grzegorz P. Bąbiak, Warszawa 2005, ss. 50 - recenzja

2006-01-01
Parafia wojskowa Marynarki Wojennej RP p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej – Gdynia Oksywie
Historia kościoła garnizonwego w Gdyni. Postać i żyucie błog. ks. kmdr. Władysława Miegonia

2005-12-30
Kościół garnizonowy w Zegrzu (Mirosław Pakuła)
Kościół garnizonowy w Zegrzu ma bogatą historię. W obecnym miejscu, przy ulicy Drewnowskiego stało kilka świątyń. Ulegały one zniszczeniu wskutek starości, inne ucierpiały na skutek działań wojennych, a jedną spotkała zagłada z rąk władz wojskowych..

2005-12-18
2005 -12–18 60. rocznica konsekracji Kościoła Garnizonowego w Olsztynie (Elżbieta Szmigielska – Jezierska)
16 grudnia 1945 r.odbyła się konsekracja kościoła garnizonowego w Olsztynie.

2005-12-16
Eucharystia w życiu chrześcijanina. Małe wspólnoty religijne (Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski)
Z pastoralnego punktu widzenia współcześnie ma duże znaczenie nie tyle jak wielka jest parafia, ale czy jest ona ustrukturyzowana, zwłaszcza, czy są w niej organizacje i wspólnoty religijne, które są w stanie ożywić i pogłębić religijność katolików,

2005-11-04
Organizacja duszpasterstwa wojskowego w Europie w okresie pontyfikatu Jana Pawła II. Cz. I (Ks. Bp gen. bryg. Tadeusz Płoski)
Referat Biskupa Polowego WP wygłoszony podczas konferencji w Olsztynie w dniu 4 listopada 2005 r. pt. „Jan Paweł II Prawodawca i Sługa Prawa Bożego”

2005-11-04
Organizacja duszpasterstwa wojskowego w Europie w okresie pontyfikatu Jana Pawła II. Cz. II (Ks. Bp gen. bryg. Tadeusz Płoski)
Referat Biskupa Polowego WP wygłoszony podczas konferencji w Olsztynie w dniu 4 listopada 2005 r. pt. "Jan Paweł II Prawodawca i Sługa Prawa Bożego”

2005-09-06
Sześćdziesiąta rocznica powstania Wojsk Ochrony Pogranicza – konferencja naukowa w Kętrzynie (dr Jerzy Prochwicz)
W dniach 5-6 września 2005 r. w gościnnych murach muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie odbyła się konferencja naukowa poświęcona 60 rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza. Konferencja zorganizowana przez Centrum Szkolenia Straży Granic

2005-09-01
Organizacja duszpasterstwa wojskowego po ratyfikacji konkordatu z 1925 r. cz. I. (ks. mgr Piotr Jaworski)
Fragment pracy magisterskiej ks. Piotra Jaworskiego zatytułowanej „Organizacja duszpasterstwa wojskowego wyznania rzymskokatolickiego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939. Studium historyczno – prawne”

2005-09-01
Organizacja duszpasterstwa wojskowego po ratyfikacji konkordatu z 1925 r. Cz. II. (ks. mgr Piotr Jaworski)
fragment pracy magisterskiej ks. mgr Piotra Jaworskiego zatytułowanej „Organizacja duszpasterstwa wojskowego wyznania rzymskokatolickiego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 – 1939.

2005-09-01
Organizacja duszpasterstwa wojskowego po ratyfikacji konkordatu z 1925 r. Cz. III. (ks. mgr Piotr Jaworski)
Fragment pracy magisterskiej ks. Piotra Jaworskiego zatytułowanej „Organizacja duszpasterstwa wojskowego wyznania rzymskokatolickiego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939. Studium historyczno – prawne”

2005-09-01
Organizacja duszpasterstwa wojskowego po ratyfikacji konkordatu z 1925 r. Cz. IV. (ks. mgr Piotr Jaworski)
Fragment pracy magisterskiej ks. Piotra Jaworskiego zatytułowanej „Organizacja duszpasterstwa wojskowego wyznania rzymskokatolickiego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939. Studium historyczno – prawne”

2005-09-01
Organizacja duszpasterstwa wojskowego po ratyfikacji konkordatu z 1925 r. Cz. V. (ks. mgr Piotr Jaworski)
Fragment pracy magisterskiej ks. Piotra Jaworskiego zatytułowanej „Organizacja duszpasterstwa wojskowego wyznania rzymskokatolickiego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939. Studium historyczno – prawne”

2005-08-13
Ks. Ignacy Jan Skorupka 1893 – 1920. Życie i śmierć
Curriculum vitae ks. kapelana Igracego Skorupki

2005-06-01
Podróż wojskowo-historyczna - „Wołyń 2005” (dr Jerzy Prochwicz )
W dniach od 26 do 29 maja 2005 odbyła się podróż wojskowo – historyczna na Wołyń leżący na Ukrainie. Szlak podróży prowadził przez następujące miejscowości: Warszawa – Łuck – Hajowe (Przebraże) – Sarny – Włodzimierz Wołyński – Szack – Warszawa.

2005-05-04
Uchwała Sejmu R P w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie
W 60. r. zakończenia II wojny światowej w Europie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża najgłębszy szacunek i wdzięczność wszystkim, których ofiara życia, krwi i wojennych cierpień doprowadziła w maju 1945 roku do klęski hitlerowskich Niemiec...

2005-05-01
Klerycy-żołnierze. Sprawdzili wartość swego powołania (płk dr A. Mazur)
1980-2005: 25 lat od zakończenia służby alumnów-żołnierzy

2005-04-16
Kaplica Katyńska w Katedrze Polowej Wojska Polskiego i jej wielka relikwia (Elżbieta Szmigielska-Jezierska)
Sercem kaplicy katyńskiej jest maleńka ikona Matki Bożej Ostrobramskiej, wykonana na sosnowej deseczce (12 x 8 cm) oderwanej z obozowej pryczy. Na jej rewersie widnieje napis: Kozielsk 28.02.1940 rok.

2005-04-15
Niemodny Katyń (dr Jerzy Prochwicz)
W 1940 roku stalinowscy oprawcy wymordowali 21 857 żołnierzy Wojska Polskiego I Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy policji Państwowej, Policji, Straży Granicznej, Straży Więziennej, administracji i sądownictwa

2005-04-10
W 25 rocznicę zakończenia odbywania służby wojskowej przez kleryków w PRL (ks. dr Kazimierz Fąfara)
10 kwietnia 1980 roku w Jednosce Wojskowej w Bartoszycach pożegnano ostatnią grupę alumnów-żołnierzy

2005-03-31
Życie i działalność abp. Stanisława Galla Pierwszego Biskupa Polowego Wojsk Polskich (ks. ppłk Marek Wesołowski)
Referat został wygłoszony na sesji popularnonaukowej pt. „Duszpasterstwo wojskowe w II Rzeczypospolitej” zorganizowanej przez

2005-03-22
O żołnierzu, który strzelał do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (Anlina Krasnodębska)
Świadectwo Aliny Krasnodębskiej złożone w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w dniu 22 marca 2005 roku wobec księdza kapelana mjr. Marka Kwiecińskiego.

2005-03-21
Wizja historii Polski w nauczaniu bp J.Gawliny (ks. ppłk dr Marek Wesołowski)
Szczególnym momentem refleksji nad historią Polski dla bp J. Gawliny było rozpoczęcie drugiej wojny światowej, utrata niepodległości.

2005-03-03
Kaplica p.w. Św. Jadwigi Śląskiej na Zadnim Graniu w Wiśle-Czarnem
3 marca 2005 roku, podczas uroczystego otwarcia Narodowego Zespołu Zabytkowego w Wiśle, odbyło się poświęcenie kaplicy. Od tego momentu jest ona pod wezwaniem S w. Jadwigi Śląskiej.

2005-03-01
Triduum Paschalne - historia i symbolika (płk dr Adam Mazur)
Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota

2005-02-23
Duszpasterstwo wojskowe w cieniu bitwy warszawskiej (ks. bp gen. bryg. Tadeusz Płoski)
Referat Biskupa Polowego WP wygłoszony podczas konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 23 lutego 2005 r.

2005-01-06
Jedyna w Polsce i w świecie Bazylika Mniejsza - Garnizonowa św. Elżbiety we Wrocławiu (Krzysztof Przygoda)
Papież Jan Paweł II nadał w dniu 31 maja 2003 roku kościołowi garnizonowemu we Wrocławiu tytuł bazyliki mniejszej

2005-01-06
cnota umiarkowania
Cnota umiarkowania w życiu służbowym funkcjonariusza Straży Granicznej

2005-01-06
Cnota sprawiedliwości
Cnota sprawidliwości - stanowi podstawową zasadę współżycia między ludźmi, polegającą na oddawaniu każdemu tego, co mu się należy.

2005-01-06
cnota roztropności
Roztropność jest światłem, które pozwala znaleźć właściwe środki umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

2005-01-06
Cnota męstwa
W cnocie mmęstwa chodzi o wytrwałość w obliczu niebezpieczeństwa i cierpienia. I takie właśnie męstwo spotkać można w życiu ludzi, na których spadają wielkie nieszczęścia.

2005-01-05
Wspomnienie o śp. ks. profesorze mjr. Marku Majorze (1945-2000) (ks. Henryk Sidorczuk)
Ks. Marek Major dzielił się swoim kapłaństwem i wiedzą z kapłanami, ludźmi, żołnierzami. Budował Kościół w ludzkich sercach. Włączył się w nurt nowych czasów i przemian w Ojczyźnie. Dobre czyny są trwalsze niż śmierć, dobro nie umiera.

2005-01-05
Zarys dziejów Katedry Polowej Wojska Polskiego (J. Łukawy, ks. mjr P. Piontek)
Zarys historii Katedry Polowej Wojska Polskiego do 1991 roku

2005-01-05
Żołnierska codzienność (Józef Augustyn SJ, ks. ppłk. Marek Strzelecki SAC)
Z ks. ppłk. Markiem Strzeleckim SAC, kapelanem wojskowym, rozmawia Józef Augustyn SJ

2005-01-05
Proboszcz parafii wojskowej może delegować upoważnienie do asystowania przy zawieraniu małżeństwa - odpowiedź Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych
W ostatnich latach w kanonistyce polskiej zrodziła się publiczna dyskusja: czy proboszcz parafii wojskowej może delegować upoważnienie do asystowania przy zawieraniu małżeństwa?

2005-01-05
Generał broni Leon Berbecki (1874-1963) (ks. płk dr K. Tuszyński)
Rys biograficzny gen. broni Leona Berbeckiego

2005-01-05
Wstęp Biskupa Polowego do książki M. Machowskiej pt. „Virtuti na habitach. Warszawskie Termopile 1944”
Książka Pani Marii Machowskiej „Virtuti na habitach” upamiętnia piękne postaci zakonnic i zakonników, którzy w dniach Powstania Warszawskiego zdali egzamin z miłości, płacąc często najwyższą cenę – cenę krwi.

2005-01-05
Flaga narodowa, sztandary, Orzeł Biały (ks. mjr dr Zbigniew Kępa)
Symbolikai i historia flagi państowej oraz pojęcie i historia sztandaru

2005-01-05
Wychowanie patriotyczne w Straży Granicznej na tle wychowania w Wojsku Polskim (ks. mjr dr Zbigniew Kępa)
Czy formacje mundurowe będą uważały za swoją powinność kształtowanie, umacnianie postaw patriotycznych, czy też wychowanie to uznają za balast, który można odrzucić przeznaczając czas na szkolenie specjalistyczne?

2005-01-05
Deportacje ludności polskiej 1940-1941 (dr Jerzy Prochwicz)
5 grudnia 1939 r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii bolszewików (WKP b) i Rada Komisarzy Ludowych ( RKL) ZSRR przyjęły uchwałę o wysiedleniu tzw. osadników, a 29 grudnia RKL ZSRR zatwierdziła instrukcję o tr

2005-01-05
Hrubieszów: W służbie Bogu i Ojczyźnie
Hrubieszów - najdalej na wschód wysunięty garnizon Wojska Polskiego i NATO, kresowa strażnica naszej Ojczyzny....

2005-01-05
Katedra Polowa Wojska Polskiego (ks. G. Kalwarczyk)
Historia i teraźniejszość Katedry Polowej Wojska Polskiego

2005-01-05
Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie (oprac. K. Burek)
Historia i teraźniejszość Katedry Polowej Wojska Polskiego

2005-01-05
Polskie Betlejem. Fragment wspomnień abpa Józefa Gawliny z 1942 r.
Niezapomniane wrażenie wywarł na mnie m.in. wynurzający się z mroków nocy od strony perskiej pochód Trzech Króli w oryginalnych kostiumach wschodnich, podczas gdy z zachodu w szyku wojskowym zbliżali się nasi chłopcy do stajenki, z orkiestrą góralską

2005-01-05
Wspomnienia Biskupa Polowego
Arcybiskup Józef Gawlina „Wspomnienia“, Wstęp abp Szczepan Wesoły, opracował i przypisami opatrzył ks. Jerzy Myszor; Katowice 2004.

2005-01-05
"Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze", Toruń 2002, ss.648 - recenzja.
Recencja książki W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, "Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze", Toruń 2002, ss.648.

2005-01-01
Parafia Garnizonowa w Zegrzu (Anna i Marian Kurtyczowie)
Budowa świątyni garnizonowej w Zegrz. Duszpasterstwo. Honorowi Dawcy Krwi.

2002-11-12
Karta Powinności Człowieka
Karta została podpisana i proklamowana 2 września 2000 r. w Gdańsku

Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;