Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
luty
2017-02-19
Piesza pielgrzymka „Ze Świętym Jakubem do Świętego Józefa” Warszawa – Kalisz. Etap 7: Zduny – Głowno

W niedzielę 4 września 2016 r. zainaugurowano w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie pieszą pielgrzymkę Ze Świętym Jakubem do Świętego Józefa. Pielgrzymi skupieni w Konfraterni św. Jakuba Apostoła Starszego przy Katedrze Polowej WP oraz wszyscy chętni, od września 2016 r. do maja 2017 r. idą do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
W niedzielę 19 lutego 2017 r. 31 pątników uczestniczyło w etapie z kościoła św. Jakuba Apostoła w Zdunach do kościoła św. Jakuba Apostoła w Głownie.

W chłodny lutowy poranek pielgrzymi kontynuowali rozpoczętą w styczniu drogę po terenach Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Wzdłuż rzeki Bzury, po niebie pokrytym chmurami, ciągnęły klucze ptactwa. Gdzieniegdzie widać było ożywiony ruch pojedynczych ptaków, może wędrownych, wracających z ciepłych krajów do starych gniazd na Mazowszu i w innych miejscach Polski. To niewątpliwie zwiastun przedwiośnia. Po przejściu ok. 6 kilometrów, pielgrzymi dostrzegli bryłę gotycko-renesansowego kościoła św. Michała Archanioła w Chruślinie. W tę niedzielę miejscowy proboszcz ks. dr Hubert Wiśniewski, niczym hiszpański hostalero, pieczęcią parafialną stemplował pielgrzymie paszporty. Pewnie pierwszy raz w życiu tak licznej pieszej grupie w Chruślinie?

Za Chruślinem pątnicy wkroczyli na błotnistą drogę polną. Minęli Kopiec Kościuszki usypany w 1917 r., następnie przeszli przez wieś Wojewodza i skręcili w kierunku kompleksu leśnego „Las Stanisławów”. Dukty leśne były rozmokłe, grząskie, w wielu miejscach pokryte zmarzniętym śniegiem. Mimo, że plan pielgrzymki był starannie przemyślany i przygotowany, to jednak były to tylko myśli ludzi. Święty Jakub sam wytyczył szlak przejścia przez tereny leśne. W wyniku tej korekty, pątnicy znaleźli się w przysiółku Helenów, zamiast w planowanym Władysławowie Bielawskim. Nie zakłóciło to jednak działania „Kuchni św. Jakuba”, która pod kierunkiem konfratra Wiesława Czajki dokonała sprawnej dyslokacji. Jałmużnik Konfraterni, tradycją ubiegłych lat, serwował gorącą strawę. Tym razem była to wyśmienita fasolowa wraz z wiejską kiełbasą. Na postoju nie próżnował również asystent kuchni – brat Ryszard Bożek, który przybywającym podawał „pociechę pielgrzyma”. Tak pokrzepieni pątnicy wyruszyli w kierunku Głowna. Niesieni nową energią, rychło dotarli do kościoła św. Jakuba Apostoła, akurat w godzinie miłosierdzia.

Na pątników oczekiwał ks. kan. dr Stanisław Banach oraz parafianie. Po wspólnej modlitwie ks. proboszcz zaprosił przybyłych na plebanię. Gospodarz przyjął pątników ze staropolską gościnnością, dla której świętą była zasada: „Gość w dom - Bóg w dom” i był szczęśliwy, że Głowno odwiedziła tak liczna grupa pielgrzymów. Wspaniały poczęstunek był darem licznych parafian, co podkreślał ks. Banach. Spotkanie przebiegało w niezwykle życzliwej, pięknej, wręcz rodzinnej atmosferze. Pątnicy byli pod ogromnym wrażeniem ciepła, dobroci i empatii emanującej od gospodarza. Po odpoczynku  i ciekawej rozmowie, w czasie której goście usłyszeli historię parafii, Ks. Banach odprawił specjalną Mszę św. dla pątników, która zakończyła siódmy etap pielgrzymowania do Kalisza, liczący ok. 27 km.      

Pątnicy, wdzięczni Bogu i św. Jakubowi za pomoc i opiekę, nie zapominają w swych  modlitwach również o bliźnich, którzy dobrze dla nich czynili. Szczególne podziękowania wyrażają niestrudzonemu bratu Wiesławowi oraz ks. kan. dr. Stanisławowi Banachowi. W tę lutową niedzielę, św. Jakub uczynił z nich ziemskich Stróżów Opatrznościowych Pielgrzymów,  idących do Opatrznościowego Stróża Bożej Rodziny w Kaliszu – św. Józefa.  

Ósmy etap pielgrzymki
Ze Świętym Jakubem do Świętego Józefa  odbędzie się w dniach 18-19 marca br. Pielgrzymi będą szli z Głowna do Łęczycy. Wyjazd busem z Warszawy (Plac Bankowy) 18 marca o godz. 6.00  Zapisy: kazimierczak1711@wp.pl, caminomazowieckie@gmail.com, lukaszstefaniak@poczta.fm.

Informacje: www.santiago.info.pl

Łukasz Stefaniak, Ewa Wasiak
Foto. Beata i Marek Sokołowscy, Piotr Szarko

 

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;