Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
luty
2017-02-04
Spotkanie grupy misyjnej przy katedrze polowej nt. sytuacja chrześcijan w Syrii

5 lutego b.r. odbyło się spotkanie grupy misyjnej. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym uczestnictwem we Mszy św., której przewodniczył w wygłosił homilię ks. prał. płk SG Zbigniew Kępa, Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Ordynariacie Polowym.

Ks. Zbigniew Kępa w swojej homilii nawiązał do słów Ewangelii wg św. Mateusza, w której Chrystus wzywał swoich uczniów, aby byli solą ziemi i światłem swiata.
- Przez długi czas używano soli do konserwowania żywności.
Sól nadaje smak. Bez soli potrawa nie ma smaku, jest mdła, nieużyteczna – mówił - aby być solą ziemi, trzeba konkretnej pracy ze sobą i nad sobą, by zachować w sercu Słowo, rozważać je i ponieść innym ludziom. Być solą ziemi oznacza być światłem Chrystusa w świecie pozbawionym nadziei, radości, w świecie bólu i rozpaczy. Być świadkiem oznacza przywracać porządek i pokój. Dziś świat potrzebuje światła prawdy i soli dobra. Chrześcijanin – uczeń Chrystusa - ma być i światłem, i solą, aby ludzie mogli poznać prawdę i umocnieni dobrem chwalili Boga.

Po Mszy św. grupa misyjna udała się na spotkanie, którego tematem była sytuacja chrześcijan w Syrii.
Uczestnicy dzielili się swoimi refleksjami na temat dramatu, który na oczach całego świata rozegrał się w tym kraju. Ks. płk Zbigniew Kępa omówił wizytę abp Jean Abdou Arbacha, melchickiego metropolity Homs w Syrii, który przybył do naszego kraju na zaproszenie sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” oraz Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

W sali konferencyjnej ordynariatu abp Arbach dzielił się ze swoim świadectwem z dziennikarzami. „(…) Żyjemy w kraju pełnym strachu i zadajemy sobie pytanie: jaka będzie przyszłość i nie wiemy co nas czeka  – podkreślał w rozmowie z dziennikarzami syryjski hierarcha. Dodał też, że „Chrześcijanie muszą zostać w swoim kraju. Jeśli nie zostaną w Syrii, to będzie to stanowiło wielkie niebezpieczeństwo nie tylko dla Bliskiego Wschodu, ale również całego świata” - powiedział. Dlatego tak ważne jest, aby po wojnie pomóc im odnaleźć się w swoim kraju i na swojej ziemi. Oni są tam bardzo potrzebni. Dodał też, że przed wojną w Syrii było 2 mln chrześcijan. A teraz jest ich o połowę mniej.

Warto zaznaczyć, że
14 stycznia br. zorganizowano pikniki wojskowe pod hasłem „Bezpieczna Polska”. Celem zbiórki było wsparcie chrześcijańskich rodzin w Syrii. Zbiórkę zapowiedzianą w 16 miastach, udało się zorganizować w 14 miejscach. Zebraną kwotę wraz z darem Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (w sumie 7.000 euro) przekazano za pośrednictwem Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie abp. Jean Abdou Arbach na rozpoczęcie nowego programu „Podaruj puszkę mleka”. Inicjatywa ta ma nieść pomoc w wykarmieniu noworodków i małych dzieci.

Grupa misyjna również włącza się modlitwą i darem serca w inicjatywy misyjne.

Chrześcijanin, czyli każdy ochrzczony, jest zobowiązany do pełnienia woli Bożej i do głoszenia Ewangelii. Rola chrześcijanina to promowanie dobra, zachęcanie do szukania głębokiej, żywej więzi z Bogiem, który jest źródłem wszelkiego dobra i wolności.

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza stanowiły w sposób niezamierzony motto tego spotkania, ponieważ wskazują, jaką rolę ma pełnić chrześcijanin, uczeń Chrystusa w świecie i jak bardzo jest potrzebny światu.

W kontekście misyjnym każdy z uczestników spotkania miał okazję zastanowić się nad rolą, jaką sam, jako chrześcijanin pełni w swoim środowisku. Czy jest świadkiem Jezusa? Czy jest światłem odbijającym Prawdziwe Światło? Nie chodzi bowiem o to, by mówić jak trzeba żyć, ale pokazywać, że da się tak żyć.

Następne spotkanie grupy misyjnej odbędzie się 5 marca b.r. Spotkanie ma charakter otwarty i wszystkich, którzy pragną dołączyć do grupy serdecznie zapraszamy.

Danuta Berezowska
Sekretarz Referatu Misyjnego Ordynariatu Polowego

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;