Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
luty
2017-02-04
Łódź: Pogrzeb mjr. Antoniego Badowskiego „Maczkowca”

W kościele garnizonowym pw. św. Jerzego w Łodzi, 4 lutego odbył się pogrzeb mjr. Antoniego Badowskiego jednego z ostatnich żyjących żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp. Adam Lepa.

Po rozpoczęciu Eucharystii wszystkich uczestników pogrzebu powitał ks. ppor. Stanisław Pawłowski, wikariusz parafii wojskowej w Łodzi. Następnie odczytał wszystkie listy kondolencyjne przesłane między innymi przez: Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, Administratora Diecezji Łódzkiej Biskupa Marka Marczaka, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego. Zostały też odczytane listy przez przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej, urzędu ds. kombatantów. Głos zabrał także Janusz Gołuchowski prezes Stołecznego Środowiska 1 Dywizji Pancernej oraz gen. dyw. Jarosław Mika.

Słowo Boże wygłosił ks. Wiesław Kamiński, proboszcz parafii, z której pochodził zmarły żołnierz. W kazaniu mówił o wielkości miłości, dobra i poświęcenia dla innych ludzi, a także przywołał postać śp. mjr. Antoniego Badowskiego. Mszę św. koncelebrowali: ks. mjr Rafał Kaproń, ks. ppor. Stanisław Pawłowski, oraz wielu księży diecezji łódzkiej.

Msza św. pogrzebowa zgromadziła wielu wiernych. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział Dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Pancernej gen. dyw. Jarosław Mika, Dowódca 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania płk Krzysztof Lewandowski, Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa płk Dariusz Parylak, Zastępca Dowódcy Garnizonu Łódź ppłk Zdzisław Frątczak, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi ppłk Wiesław Jaskulski, Komendant Garnizonu Łódź mjr Wojciech Pinkier, Komendant Ośrodka Szkolenia WCKmed w Łodzi mjr Jacek Bielecki, przedstawiciele innych służb mundurowych, oraz przedstawicieli różnych ministerstw, przedstawiciele sejmu, władze miejskie, wojewódzkie, powiatowe, środowiska kombatanckie, przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkie. Kompanię honorową wystawiła 34 Brygada Kawalerii Pancernej z Żagania. W uroczystości wzięła też udział Orkiestra Wojskowa z Warszawy.

Po Mszy św. odbyły się obrzędy pogrzebowe, którym przewodniczył bp. Adam Lepa. Śp. mjr  Antoni Badowski spoczął na Cmentarzu Katolickim św. Józefa w Łodzi.

Śp. mjr Antoni Badowski urodził się 24.12.1924 r., a zmarł 02.02.2017 r. Sybirak, żołnierz gen. Andersa, a potem żołnierz 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka, wraz z którą przebył cały szlak bojowy. Po wojnie prześladowany i szykanowany przez władze komunistyczne.

s.p.

W załączniku kondolencje nadesłane przez Biskupa Polowego Józefa Guzdka

 


Zobacz załączony dokument >>>
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;