Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
maj
2015-05-24
„uBogą Drogą” św. Jakuba z Warszawy do Gniezna – finalny etap VI

Od października ubiegłego roku, grupa pielgrzymów podążających drogami św. Jakuba w Polsce (na: Mazowszu, Kujawach i Wielkopolsce), wędrowała w pielgrzymce błagalnej: „uBogą Drogą” św. Jakuba od grobu Prymasa Tysiąclecia do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W piątkowe popołudnie, sobotę i niedzielę, 22-24 maja 2015 roku, pątnicy pokonywali ostatnie odcinki drogi, w intencji tego wzniosłego celu.

Z romańskich świątyń strzeleńskich, od kamieni św Wojciecha, w piątkowe popołudnie część pątników skierowała się na Mogilno przez Kwieciszewo, miejscowość wzmiankowaną w dokumentach w XII wieku, jako duża miejscowość targowa. Druga zaś grupa podążała w kierunku Jeziora Bronisławskiego, nad Notecią, by przez Czarnotul dotrzeć do Mogilna. Za Czarnotulem pielgrzymi przeszli przez teren dawnego majątku opactwa mogileńskiego Szczeglin, znanego już w XII wieku. Prawie 900-letnia historia tej miejscowości to także dramatyczny epizod z początku II wojny światowej, związanany z zorganizowaniem tu przez Niemców w latach 1939-1945 obozu karno-izolacyjnego dla żołnierzy WP, żydów, księży i rodzin polskich. Pielgrzymi zatrzymali się przy krzyżu poświęconym błogosławionym, którzy przeszli przez ten obóz. Należeli oni do 108 polskich męczenników, zamordowanych podczas II wojny światowej z nienawiści do wiary i beatyfikowanych podczas Podróży Apostolskiej Jana Pawła II do Polski w Warszawie 13 czerwca 1999 roku.

Mogilno znane jest ze swego opactwa benedyktyńskiego, wzniesionego na cyplu nad Jeziorem Mogileńskim, którego fundatorem był król Bolesław Śmiały w 1065 roku. Pokutującego króla w stroju pielgrzyma jakubowego znajdziemy na malowidle pod chórem, we wnętrzu pobenektyńskiego kościóła romańskiego z XII wieku, który po kolejnych przebudowach zmieniał swe oblicze, najpierw w gotyckie, potem barokowe, wraz z zespołem budynków klasztornych. Pod prezbiterium pierwotnego kościoła zachowały się oryginalne krypty romańskie pochodzące z XI wieku. Nieopodal klasztoru, również nad jeziorem, zbudowano kościół pw. św. Jakuba. Jego fundatorzy, jeszcze w roku 1145, przekazali świątynię wraz z uposażeniem pobliskiemu klasztorowi. Obecna budowla została wzniesiona na początku XVI wieku i była później wielokrotnie odnawiana.

W mogileńskim pobenedyktyńskim klasztorze, którego gospodarzami od stycznia 2014 roku są Bracia Mniejsi Kapucyni pielgrzymi spędzili noc, przed kolejnym dniem wędrówki. Sobotnim rankiem w kościele św. Jakuba, sprawowana była Eucharystia, po której pielgrzymi wyruszyli po zachodniej stronie Jeziora Mogileńskiego kierując się na południowy zachód. Trasa w tym dniu wiodła Wielkopolską Drogą św. Jakuba. Szlak poprowadzony kulminacją miejscowych moren pozwalał zajrzeć w głąb majowego krajobrazu. Oszałamiający zapach kwitnących rzepaków dodawał pielgrzymującym energii, gdyż dotarcie do Trzemeszna oznaczało tego dnia tylko połowę założonej trasy.

Trzemeszno to kolejna miejscowość, zagłębiona w polski chrystianizm bogactwem zabytków sztuki romańskiej. Obecna światynia w Trzemesznie, pierwotnie pw. św. Wojciecha, była od XII wieku siedzibą kanoników regularnych laterańskich zwanych Augustianami. W dzisiejszej bazylice pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła, przebudowywanej do końca XVIII wieku zachowały się jeszcze znaczne fragmenty murów romańskich, skryte w zachodniej części jego barokowej bryły.

W Trzemesznie urodził się słynny warszawski szewc Jan Kiliński, pułkownik insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku, co upamiętniono pomnikiem znacznego rozmiaru. Na podobnym monumencie warszawskim szewc wznosi szablę wysoko ponad swoją głową. W Trzemesznie szabla jest jeszcze w pochwie.

Z Trzemeszna pątnicy podążali w kierunku Niechanowa, gdzie patronem miejscowej parafii, jest św. Jakub. Utrudzeni dotarli do świątyni w porze nabożeństwa majowego. Kościół tutejszy wielokrotnie nawiedzał Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński. On to z miejscowym proboszczem, późniejszym biskupem pomocniczym gnieźnieńskim Janem Michalskim wielokrotnie w niechanowskiej parafii deliberował nad życiem chrześcijan polskich, egzystujących pod komunistyczną okupacją. W Niechanowie pielgrzymi zakończyli sobotnią – długą 36 kilometrową wędrówkę. Następnego dnia o poranku, od progu jakubowej świątyni rozpoczęli finałowe przejście. 

Odcinek od Niechanowa do Gniezna stanowił zwieńczenie drogi rozpoczętej wiele miesięcy temu.

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 24 maja 2015 roku, cztery dni przed 34. rocznicą śmierci Sł. Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego pielgrzymi dotarli do Gniezna, do miejsca, gdzie zaczęła się chrześcijańska historia państwa polskiego.

Pątnicy w czasie mszy świętej celebrowanej pod przewodnictwem proboszcza katedry ks. prał. Jana Kasprowicza, modlili się przy grobie świętego Wojciecha o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, tak żeby katolicka tradycja mogła kształtować świadomość współczesnych Polaków, na czym tak bardzo zależało Ojcowi Narodu.

Gnieźnieńscy arcybiskupi od kilku wieków noszą tytuł prymasów Polski i w okresach bezkrólewia uosabiali władzę królewską. Obecnie ponownie rezydują w miejscu złożenia zwłok św. Wojciecha, przy swojej katedrze na Wzgórzu Lecha.

W prezbiterium bazyliki gnieźnieńskiej wzniesiono barokowy grobowiec, gdzie umieszczono w roku 1662 w srebrnej trumnie relikwie św. Wojciecha. Wcześniejszy gotycki grobowiec św. Patrona Polski został zniszczony przez Szwedów w roku 1656. W katedrze zachowały się słynne romańskie drzwi brązowe, ozdobione scenami z żywota św. Wojciecha, a ufundowane jeszcze w XII wieku przez Bolesława Krzywoustego dla wcześniejszej świątyni. Spotykane na pielgrzymim szlaku, artystycznie wykonane drzwi do kościołów Warszawy, Płocka czy Włocławka, pokazują, że Drzwi Gnieźnieńskie od stuleci są inspiracją dla twórców i ich mecenasów. Przed katedrą ponownie, od roku 1985, stoi na pomniku pierwszy koronowany władca Polski Bolesław Chrobry. Należy dodać, że pierwotny pomnik króla z 1925 roku, został zniszczony przez Niemców już w 1939 roku. 

Pątnicy z Warszawy po przejściu około 350 km dotarli w sześciu etapach, w miesiącu maju, do celu swojej pielgrzymki, czyli prymasowskiego Gniezna.

W ostatnim etapie wędrowało 21 osób. Dla idących do Gniezna głównym motywem trudu pielgrzymowania, były prośby o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Jednak każdy z idących w swoim sercu posiadał indywidualne intencje, które stanowiły katalizator, do: rannego wstawania zimą, trudnych podróży na start etapu i do domu, a przede wszystkim wymagania od siebie. Wszystkie te przymioty stanowią clou egzystencji, o czym wielu współczesnych często zapomina.

Kroczący pielgrzymi z Warszawy do Gniezna, są wdzięczni JE Biskupowi Polowemu WP Józefowi Guzdkowi, iż zechciał objąć swym patronatem błagalną pąć oraz udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Dziękują również księdzu prałatowi Zbigniewowi Kępie, który był opoką i wsparciem w wielu sytuacjach.

Organizacją pielgrzymki zajęła się Grupa Inicjatywna Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Trud logistycznego przygotowania, wzięła na swoje barki pątniczka Regina Madej-Janiszek, która przez cały czas pielgrzymki czuwała nad zabezpieczeniem jej przebiegu. Dzięki jej wsparciu pielgrzymi mieli prostszą drogę do celu. Na wszystkich zaś, którzy dotarli do relikwii św. Wojciecha, czekało okolicznościowe testimonium wykonane przez ppłk. w st. spocz. Ryszarda Bożka, który ponadto wyposażył wcześniej pątników w okolicznościowy paszport pielgrzyma (credenciale).

W ciągu kilku miesięcy pielgrzymowania, na drodze do Gniezna, pątnicy spotkali wielu nieznanych wcześniej ludzi dobrej woli, którzy bardzo często, chociażby miłym spojrzeniem i słowem bardzo ich wspierali. Świadczy to o tym, iż katolicki i pielgrzymi duch w narodzie jest żyw. Odkryć go może tylko ten, kto wyruszy na pielgrzymi szlak. Kto znajdzie w sobie intencję i cel. Grupa Inicjatywna Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego, stara się pomocnie wskazywać kierunki. Już dziś proponuje wszystkim chętnym pielgrzymowanie piesze, weekendowe od jesieni 2015 do wiosny 2016 z Warszawy do Krakowa przez Święty Krzyż: Drogą Miłosierdzia, w Roku Miłosierdzia, do Serca Miłosierdzia.

Wiesław Czajka, Jerzy Pawlikowski, Łukasz Stefaniak

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;