Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Opracowania
2017-07-11
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Busku-Zdroju (ks. płk SG w st. spocz. K. Tuszyński)

W 21. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku- Zdroju, w kaplicy znajduje się Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego. [Do roku 1999 używano nazwy 21. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy (21. WSzU), a po roku 1999 nazwa została zmieniona na 21. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjny (21. WSzU-R) – uwaga K.T.].

Według przekazu kronikarskiego, na miejscu obecnego Szpitala Wojskowego w roku1863, podczas powstania styczniowego został zorganizowany prowizoryczny szpital polowy dla rannych powstańców, ale z pomocy medycznej mogli korzystać i wielokrotnie korzystali Moskale.

Natomiast w roku 1934 władze państwowe zdecydowały się na budowę nowoczesnego budynku sanatoryjnego. Prace przy jego wznoszeniu zostały zakończone w maju 1936 roku i ta data jest uważana za początek działalności Szpitala Wojskowego w Busku-Zdroju.

Na początku lat 90 XX wieku ks. płk Stanisław Obszyński podejmował próby wprowadzenia regularnego duszpasterstwa wśród kuracjuszy w 21. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Busku-Zdroju, ale efekt nie był w pełni zadowalający. Natomiast w 1994 roku został urządzony tzw. pokój modlitwy, który stał się zalążkiem przyszłej kaplicy.

Dopiero, gdy w grudniu 1995 roku komendantem 21. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego w Busku-Zdroju został mianowany płk Bernard Sołecki, wówczas ks. prał. płk Stanisław Obszyński, jako dziekan ówczesnego Krakowskiego Okręgu Wojskowego rozpoczął w pełni realizować zręby duszpasterstwa wojskowego. [
Do roku 1999 używano nazwy Komendant, a po roku 1999 roku nazwa została zmieniona na Dyrektor – uwaga K.T.]

W roku 1996 wspólnie: komendant 21. WSzU i ks. dziekan KOW zwrócili się z prośbą do Biskupa Polowego WP gen. dyw. dr. Sławoja Leszka Głódzia o zorganizowanie i urządzenie kaplicy oraz skierowanie kapelana do jej obsługi duszpasterskiej. Ordynariusz Wojskowy prośbę przyjął i zaakceptował z wielką radością udzielając równocześnie błogosławieństwa na realizację powziętego dzieła. Dzięki staraniom Komendanta 21. WSzU i ks. Dziekana KOW powstała kaplica.

Biskup Polowy WP gen. dyw. dr Sławoj Leszek Głodź, dnia 7 września 1998 roku wydał dekret erekcyjny odnośnie kaplicy w 21. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Busku-Zdroju, że będzie pw. Miłosierdzia Bożego, którą równocześnie uroczyście poświęcił. Natomiast kapelanem mianował ks. Marka Podymę, miejscowego proboszcza, do jej duszpasterskiej obsługi.

Należy przypomnieć, że Komendant wspólnie z ks. Markiem Podymę ufundowali ołtarz i ambonkę do kaplicy, które zostały wykonane z drewna dębowego. W późniejszym czasie zostały sprowadzone relikwie św. Faustyny Kowalskiej dzięki wspólnym staraniom: ks. prał. kan. Marka Podymy i dr. n. med. Bernarda Sołeckiego dyrektora 21. WSzU-R, które zostały umieszczone w przeszklonej witrynie dębowego ołtarza.

Wystrój kaplicy został zaprojektowany przez Stanisława Dygę z Krakowa. Wystrój ten nawiązuje w formie artystycznej do stylistyki wojskowej, a za przykład może posłużyć wykonane Tabernakulum oraz obudowa i ramy obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego, a przede wszystkim sam Obraz z odznakami wojskowymi na płaszczu Matki Boskiej. Ks. Furdyna w podobnym stylu zaprojektował i wykonał witraże.

Wyposażenie kaplicy zostało wykonane pod nadzorem ks. prał. kan. Marka Podymy - dziekana Dekanatu Busko-Zdrój ze środków 21. WSzUj-R z ofiar płk. w st. spocz. Zbigniewa Badowskiego z Krakowa i jego małżonki Janiny, a także płk. dr. n. med. Bernarda Sołeckiego oraz innych indywidualnych osób, jak również lekarzy z 21. WSzU-R w Busku-Zdroju.

Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, która miała miejsce w Ordynariacie Polowym WP w latach 1.12.1996 – 18.05.2000, stała się inspiracją do namalowania Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego, który 25 marca w 2002 roku został uroczyście poświęcony i umieszczony w prezbiterium, po prawej stronie w kaplicy 21. WSzU-R w Busku-Zdroju.

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego do kaplicy 21. WSzU został zamówiony w 1998 roku przez płk. rez. Zbigniewa Badowskiego i jego małżonkę Janinę u malarki z Krakowa Pani Agaty Skowrońskiej, która z wykształcenia jest historykiem sztuki, a pracuje, jako konserwator sztuki sakralnej. Obraz artystka namalowała na specjalnej desce lipowej w odpowiedni sposób wielokrotnie klejonej. Jeśli Obraz został wykonany na specjalnie przygotowanej desce lipowej przez refleksyjną panią Agatę Skowrońską, to śmiało można powiedzieć, że został On napisany na wzór ikon. Malarka na płaszczu Madonny misternie wykonała odznaki wojskowe, harcerskie i wiele innych. Przez ten fakt Autorka Obrazu nadała Mu szczególnego wymiaru o charakterze patriotyczno- wojskowym.

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego, który znajduje się w kaplicy 21.WSzU-R w Busku-Zdroju został namalowany na wzór kopii Obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, który peregrynował w Ordynariacie Polowym WP w latach 1996 – 2000.

Biskup Polowy WP gen. dr Józef Guzdek w szczególny sposób uhonorował i wyróżnił kaplicę w 21. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju poprzez wydanie Dekretu dnia 25 listopada 2015 roku ustanawiając ją w Ordynariacie Polowym WP tzw. „Kościołem Stacyjnym” w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia Bożego.

Trzeba stwierdzić, że kaplica w 21. WSzU-R w Busku-Zdroju spełnia ważną rolę na płaszczyźnie duchowej dla kuracjuszy, którzy licznie uczestniczą w codziennej Mszy św. odprawianej o godz. 7.00 przez ks. prał. kan. Marka Podymę dziekana dekanatu Busko-Zdrój. Przed Eucharystią ks. Marek zawsze spowiada, dlatego każdy chętny może skorzystać z Sakramentu Pojednania. Natomiast w niedzielę kuracjusze bardzo licznie przybywają na Mszę św., także z najbliższych sanatoriów, nie mogąc się pomieścić w kaplicy 21. WSzU-R.

Kaplica, której patronuje Hetmanka Żołnierza Polskiego spełnia ważną rolę dla kapłanów, którzy licznie przyjeżdżają na kurację do sanatoriów w Busku - Zdroju, ponieważ mogą każdego dnia koncelebrować Eucharystię lub celebrować Ją indywidualnie.

Należy nadmienić, że w maju 2017 roku został ukończony gruntowny remont i przebudowa oraz konserwacja całej kaplicy pod nadzorem Tomasza Molka. Odnowienie kaplicy poprzez różnego rodzaju zabiegi artystyczne oraz konserwatorskie nadały jej nowego i pięknego blasku, a szczególnie tego pięknego blasku artystycznego nabrał Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego.

ks. prał. płk SG w st. spocz. Kazimierz Tuszyński- Gliwice

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;