Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
luty
2017-02-25
Kazanie Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka wygłoszone w katedrze polowej podczas Mszy św. z okazji 75 r. sformowania 1 Dyw. Panc. gen. St. Maczka (dokumentacja)

75. rocznica sformowania 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka pobudza do wdzięczności. Zachowujemy się podobnie jak ów trędowaty, którego Jezus cudownie uzdrowił. Dziesięciu zostało uzdrowionych, wszyscy dostrzegli ten niezwykły dar zdrowia, ale tylko jeden dostrzegł Dawcę daru – zawrócił z drogi i podziękował Jezusowi.

Po upływie 75 lat powracamy myślą do początków 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka i stajemy przy ołtarzu Chrystusa w katedrze polowej Wojska Polskiego, aby wyrazić wdzięczność wybitnemu dowódcy i jego żołnierzom. Na szlaku bojowym, który wiódł przez Francję, Belgię, Holandię i Niemcy dywizja poniosła olbrzymie straty. Ponad 5 tys. żołnierzy zostało zabitych i rannych. Walczyli oni daleko od Polski, ale zawsze z myślą o Polsce. Gen. Maczek mawiał, że „żołnierz polski bije się o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski”.

Polscy żołnierze zaskarbili sobie ogromną wdzięczność wśród mieszkańców wyzwalanych miast i wsi, pozostając wierni zasadzie głoszonej przez dowódcę: „Bijcie się twardo, ale po rycersku”. Szczególne powitanie zgotowali im mieszkańcy wyzwolonej Bredy. Po wkroczeniu do miasta zobaczyli ulice przystrojone polskimi flagami a na witrynach sklepowych napisy: „Dziękujemy Wam, Polacy!”. Tłum wiwatował na cześć bohaterów i witał ich kwiatami. W kwiatach tonęły także mogiły poległych polskich żołnierzy.

Generał Maczek w jednym z wywiadów tak uzasadniał wdzięczność wyzwolonych miast i ich mieszkańców: „Myśmy oszczędzali miasta, nie robiliśmy szkód, myśmy się nie zachowywali jak Niemcy, czy inni barbarzyńcy. Tylko nasz żołnierz był od razu przyjacielem i na rękach noszonym wybawcą. Szybkość i zaskoczenie są tymi elementami, dzięki którym można o wiele więcej zdziałać niż wielką ilością bombardowań, użytej amunicji i nagromadzonego sprzętu”.

W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada 1944 r., władze Bredy urządziły w mieście defiladę zwycięskiego wojska polskiego. „Jesteśmy Wam, Polacy, głęboko wdzięczni za Wasz udział w wyzwoleniu nas. Nie zapomnimy tego nigdy. My, Holendrzy, zawsze czuliśmy wielką sympatię dla Waszego Narodu” – mówił tego dnia do polskich żołnierzy burmistrz Bredy Bartholomeus W. T. Van Slobbe.

Holandia i Belgia stały się po wojnie dla kilkuset polskich żołnierzy nową ojczyzną. Wielu z nich otrzymało honorowe obywatelstwa miast, którym przywracali wolność. W uznaniu zasług 1. Dywizja Pancerna została uhonorowana Wojskowym Orderem Wilhelma, stanowiącym najstarsze i najwyższe odznaczenie Królestwa Niderlandów. Na wniosek ponad 40 000 mieszkańców Bredy gen. Maczek został honorowym obywatelem Holandii. W Bredzie powstało muzeum przypominające o szczególnych związkach polskich pancerniaków z holenderskim miastem.

Po demobilizacji słynny Generał poszedł w zapomnienie. Osiadł na stałe w Szkocji, gdzie pozbawiony świadczeń przysługujących żołnierzom alianckim, jako barman zarabiał na utrzymanie rodziny. Przez komunistyczny rząd w 1946 roku został pozbawiony obywatelstwa polskiego. Brak wdzięczności za służbę Polsce i sprawie pokoju przeżył bardzo dotkliwie, wszak kochał swoją Ojczyznę i wiele dla niej wycierpiał.

Musiało minąć wiele lat i świat musiał się zmienić, aby sobie przypomniano o gen. Maczku i jego dokonaniach. W 1971 roku zostało mu przywrócone obywatelstwo polskie, choć nie zostało to ogłoszone. W 80-lecie jego urodzin wizytę złożył mu holenderski książę Bernard, przywożąc ze sobą Brabancką Orkiestrę Symfoniczną. Wcześniej generał Maczek został odznaczony Orderem Łaźni przez Brytyjczyków oraz Komandorią Legii Honorowej przez Francuzów. W 1990 roku otrzymał awans na stopień generała broni, a dwa lata później został kawalerem Orderu Orła Białego. Zmarł 11 grudnia 1994 roku mając 102 lata i spoczął na cmentarzu wojennym w Bredzie pośród swoich żołnierzy.

Drodzy Weterani, Żołnierze 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka,
Bracia i Siostry.
Od wyzwolenia Belgii i Holandii minęło już ponad 70 lat a mieszkańcy miast wyzwolonych przez żołnierzy 1. Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Maczka nadal ze czcią i wdzięcznością wspominają tych, którzy przynieśli im dar pokoju i wolności. Nadal pamiętają nie tylko o darze, ale i o dawcach daru. Coroczne uroczystości z udziałem przedstawicieli lokalnego społeczeństwa, kwiaty na mogiłach poległych „Maczkowców” i słowa wówczas wypowiadane są tego potwierdzeniem.

Podobnie, mimo upływu już niemal 72 lat od wyzwolenia 1700 uczestniczek powstania warszawskiego z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oberlangen, polskie „dziewczęta” nadal pamiętają o tych, którzy przynieśli im wolność. Wspomnę tylko, że w 2014 roku ufundowały im tablicę pamiątkową, która została poświęcona i odsłonięta w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Wdzięczność jest miarą wielkości i szlachetności ludzkich serc. Obyśmy dostrzegali dobro, które otrzymujemy z ręki Boga i przez posługę bliźnich, ale nigdy nie zapominali o dawcach darów. I zawsze okazywali im należną wdzięczność.

Niech dzisiejsze uroczystości będą czasem wdzięcznej modlitwy za poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. Jednocześnie niech pomogą nam zrozumieć, że nie wystarczy cieszyć się i dziękować za otrzymany dar wolności. Trzeba pamiętać o żołnierzach, dawcach tego daru. Tym, którzy przynieśli dar wolności należy się taka wdzięczność, jakiej doznali i nadal doznają żołnierze gen. Maczka. 

Dowódców i żołnierzy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, zwanej „Czarną Dywizją”, która dziedziczy tradycje 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka, proszę -  troszczcie się nadal o zachowanie wdzięcznej pamięci o niezwykłym Dowódcy i jego żołnierzach.

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;