Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
luty
2017-02-13
Spotkanie Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy katedrze polowej Wojska Polskiego

W poniedziałek 12 lutego odbyło się comiesięczne spotkanie członków i sympatyków Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy katedrze polowej WP. Zawiązanie wspólnoty nastąpiło o godz. 18.00 tj. z chwilą rozpoczęcia Mszy św. sprawowanej przez ks. płk. Zbigniewa Kępę.

W części kazania, adresowanej do sióstr i braci z Konfraterni ks. prał. Kępa nawiązał do pierwszego czytania z Księgi Rodzaju (4, 1-15,25), gdzie opisana jest zbrodnia Kaina. Pan karząc go za zabójstwo brata, uczynił Kaina „tułaczem i zbiegiem”, ale „d
ał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka”. Sytuacji, w jakiej znalazł się Kain, kaznodzieja przeciwstawił pielgrzymowanie. Pątnik, mimo że idzie przez różne krainy, zawsze jest na swojej ziemi, bo Bóg jest z nim. Pielgrzym idzie ze znamieniem chrztu świętego. To znamię promieniuje za zewnątrz, przyciąga ludzi życzliwych, tworzy nowe przyjaźnie. Smutkowi Kaina Ks. prałat przeciwstawił radość pątnika, który pielgrzymując szuka ludzi radosnych, życzliwych, gotowych nieść pomoc. Pielgrzym wyrusza w drogę, aby nie pozwolić, by zwyciężyło go zło. Idzie z radosną twarzą i czystym sercem, bo każda droga, która ma na celu spotkanie Jezusa, jest pielgrzymką.

Mszę św. ubogaciła  swym aktywnym udziałem siostra Regina Madej-Janiszek – czytała prośby do Pana, o których wysłuchanie prosili wierni.   

Po Mszy św. zebrani, wśród których było troje nowych pielgrzymów, przeszli do sali przy katedrze. Spotkanie rozpoczęło się wysłuchaniem fragmentu Ewangelii Św. Marka, rozdz. 5, który przeczytał  ks. płk. Zbigniew Kępa.

Nowi sympatycy pielgrzymowania po drogach św. Jakuba przedstawili się zebranym: Karol Skóra – pochodzi z Podkarpacia, obecnie służy w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego, pątnik, planuje pielgrzymowanie po drogach jakubowych w kraju i poza granicami; Tomasz Zamorski – też pochodzi z Podkarpacia, obecnie mieszka w Warszawie, założyciel Stowarzyszenia „Nasz Czerwińsk nad Wisłą”; Bożena Bocian – z parafii Miłosierdzia Bożego w Otwocku.

Następnie Senior Jerzy Grzegorz Kazimierczak omówił plan pracy Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy katedrze polowej Wojska Polskiego na 2017 rok.  Podkreślił ważne wydarzenie, jakim będzie uroczystość w dniu 12 marca 2017 roku z okazji 20-lecia odtworzenia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. W czasie Mszy św. będzie miało miejsce zaprzysiężenie aktualnych (9 osób) i nowoprzyjętych w tym dniu członków Konfraterni. Zwrócił uwagę na konieczność pozyskania chętnych do szerzenia kultu św. Jakuba w szkołach oraz na łamach prasy katolickiej. Ochotnicy są potrzebni także do znakowania dróg św. Jakuba jak również do odświeżania dróg już oznakowanych. Zaapelował do chętnych o zgłoszenie się do pełnienia zaszczytnej funkcji opiekuna/strażnika dróg św. Jakuba. Uczulił zebranych na konieczność udzielania pomocy pątnikom – cudzoziemcom idącym przez Polskę oraz rodakom pielgrzymującym poza granicami Kraju.

Brat Wiesław Czajka przedstawił sprawy finansowe Konfraterni. Nie prowadzono działalności finansowej, dopóki Stowarzyszenie nie zostało zarejestrowane, co nastąpiło w grudniu 2016 roku. Sporządzono jednak wszystkie wymagane prawem sprawozdania w opcji zerowej. Konfraternia posiada rachunek w banku Vistula Bank Spółdzielczy Oddział w Płocku. Bank nie będzie pobierał prowizji za prowadzenie konta. Posiadanie rachunku bankowego umożliwia wpłacanie składek członkowskich na razie tylko 9 członkom-założycielom Konfraterni. Pozostali - ze względów formalnych - mogą wpłacać składki, jako darowizny na rzecz Konfraterni. Potwierdzono wysokość składki rocznej tj. 60 zł.

Brat Jerzy Pawlikowski omówił plan 7 etapu pielgrzymki Konfraterni „Ze Świętym Jakubem do Świętego Józefa” Warszawa – Kalisz. 19 lutego 2017 roku pątnicy będą szli ze Zdun do Głowna. Chęć uczestnictwa zgłosiło 20 osób.

Siostra Regina Madej-Janiszek przedstawiła pięknie wydany przewodnik „Mazowiecka Droga Św. Jakuba. Warszawa – Dobrzyń nad Wisłą”, który napisała wspólnie z siostrą Kamilą Pasławską – autorką zdjęć.

Siostra Zofia Gołacka zaprezentowała pelerynę członka Konfraterni – zieloną z żółtą narzutką. Część z 21 zamówionych peleryn będzie gotowa przed 12 marca 2017 roku; pozostałe – do 31 marca br. Koszt jednej peleryny z dwiema aplikacjami wyniesie łącznie 275 zł.

Brat Szczepan Grzesiuk poinformował, że kapelusze jakubowe będą gotowe  do końca lutego br. Koszt jednego kapelusza wynosi 70 zł

Następne spotkanie Konfraterni Św. Apostoła Jakuba Starszego odbędzie się w niedzielę 12 marca 2017 roku. Szczegółowe informacje o spotkaniu będą zamieszczone na portalu Ordynariatu Polowego (
www.ordynariat.pl) oraz na stronie konfraterni (www.santiago.info.pl).

Ewa Wasiak
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;