Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
wrzesień
2016-09-04
Katedra polowa: Inauguracja pieszej pielgrzymki „Ze Świętym Jakubem do Świętego Józefa” (Warszawa – Kalisz)

W niedzielę 4 września 2016 roku, zainaugurowano pieszą pielgrzymkę Ze Świętym Jakubem do Świętego Józefa. Pielgrzymi skupieni w Konfraterni św. Jakuba Apostoła Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie oraz wszyscy chętni, od września 2016 do maja 2017 będą wędrować do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Pielgrzymka będzie wiodła po Drogach św. Jakuba: Mazowieckiej, Szopenowskiej, Warszawskiej i Łowickiej.

W niedzielny poranek pielgrzymi spotkali się w warszawskiej archikatedrze przy sarkofagu Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego. Wspólna modlitwa o wstawiennictwo u Boga zapoczątkowała pielgrzymkę. W pierwszym etapie uczestniczyło 20 osób. Z archikatedry pątnicy przeszli do Katedry Polowej WP, gdzie uczestniczyli we Mszy świętej. Eucharystii przewodniczył proboszcz katedry ks. ppłk dr Piotr Majka. W ciepłych słowach przywitał przybyłych pielgrzymów a w czasie kazania mówił m.in. o sensie pielgrzymowania ze św. Jakubem. Nawiązując do słów papieża Franciszka, stwierdził, iż pielgrzym to człowiek, który „porzucił kanapę i ruszył w drogę. W drogę na spotkanie z Bogiem”. Na zakończenie Mszy św. ks. Majka odczytał przesłanie biskupa polowego Józefa Guzdka do pielgrzymów jakubowych udających się w drogę do Kalisza. Biskup zachęca pielgrzymów do przemyślenia i przemodlenia tych fragmentów Ewangelii, które ukazują piękno duchowe św. Józefa, jego postawę odpowiedzialności za swoją rodzinę oraz wierność Bożemu powołaniu. Św. Józef przemawia do nas świadectwem życia zjednoczonego z Bogiem. Biskup polowy objął pielgrzymkę swoim patronatem oraz wszystkim jej uczestnikom udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Pielgrzymi, tak umocnieni duchowo, wyruszyli na Mazowiecką Drogę św. Jakuba. Przewodnikiem była  Regina Madej-Janiszek, która przed kilku laty, współtworzyła drogę z Warszawy przez Płock do Dobrzynia nad Wisłą. Pierwszym celem niedzielnej wędrówki było Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Następnie pątnicy szli do kościoła pokamedulskiego w Lesie Bielańskim. Świętego Jakuba w jego kościele tytularnym wędrowcy spotkali na warszawskim Tarchominie. Odpoczynek przy jakubowej parafii pomógł odzyskać siły na ostatni w tym dniu odcinek, który wiódł wzdłuż rzeki do podwarszawskiej Jabłonny. Miasto od średniowiecza było własnością biskupów płockich, którzy w XV wieku wybudowali tu letnią rezydencję. Pałac kilka razy zmieniał właścicieli. Od kapituły płockiej kupił go brat króla Stanisława Augusta - Michał Poniatowski, ówczesny biskup płocki i późniejszy prymas Polski. Pałacyk i otaczający go niewielki  park zostały wówczas przekształcone w elegancką rezydencję pałacowo-parkową. Ostatnimi właścicielami rezydencji była rodzina Potockich. W 1944 roku pałac został spalony przez wojska niemieckie. W rok później rozpoczęto odbudowę pałacu. Wnętrzom przywrócono klasycystyczny charakter i wyposażono je w meble i obrazy z końca XVIII w. i z pierwszej połowy XIX w. W 1953 roku pałac i otoczenie przejęła Polska Akademia Nauk, która stworzyła tu ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy. Pątnicy przeszli przez park, w którym odbywał się letni festyn dla mieszkańców Jabłonny i skierowali się do kościoła Matki Boskiej Królowej Polski. Okazało się, że kościół jest w trakcie remontu.

Pielgrzymka „Ze Świętym Jakubem do Świętego Józefa”,  ma dać mocny fundament nowemu stowarzyszeniu wiernych świeckich - Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego - które zostało powołane do życia przez biskupa polowego 15 grudnia 2015 roku. Członkom konfraterni zależy na tym, aby „Opatrznościowy Stróż Bożej Rodziny” czuwał nad nową rodziną chrześcijańską. Konfratrzy, którzy wzywają wsparcia Najświętszej Oblubienicy - Matki Bożej z Pilar, pragną pokornie prosić, aby od samego początku ich działalności, Święty Józef chronił ich przed zarazą wszelkich błędów i zepsucia współczesnego świata; aby przybywał łaskawie z niebiańską pomocą w walce z mocami ciemności; aby wspierał ewangelizacyjne cele stowarzyszenia, realizowane w duchu apostolstwa Świętego Jakuba.

Droga Warszawa – Kalisz biegnie przez tereny kilku diecezji. Organizatorzy pielgrzymki z Konfraterni św. Jakuba wystąpili również z prośbą o patronat i błogosławieństwo do biskupów ziem, które będą przemierzać. Do dnia rozpoczęcia pąci, oprócz wspomnianego powyżej biskupa polowego Józefa Guzdka, pozytywnie na prośbę odpowiedzieli: Kazimierz kard. Nycz – Metropolita Warszawski, abp Marek Jędraszewski – Metropolita Łódzki, bp Wiesław Mering – Biskup Włocławski, bp Edward Janiak – Biskup Kaliski. Konfraternia Św. Jakuba przy Katedrze Polowej WP dziękuje Eminencji oraz wszystkim Ekscelencjom za odpowiedź oraz pasterskie błogosławieństwo.

Drugi etap pielgrzymki rozpocznie się w niedzielę 18 września br. Mszą świętą o godz. 7.00 w kościele p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Jabłonnie.

Serdecznie zapraszamy.

 Łukasz Stefaniak
Ewa Wasiak

Więcej zdjęć w galerii >>>>

 

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;