Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
wrzesień
2012-09-06
Warszawa: msza św. Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek

Aż 98 ton nakrętek potrzeba, by zgromadzić pieniądze potrzebne do zakupu trzech wózków elektrycznych dla potrzebujących. Zajmuje sie tym Żoliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek, która obchodzi właśnie piątą rocznice swego powstania. Z tej okazji, Mszy św. w katedrze polowej w intencji wolontariuszy i wychowanków Stowarzyszenia odprawił biskup polowy WP Józef Guzdek.

Nawiązując w homilii do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie biskup Guzdek dziękował, twórcom Stowarzyszenia za wcielanie Ewangelicznych zasad w życie i podejmowanie dzieł miłosierdzia wobec potrzebujących. - Już od pięciu lat naśladujecie dobrego Samarytanina. Źródłem Waszej aktywności jest właściwe podejście do człowieka. W drugim dostrzegacie bliźniego - powiedział.

Ordynariusz wojskowy przypomniał, że zazwyczaj w katedrze polowej spotykają się żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych, ale obecność "rycerzy miłosierdzia" sprawia, że wszystko jest na swoim miejscu. - Jesteście na służbie miłości miłosiernej. Jesteście żołnierzami Jezusa Chrystusa, który powiedział "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" - powiedział.

Biskup Guzdek wskazał na postać św. Brata Alberta, który jego zdaniem jest najlepszym odzwierciedleniem współczesnego Samarytanina. Przywołał słowa świętego wskazujące jak należy pomagać biednym. - Nędzarza nie ratuje się wyłącznie chlebem. Ratuje się go dając mu chleb okraszony miłością”. Czasem nawet nie chce już chleba, ale czeka na miłość- mówił biskup.

Ordynariusz wojskowy podkreślił, że miłosierdzia nie należy mylić z litością, odzierającą potrzebującego z godności. - Litość każe patrzeć na drugiego człowieka z góry, czasem z politowaniem, poniżając go. Miłosierdzie jest wolne od wywyższania się, traktuje potrzebującego z powagą i szacunkiem. Nie ocenia, nie oskarża, nie potępia ani też nie poucza. Tylko taka pomoc nie jest gorzka ani przykra dla tego, który jej doświadcza - podkreślił.

Zdaniem biskupa polowego równie ważną potrzebą co pozyskiwanie środków jest pozyskiwanie ludzi do pracy na rzecz innych. - Zarówno dorośli jak i młodzież o prawych charakterach dla potrzebujących mogą uczynić znacznie więcej, aniżeli wielkie organizacje, które często większość pozyskanych środków przeznaczają na utrzymanie struktur - powiedział.

Na koniec życzył wolontariuszom, by pogłębiali wiedzę o potrzebujących. - Wiedza, że moim bliźnim jest każdy człowiek potrzebujący pomocy oraz stosowanie się do rad św. Brata Alberta zapewne przyniosą wspaniały owoc w kolejnych latach działalności Waszego Stowarzyszenia. I tego z całego serca życzę - zakończył.

Mszę św. koncelebrowali księża posługujący duszpastersko Stowarzyszeniu i jego podopiecznym. Jeden z kapłanów tłumaczył słowa liturgii oraz homilię biskupa w języku migowym. We Mszy św. uczestniczyło kilkudziesięciu członków i wychowanków Stowarzyszenia. Obecni byli Zofia Korzeniecka-Podrucka, prezes Stowarzyszenia współpracujące z nim członkinie Ligi Polskiej Kobiet oraz przedstawiciele Fundacji Księdza Orione "Czyńmy Dobro".

Żoliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek zostało oficjalnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego we wrześniu 2007 r. Tworzy je grupa przyjaciół wokół prezes Zofii Korzenieckiej-Podruckiej. Stowarzyszenie skupia ludzi wielu zawodów, co pozwala na udzielenie różnego rodzaju pomocy, np. pomocy prawnej. Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godność człowieka. Członkowie Stowarzyszenia prowadzą akcje dożywiania dla najbardziej potrzebujących, udzielają korepetycji dzieciom z rodzin wykluczonych społecznie, organizują pikniki dla mieszkańców dzielnicy i wernisaże malarskie. Ostatnio Stowarzyszenie prowadzi ogólnopolską akcję zbierania nakrętek po napojach, a za pozyskane z ich sprzedaży fundusze, kupuje wózki inwalidzkie i protezy ortopedyczne.
kes


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;