Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
luty
2017-02-27
Wrocław: konferencja nt. bezpieczeństwa zgromadzeń religijnych

„Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych” – pod takim hasłem odbyła się we Wrocławiu dwudniowa konferencja zorganizowana przez Papieski Wydział Teologiczny, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Wśród prelegentów poza stroną kościelną znaleźli się przedstawiciele policji, wojska, straży pożarnej, straży granicznej, marynarki wojennej, służby medycznej. Patronami honorowymi przedsięwzięcia byli abp Józef Kupny oraz nadinspektor Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.

Uczestnicy wysłuchali wykładów m.in. nt. prawnych, administracyjnych i organizacyjnych aspektów możliwości wspierania organizacji religijnych w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom organizowanym przez nie spotkań. Podkreślano przy tym szczególnie kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kontekście uroczystości związanych z przemieszczaniem się ich uczestników i wykorzystaniem dróg w sposób szczególnym, a także możliwości zminimalizowania skutków ewentualnych ataków terrorystycznych na obiekty sakralne. Wśród tematów podjętych podczas konferencji znalazły się także kwestie ochrony zabytków jako szczególny obszar działania policji oraz zarządzania kryzysowego w dużych skupiskach ludzkich.

Każda z sesji kończyła się dyskusją podczas której przedstawiciele poszczególnych służb wymieniali się doświadczeniami oraz zadawali pytania prelegentom. – System zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzeń religijnych w Polsce istnieje, działa i wszyscy mogą czuć się bezpieczni – mówił prof. Bernard Wiśniewski, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji. Podkreślił przy tym utylitarny charakter spotkania. – Skupiamy się na nauce, a jednocześnie wypracowujemy takie aspekty funkcjonowania poszczególnych służb, które są do zastosowania dziś, co przyczyni się – jak wierzymy – do usprawnienia działalności zarówno organizacji religijnych, jak i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Pokłosiem konferencji jest publikacja naukowa pt. „Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych”, zawierająca teksty wystąpień poszczególnych prelegentów. Z inicjatywy abp. Kupnego ma ona trafić m.in. do wszystkich polskich diecezji.

KAI (xrk / Wrocław)

 

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;