Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
luty
2017-02-14
Pamięć o żołnierzach AK w Szczecinie

14 lutego o godz.11.00 na Cmentarzu Centralnym przy pomniku Armii Krajowej zgromadzili się szczecinianie, aby modlić się i oddać Hołd wszystkim poległym i żyjącym żołnierzom AK z okazji 75 rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Podczas uroczystości  z udziałem kompanii honorowej miał miejsce Apel Pamięci, odegrano „Rotę” oraz zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów. Modlitwę za poległych i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej odmówili ks. prałat Aleksander Ziejewski Wikariusz Biskupi oraz ks. ppłk Piotr Gibasiewicz.
- Wielki dar – swoje życie, złożyli na ołtarzu miłości Ojczyzny, żołnierze AK, którzy poprzez swoją służbę stali na straży pokoju, sprawiedliwości, suwerenności i niepodległości Polski dla dobra przyszłych pokoleń.
Prośmy wspólnie, aby miłosierny Bóg zechciał wejrzeć na ich ofiarę i przyjąć ją razem ze zbawczą ofiarą swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Aby poległych i pomordowanych obdarzył wieczną nagrodą nieśmiertelności i chwały nieba za ich trud, ofiarę i poświęcenie na rzecz Ojczyzny a nas żyjących, hojnym Błogosławieństwem, byśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla bliźnich i naszej matki Ojczyzny. – modlili się duchowni.

W uroczystości wzięło udział wojsko na czele z dowódcą 12 Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Rajmundem Andrzejczakiem, duchowieństwo ks. prałat Aleksander Ziejewski Wikariusz Biskupi ze Szczecina, ks. ppłk Piotr Gibasiewicz; byli również policjanci pozostałe służby mundurowe, ostatni żyjący Akowcy, kombatanci, władze, parlamentarzyści, młodzież szkolna, poczty sztandarowe oraz społeczeństwo miasta Szczecina modliło się o wieczny pokój dla wszystkich, którzy oddali swe życie na ołtarzu Ojczyzny.
Jak wspominali uczestnicy tej podniosłej uroczystości zebraliśmy się wszyscy po to aby utrwalić pamięć naszych bohaterów wśród następnych pokoleń oraz abyśmy potrafili budować przyszłość naszego narodu na tych wartościach za które nasi bohaterowie oddali swe życie a są nimi Bóg Honor, Ojczyzna. 

xPG

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;