Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
luty
2017-02-19
Warszawa: harcerze i kombatanci uczcili pamięć żołnierzy AK i bł. Stefana W. Frelichowskiego

- Niech ideały dla których żyli i umierali żołnierze Armii Krajowej staną się częścią etosu współczesnego pokolenia harcerzy w służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim – mówił dziś w katedrze polowej Wojska Polskiego bp Józef Guzdek. Ordynariusz wojskowy przewodniczył Mszy św. z okazji 75. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz wspomnienia liturgicznego bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy. W południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta odprawa wart i ceremonia złożenia kwiatów.

Przed rozpoczęciem Mszy św. bp Józef Guzdek odznaczył medalem „Milito pro Christo”, prof. Leszka Żukowskiego, prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK. Wręczając odznaczenie podkreślił, że w ten sposób chce symbolicznie oddać hołd wszystkim żołnierzom Armii Krajowej w 75. rocznicę jej powstania.

Eucharystia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Wojska Polskiego i odegrania Mazurka Dąbrowskiego.

W homilii bp Guzdek przekonywał, że zasadniczym przesłaniem płynącym z utworzenia Armii Krajowej jest konieczność budowania apolitycznego, profesjonalnego i opartego na wysokich wartościach moralnych wojska, którego jedyną troską powinno być dbanie o bezpieczeństwo i suwerenność Ojczyzny.

Ordynariusz wojskowy przywołał fragment korespondencji, skierowanej przez gen. Stefana Roweckiego do gen. Kazimierza Sosnkowskiego, w której przyszły pierwszy komendant AK podkreślał, że należy zabronić „tworzenia wojsk czy organizacji wojskowych typu partyjnego”, apelował, aby doprowadzić do „definitywnego rozdziału roboty wojskowej od polityki” i przestrzegał, że dla niektórych „hasło walki o wolność Ojczyzny i nową Polskę są tylko przykrywką do walk o wpływy personalne i polityczne”. Przytoczył także fragment rozkazu gen. Władysława Sikorskiego podkreślającego apolityczność powstającej Armii Krajowej. - To przesłanie ma znamiona ponadczasowej prawdy! Armia powinna być apolityczna a żołnierz oddzielony od polityki i polityków. Kolejne awanse i powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych stanowisk w armii powinno zależeć jedynie od walorów moralnych i profesjonalizmu żołnierza. Siły Zbrojne mają jeden cel: troskę o bezpieczeństwo i suwerenność naszej Ojczyzny. A jeśli jeden cel, to na jej czele powinien stać jeden dowódca - powiedział.

Zdaniem bp Guzdka dzisiejsza uroczystość jest także okazją do przypomnienia cierpienia i ofiary jaką ponieśli żołnierze Armii Krajowej. - Już po zakończeniu wojny, szczególnie w latach stalinizmu, tysiące żołnierzy AK zostało osadzonych w komunistycznych więzieniach i zamordowanych przez oprawców NKWD i UB. Ogrom cierpienia i morze krwi przelanej przez naszych braci wołają o pamięć i modlitwę wdzięczności za tych, którzy przyczynili się do zmartwychwstania Polski wolnej i suwerennej - powiedział.

Biskup Polowy zaapelował o szczególną troskę wobec ostatnich żyjących żołnierzy AK, których nazwał „rycerzami wolności”. Przypomniał, że po II wojnie światowej zacierano ślady działalności tej największej w dziejach Europy podziemnej armii. - Dopiero w wolnej Polsce, w przestrzeni publicznej, zaczęły powstawać miejsca upamiętnienia waszych zmagań, pierwsze pomniki i muzea. A wszystko po to, aby na etosie podziemnej armii kolejne pokolenia naszych rodaków uczyły się patriotyzmu - powiedział.

Biskup Guzdek życzył żołnierzom Armii Krajowej, aby zawsze doznawali szacunku i wdzięczności. - Z wami nie powinno się dyskutować. Was powinno się słuchać i szanować. Zasłużyliście na to. Dla młodego pokolenia jesteście jak relikwie - podkreślał. Wyznał, że z nadzieją patrzy na zastępy harcerzy i skautów, jako tych którzy zaniosą w przyszłość etos żołnierzy Armii Krajowej. Dodał, że „harcerska metoda wychowania przyniosła i przynosi dobre owoce”.  - Niech dzisiejsze spotkanie dwóch pokoleń: żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów oraz młodzieży noszącej harcerskie mundury pomoże przenieść pochodnię wolności, miłości do Ojczyzny z przeszłości w teraźniejszość dalej w przyszłość. Ideały dla których żyli i umierali żołnierze Armii Krajowej niech staną się częścią etosu współczesnego pokolenia harcerzy w służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim - powiedział.

Eucharystię koncelebrowali z bp. Guzdkiem kapelani harcerstwa i Ordynariatu Polowego.

We Mszy św. uczestniczyli kombatanci i żołnierze Armii Krajowej. Obecni byli m.in. Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego, gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa, przedstawiciele parlamentu, wojska i władz samorządowych. W katedrze polowej wspólnie z kombatantami modlili się harcerze największych związków i organizacji harcerskich z kraju i za granicy. W nawach bocznych ustawiły się poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i szkół noszących imiona jednostek Armii Krajowej.

Po zakończeniu Eucharystii przedstawiciele  Światowego Związku Żołnierzy AK odznaczyli bp. Guzdka medalem „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK”.

W południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta odprawa wart. Na posterunku obok żołnierzy stanęli harcerze.

- Łączy nas dziś wielka wdzięczność wobec waszego pokolenia, pamięć o tych, którzy walczyli z niemieckim i sowieckim okupantem. Łączy nas pamięć o tych, którzy w latach powojennych za przynależność do AK płacili najwyższą cenę – mówił Jan Józef Kasprzyk.

Szef Urzędu ds. Kombatantów podkreślał, że wychowanie pokolenia żołnierzy AK było jednym z największych sukcesów II Rzeczpospolitej. – Są wśród nas przedstawiciele wszystkich organizacji harcerskich, przedstawiciele szkół noszących imiona Armii Krajowej i bohaterów AK. W nich odradza się ten sam duch, który odrodził się w Waszym pokoleniu. Duch, któremu na imię „niepodległa Polska” i „bezinteresowna służba Ojczyźnie”. Nie byłoby tego wspaniałego pokolenia młodych patriotów, gdyby nie Wy, żołnierze Armii Krajowej, gdyby nie pokolenie Polskiego Państwa Podziemnego – powiedział. Zapewnił, że kolejne generacje Polaków będą od żołnierzy Armii Krajowej uczyć się tego, jak służyć Polsce.

Podczas uroczystości odczytany został apel pamięci. Na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożone zostały kwiaty. Uroczystość zakończyła defilada oddziałów biorących udział w uroczystości.

Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii >>>
kes


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;