Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2017-09-01
Pierwszy dzwonek w SHAPE

1 września zainaugurowano nowy rok szkolny w polskiej szkole działającej przy Naczelnym Dowództwie Sił Sojuszniczych NATO w Europie (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) w belgijskim Mons.

Uroczystość rozpoczęła kierownik placówki Joanna Jurkiewicz, która w swoim wystąpieniu nawiązała do przypadającej w tym dniu 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Minutą ciszy uczczono pamięć obrońców Ojczyzny, którzy we wrześniu 1939 stanęli do walki z hitlerowskim najeźdźcą. – W bieżącym roku szkolnym w naukę w naszej placówce będzie kontynuować aż 129 dzieci. To o 10 uczniów więcej aniżeli rok temu. Szczególnie serdecznie witam w gronie uczniów pierwszoklasistów, nasze najmłodsze dzieci, które po raz pierwszy przekroczą próg naszej szkoły – powiedziała Joanna Jurkiewicz. – Pamiętajcie, moi drodzy, że tego, czego się nauczycie w szkole, nikt nigdy wam nie zabierze – podkreśliła, zwracając się do uczniów.

Oficer reprezentujący Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowy (PNPW) przy SHAPE wręczył pierwszakom drobne upominki przygotowane przez żołnierzy specjalnie na tę okazję. – Pragnę zwrócić Państwa uwagę na to, że polska szkoła przy SHAPE obchodzi właśnie tym roku 15-lecie swojej działalności. Tym bardziej jest mi miło, że mamy aktualnie aż tak wielu uczniów. Chcę jednocześnie zapewnić grono pedagogiczne, jak również rodziców i ich dzieci o kontynuacji wsparcia działań szkoły ze strony PNPW. Zawsze możecie na nas liczyć – podkreślił przedstawiciel PNPW.

Kapelan polskiej społeczności, ks. ppłk Paweł Piontek, zwracając się do uczniów przypomniał jedno z ważniejszych przesłań Jana Pawła II dla młodych Polaków zawartych w prośbie-apelu wypowiedzianej na Jasnej Górze w 1983 roku i przypomnianej cztery lata później na Westerplatte: "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali". – 1 września 1939polskie dzieci nie poszły do szkół. Rozpoczęła się wojna. Pamiętajmy dziś o bohaterach tamtych dni i prośmy jednocześnie Boga o to aby zachował nasze czasy w pokoju – powiedział ks. ppłk Piontek. - Na progu nowego roku szkolnego życzę Wam, drogie dzieci, jak najlepszych wyników w nauce i szczodrych darów Ducha Świętego – dodał ksiądz kapelan.

W trakcie uroczystości zaprezentowano przedstawienie przygotowane przez uczniów, pod kierunkiem pani Agnieszki Staniec-Deroux pt. „Marzenia do spełnienia, czyli sfrustrowana nauczycielka”, w którym dawkę dobrego humoru opatrzono niezwykle sympatycznym morałem. Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość spotkania się z nauczycielami, od których otrzymali plany zajęć.

Tuż po uroczystości w międzynarodowej kaplicy Dowództwa (SHAPE International Chapel) odprawiona została Msza św., w czasie której modlono się zarówno w intencji wszystkich uczniów i nauczycieli, jak również polskich żołnierzy poległych na frontach II wojny światowej.

*************

Warto nadmienić, że lekcje prowadzone w ramach szkoły polskiej są zajęciami dodatkowymi, a ich zakres obejmuje 2 przedmioty: język polski oraz wiedzę o Polsce. Dla zdecydowanej większości dzieci kadry służącej w SHAPE i pracowników cywilnych NATO zasadniczą placówką edukacyjną jest szkoła amerykańska (SHAPE International American School). Pozostali uczą się w znajdującej się na terenie dowództwa szkole belgijskiej. Obie te placówki zapewniają bowiem naukę od klasy zerowej do klasy maturalnej.

Mimo że zajęcia w ramach polskiej szkoły w SHAPE prowadzone są w wymiarze kilku godzin tygodniowo, a dzieci uczęszczają na nie popołudniami bądź w soboty, to chętnych nie brakuje. Jak podkreślają rodzice, ta forma nauczania poza granicami Polski jest niezwykle istotna daje bowiem szansę na utrzymanie relacji z narodowym systemem edukacji i ograniczenie braków programowych po zakończeniu 3-letniego pobytu w Belgii i powrocie do kraju.

Szkoła polska, a w pełnym brzmieniu - Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Mons podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce, a nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie ta polska placówka dydaktyczna jest jedną z sekcji Międzynarodowej Szkoły w SHAPE (SHAPE International School, SIS). W ramach SIS działa w sumie 11 różnych, mniejszych bądź większych szkół narodowych, do których uczęszczają dzieci kadry i pracowników cywilnych tej natowskiej kwatery. Jednak jedynie parę z tych placówek, w tym amerykańska i belgijska, oferuje naukę w pełnym zakresie, czyli od szkoły podstawowej do ostatniej klasy liceum.

Tekst: ppłk Krzysztof Plażuk
Autor zdjęć: ppłk Paweł Adamus

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;