Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
luty
2017-02-19
Wiedeń: przedstawiciel Stolicy Apostolskiej o kapelanach wojskowych

„Kościół katolicki zawsze dążył do zapewnienia żołnierzom opieki duchowej. Wojna pozostawia w ludziach trwałe ślady; nie tylko zakłóca więzi między braćmi i między narodami, ale także niszczy samych żołnierzy, świadków okrucieństw powodowanych przez konflikty zbrojne”. Przypomniał o tym w Wiedniu stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ks. Janusz Urbańczyk zabrał głos podczas 845. spotkania OBWE na temat: „Rola kapelanów wojskowych w siłach zbrojnych a wolność religijna w czasie pokoju i wojny”.

„Kościół wysyła kapelanów wojskowych, by w każdej sytuacji i miejscu wspierali żołnierzy w ich codziennej pracy i stale im służyli we wszelkich potrzebach duchowych, pomagając im rozumieć centralne miejsce osoby ludzkiej oraz dobro wspólne kraju, któremu służą” – powiedział watykański przedstawiciel przy OBWE. Wskazał ponadto, że „wolność religijna to podstawowe prawo człowieka, które należy się każdemu, zawsze i w każdej sytuacji, przysługuje zatem również tym, którzy pełnią służbę w siłach zbrojnych, tak w czasie pokoju, jak i wojny”.

Ks. Urbańczyk przypomniał, że obecnie na całym świecie Kościół katolicki ma 36 ordynariatów polowych, z tego 17 w państwach członkowskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jest w nich ponad 2,5 tys. kapelanów, którzy są „wiernymi głosicielami prawdy o pokoju” – podkreślił przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.
Radio Watykańskie


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;