Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
październik
2015-10-18
Pielgrzymka do Miłosierdzia Bożego Warszawa – Kraków po drogach św. Jakuba (świętokrzyskiej i małopolskiej). Etap I: Warszawa-Góra Kalwaria

W sobotę 17 października 2015 roku zainaugurowano pieszą weekendową „Pielgrzymkę do Miłosierdzia Bożego Warszawa – Kraków po drogach św. Jakuba (świętokrzyskiej i małopolskiej)”. Z uwagi na fakt, iż pielgrzymka wpisuje się w Rok Miłosierdzia – pąć rozpoczęto z Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego
w Warszawie. Mszy św. w intencji wyruszających, jak też tych, którzy będą dołączać na trasie, przewodniczył o. Piotr Kępa, który w ciepłych słowach pozdrowił idących oraz udzielił błogosławieństwa na drogę.

Sobotni odcinek pierwszego etapu, to wędrówka szlakiem warszawskich sanktuariów i kościołów. Z praskiej bazyliki pątnicy przeszli do Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku. Świątynia znajduje się na Drodze Św. Jakuba „Cudu nad Wisłą”. Konkatedra warszawsko-praska, to wotum wdzięczności, za pomoc Maryi w pokonaniu bolszewików w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Z Kamionka, przez Park Skaryszewski i Most Poniatowskiego pielgrzymi przeszli na drugą stronę Wisły, do kościoła potrynitarskiego pw. Świętej Trójcy. W świątyni znajduje się
cudowna figura Pana Jezusa Nazareńskiego, którą z Hiszpanii pod koniec XVII w. przywieźli do swego warszawskiego klasztoru trynitarze. Następnie piechurzy idąc ulicą Czerniakowską zatrzymali się chwilę przy parafii Św. Stefana Króla na Sielcach, po czym kontynuowali dalszą drogę do pijarskiego Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach. Sanktuarium powstało w miejscu objawień maryjnych, których w l. 1943-49 doświadczyła Władysława Fronczak (Papis). Z Siekierek wędrujący udali się na Czerniaków, gdzie na chwilę zatrzymali się przy bernardyńskim kościele pw. św. Antoniego Padewskiego, parafii św. Bonifacego, do którego jeszcze na początku XX wieku pielgrzymowano z Warszawy. Tę współczesną ciekawostkę warszawskiej historii, pielgrzymi kontemplowali w rzęsistym deszczu przemieszczając się w kierunku Wilanowa. Tu najpierw nawiedzili Kolegiatę Św. Anny, a następnie Świątynię Opatrzności Bożej. Mimo, że ciągle w budowie w dniu pielgrzymki, 17 października, odbyło się w niej kolejne doniosłe wydarzenie. Do miejscowego Panteonu Wielkich Polaków uroczyście wprowadzono relikwie bł. Honorata Koźmińskiego OFMCap, założyciela 26 zgromadzeń zakonnych, z których 17 nadal istnieje i działa w Kościele. Pielgrzymi idący Drogą Miłosierdzia, nie planując tego, wpisali się w uroczystości, którym przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Co więcej doświadczyli namacalnie miłosierdzia, gdyż zziębnięci i przemoczeni zostali zaproszeni na okolicznościową agapę. Po odpoczynku wyruszyli w kierunku Ursynowa. Idąc wzdłuż zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie, minęli zachowany relikt prastarej Puszczy Mazowieckiej – dąb Mieszko I (mający ponad 600. lat), po czym pątnicy dotarli do kościoła tytularnego głównego patrona Warszawy bł. Władysława z Gielniowa, a także uczcili pamięć jednego z pierwszych odnotowanych w dokumentach hiszpańskich pielgrzymów jakubowych z ziem polskich. Nieopodal świątyni, na skraju Parku Przy Bażantarni znajduje się głaz upamiętniający wyprawę rycerza mazowieckiego Andrzeja herbu Ciołek na Półwysep Iberyjski w 1404 r. Jak należy domniemywać dotarł do Santiago de Compostela, skąd przywiózł kult św. Jakuba Większego, jako obrońcy wiary. Swą ideą zaszczepiał braci-rycerzy w bitwie pod Grunwaldem w 1410 r., mając świadomość, że broni wiary swych Królów i Ojców. Pielgrzymom słuszność idei rycerskich jest szczególnie bliska, a uczestniczącym w wędrówce pereginos zakręciła się łza wzruszenia tej niezwykłej łączności dziejów i miejsca. Końcowe kilometry z Natolina do Powsina to droga przez Las Kabacki, ulubione miejsce spacerowiczów i uprawiających jogging. Sobotni etap został zakończony późnym popołudniem w kościele św. Elżbiety w Powsinie, XV-wiecznej fundacji kasztelanki czerskiej Elżbiety Ciołkowej. Ileż odniesień i przeżyć jakubowych, mimo deszczowej, nieprzyjaznej podgody.

Drugi odcinek pierwszego etapu rozpoczęła niedzielna Msza św. już o godz. 7.00 sprawowana w powsińskim kościele – Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej. Jej koronowany wizerunek ukazał się wiernym i pielgrzymom tuż przed Mszą św., budząc wiarę i optymizm mimo złej pogody. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. kanonik Bogdan Jaworek. Zgodnie z wielowiekową tradycją kultywowaną w powsińskiej parafii celebrans odczytał Ewangelię oraz wygłosił kazanie z zabytkowej, osiemnastowiecznej ambony. Stojąc w miejscu, z którego swoje kazania głosił złotousty orator i poeta, miejscowy proboszcz w latach 1803-1815, ks. Jan Paweł Woronicz, niedzielny kaznodzieja starał się dorównać swojemu dziewiętnastowiecznemu mistrzowi. Po Mszy św. pątnicy obejrzeli świątynię, wykonali pamiątkowe zdjęcia i wyruszyli w dalszą drogę.

O ile sobotnia droga, była wędrówką od kościoła do kościoła, o tyle niedzielna - zgoła inna. Wspólną była tylko aura, którą można skwitować słowami piosenki: „ciągle pada”. Po opuszczeniu Powsina i minięciu miejscowości Bielawa, wędrowcy przemieszczali się wałami przeciwpowodziowymi: najpierw krótkim odcinkiem rzeki Jeziorki, później wzdłuż królowej polskich rzek – Wisły. Oczom pielgrzymów poruszających się w górę rzeki do samej Góry Kalwarii towarzyszyła z lewej strony wału panorama kształtowana naturą nieujarzmionej Wisły, z prawej zaś widok żyznych pól, porośniętych jeszcze nie zebranymi płodami oraz sadów, w których jeszcze widać nie zerwane późnojesienne odmiany jabłoni. Z uwagi na padający deszcz tempo marszu było wyjątkowo szybkie, czego skutkiem było sprawne dotarcie do mety etapu, już w porze obiadu. Miejscem końcowym, był kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii.

W sobotnio-niedzielnym pielgrzymowaniu udział wzięło 20 osób, w dogodnej dla siebie formie (część wędrowała dwa dni, część tylko jeden: w sobotę lub niedzielę). Wszystkim należą się słowa uznania, gdyż aura w miniony weekend, była wyjątkowo niekorzystna. Jednak prawdziwie zmotywowanych pielgrzymów przeciwności pogodowe, nie są w stanie zniechęcić, co dowiedli idący w I. Etapie. Wszystkim uczestnikom serdeczne Bóg zapłać! Wierzymy, że inspiracją dla pątników były skierowane do nich słowa oraz pasterskie błogosławieństwo biskupa polowego WP, JE gen. bryg. Józefa Guzdka (czytaj: http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/2_20181.html), za które pątnicy idący do Krakowa po Świętokrzyskiej i Małopolskiej Drodze Św. Jakuba, wyrażają wielką wdzięczność. Dziękują również innym ludziom dobrej woli, którzy ich wspierali w różnej formie.

II Etap dwudniowego pielgrzymowania do Miłosierdzia Bożego Warszawa – Kraków po drogach św. Jakuba (świętokrzyskiej i małopolskiej), będzie miał miejsce w dniach 14-15 listopada br. W sobotę planowane jest przejście z Góry Kalwarii do Warki, natomiast w niedzielę z Warki do Świerży Górnych. Nocleg planowany jest w Warce. Szczegółowy program II Etapu przedstawiony będzie do 9 listopada drogą mailową. Z uwagi na konieczność zorganizowania powrotu busem ze Świerży Górnych oraz zarezerwowania miejsc noclegowych, osoby, które pragną pielgrzymować
w II Etapie, proszone są o przesłanie zgłoszenia na wybrane adresy:
caminomazowieckie@gmail.com, kazimierczak1711@wp.pl, lukaszstefaniak@poczta.fm, wieslaw.czajka@astroblemy.pl. Szybkie nadesłanie zgłoszeń, pomoże skalkulować cenę jednostkową powrotu oraz zarezerwować miejsca do spania.

Wiesław Czajka
Łukasz Stefaniak
foto Piotr Szarko

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;