Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Opracowania
2017-09-21
Wykaz kapelanów AK Podokręgu Rzeszów z terenu diecezji przemyskiej (Paweł Glugla)

Ks. generał Piotr Niezgoda ps. „Buk” – dziekan Okręgu Południowego

Okręg Kraków, Podokręg AK Rzeszów
Ks. Prof. Józef Stefański ps. „Frer”, „Burski”, „Tarcica”, „Pius” – proboszcz Podokręgu

Rzeszów

Inspektorat Rejonowy Rzeszów
Ks. Ludwik Niemczycki ps. „Pasterz” – kapelan Inspektoratu

Obwód Rzeszów:
Ks. Michał Pilipiec ps. „Ski” – Kapelan Obwodu
Ks. Michał Sternal ps. „Łęg”, „Morski” – Kapelan placówki Bratkowice

Inspektorat Rejonowy Tarnobrzeg
Ks. Prałat ppłk Jan Kroczek ps. „Rola”, zaw. kapelan WP – Kapelan Inspektoratu

Obwód Tarnobrzeg:
Ks. Józef Łach ps. „Lech” – Kapelan Obwodu

Obwód Nisko:
Ks. Franciszek Lądowicz ps. „Bielski” – Kapelan Obwodu

Inspektorat Rejonowy Przemyśl
Ks. Prof. Józef Stefański ps. „Frer”, „Burski”, „Tarcica”, „Pius” – Kapelan Inspektoratu

Obwód Przemyśl:
Ks. Prof. Franciszek Winnicki ps. „Witomir” – Kapelan Obwodu

Obwód Jarosław:
Ks. Józef Kopeć ps. „Odważny” – Kapelan Obwodu
Ks. Wincenty Burgiel ps. „Wicuś” – Kapelan placówki Próchnik

Obwód Przeworsk:
Ks. Bogumił Migdał ps. „Ambroży” – Kapelan Obwodu
Ks. Rufin Janusz ps. „Oczko” – Kapelan placówki
Ks. Jan Mochylski ps. „Afryka” – Kapelan placówki Manasterz
Ks. Jan Michnar ps. „Markowiak” – Kapelan placówki Markowa
Ks. Józef Przybylski ps. „Kruczek” – Kapelan placówki
Ks. Jan Błaż ps. „Zatory” – Kapelan placówki Kańczuga

Obwód Łańcut:
Ks. Julian Bąk ps. „Zator” – Kapelan Obwodu

Inspektorat Rejonowy Jasło
Ks. mjr Franciszek Kisiel ps. „Woda”, zaw. kapelan WP – Kapelan Inspektoratu

Obwód Brzozów:
Ks. Franciszek Kojder ps. „Karp” – Kapelan Obwodu
Ks. Józef Czyż ps. „Kasper”, „Wołyż”

Obwód Jasło:
Ks. Stanisław Zub-Zborowski ps. „Pstrąg” – Kapelan Obwodu
Ks. Jan Haligowski ps. „Cichy” – Kapelan
Ks. Władysław Findysz ps. „Władek” – Kapelan

Obwód Krosno:
Ks. Erazm Skrónicki ps. „Walenty” – Kapelan
Ks. Tadeusz Podhorodecki ps. „Stach” – Kapelan
Ks. Jan Górecki ps. Walenty, „Piast” – Kapelan

Obwód Sanok:
Ks. Tadeusz Witkoś ps. „Górski” – Kapelan Obwodu

Inni Księża Kapelani:
Ks. Franciszek Kisiel ps. „Woda”, zaw. kapelan WP – Kierownik kursów duszpasterskich dla X.X. Kapelanów czasu wojny
Ks. Walerian Rąpała ps. „Walek”
Ks. Walenty Jasionowski ps. „Pulchny”
Ks. Stanisław Wrażeń ps. „Kwaśny”
Ks. Mieczysław Bossowski ps. „Miły”
Ks. Antoni Olejarka ps. „Olejarz”
Ks. Andrzej Moskal ps. „Polak”
Ks. Ignacy Kociak ps. „Pawlikiewicz”
Ks. Jan Puzio ps. „Czekaj”
Ks. Stanisław Solecki ps. „Staszek”

Źródło: Ks. S. Zych, Diecezja przemyska obrządku łacińskiego w warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej 1939-1944/1945, Przemyśl 2011, s. 195-196.

A. Zagórski, Konspiracja w zachodniej części diecezji przemyskiej 1939-1944, b.m.r., mps w zbiorach Andrzeja Zagórskiego w Krakowie. Fragment maszynopisu ze zbiorów córki Pani Ewy Zagórskiej Hohendorff; Wykaz kapelanów AK Podokręgu Rzeszów, b. sygn., mps w zbiorach Andrzeja Zagórskiego w Krakowie.

oprac. Paweł Glugla

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;