Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
luty
2017-02-28
Kazanie Biskupa Polowego wygłoszone podczas Mszy św. dla Krajowej Administracji Skarbowej w katedrze polowej WP (dokument)

Faryzeusze i zwolennicy Heroda, wystawiając Jezusa na próbę, zadali Mu ważne pytanie: „Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?” (Mk 12,14). W odpowiedzi usłyszeli: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Słuchając tego byli pełni podziwu dla Jezusa”(por. Mk 12,17) i celnej odpowiedzi, której im udzielił. Oni bowiem rozumieli, że dobra, które zdobywamy lub pomnażamy nie należą wyłącznie do nas.  Ma do nich prawo Bóg, dawca wszelkiego dobra, jak również wspólnota, dzięki której nasze życie jest odpowiednio zorganizowane. Jest bowiem wiele projektów i zadań, które należy wykonać wspólnie, dla dobra całej społeczności narodowej. Należą do nich troska o bezpieczeństwo i ład publiczny, służba zdrowia, szkolnictwo, budowa infrastruktury oraz wiele innych zobowiązań.             

Pytanie postawione Jezusowi – czy należy angażować się w troskę o dobro wspólne jakim jest państwo, sprawiedliwie płacąc podatki – jest pytaniem ponadczasowym. Ludzie każdego wieku i każdego pokolenia, dla których troska o własność prywatną jest oczywista, nie zawsze rozumieją konieczność uczciwej pracy i składania daniny na rzecz dobra wspólnego. Dlatego Kościół konsekwentnie przypomina wszystkim wyznawcom Chrystusa, aby nie żyli na koszt wspólnoty, nie dokładając do wspólnego mieszka. Pisał o tym św. Paweł Apostoł w Drugim Liście do Tesaloniczan: „Kto nie chce pracować, niech też nie je! (…) Tym zaś, którzy „nie pracują (…) nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli” (2 Tes 3,10-12). Zaś w Liście do Rzymian Apostoł Narodów wprost nakazuje płacić sprawiedliwe podatki i wnosić należne cło: „Oddajcie każdemu to, co się mu należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło…” (2 Rz 13,7).

Nauka Chrystusa i apostołów o składaniu daniny na rzecz dobra wspólnego jakim jest państwo, została potwierdzona w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „Współodpowiedzialność za dobro wspólne wymaga z moralnego punktu widzenia płacenia podatków” (KKK, 2240). Jest też zawarte w nim wyraźne pouczenie, że „Oszustwo i różne wykręty, przez które niektórzy uchylają się od przestrzegania prawa i przepisów odnoszących się do obowiązków społecznych, powinny być zdecydowanie potępione jako niezgodne z wymogami sprawiedliwości” (KKK, 1916).

Kościół nie angażuje się w konkretne rozwiązania prawne i organizacyjne urzędów celnych i skarbowych. Przypomina jednak, że wprowadzane i planowane reformy przyczynią się do usprawnienia działalności państwa i jego rozwoju pod warunkiem, że nie zabraknie ludzi o prawym sumieniu. Tylko tacy stawiają sobie wysokie wymagania. Styl wykonywanej pracy, wierność prawu, uczciwość i odpowiedzialność za podejmowane decyzje mają zasadniczy wpływ na osiągnięcie zamierzonego celu oraz wpływają na pozytywne lub negatywne postrzeganie danej instytucji. Wciąż aktualne są słowa Jana Pawła II z 1995 roku: „Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!”. To „dzisiaj!” – wciąż trwa.

Człowiek prawy w każdej sytuacji słucha swojego sumienia, czyni dobro, pomnaża je w sobie i wokół siebie. Niejednokrotnie jest to bardzo trudne i wymaga wewnętrznej determinacji. W żadnym wypadku nie godzi się na zło, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się zwy­ciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,21).

Powstająca Krajowa Administracja Skarbowa potrzebuje funkcjonariuszy i pracowników na wskroś uczciwych i kompetentnych bo zadanie, które przed nimi stoi nie jest łatwe. Niestety na przestrzeni ostatnich lat jesteśmy świadkami wielu afer w sferze fiskalnej. Ze zdumieniem przecieramy oczy, że państwo polskie straciło setki milionów a nawet miliardy złotych na skutek wyłudzenia podatku VAT. Jeśli ktoś oburza się, że stawia się tamę nieuczciwości, należy zapytać, jaki jest powód tego oburzenia. Przecież ten, kto okrada budżet państwa – naszą wspólna kasę, zasługuje nie tylko na moralne potępienie, ale na słuszną i dotkliwą karę.

Bywało jednak i tak, że niesprawiedliwość po stronie poborcy podatków doprowadziła do ruiny wiele przedsiębiorstw, a co za tym idzie, wielu osób. To trzeba mieć na uwadze, ku przestrodze.

Kończąc, pragnę odwołać się do wydarzeń z przeszłości. W starożytnej Grecji nagrodą dla zwycięzców, podczas odbywających się igrzysk w Olimpii, był wieniec z wawrzynu, znak sławy. W rodzinnych miastach na ich cześć stawiano pomniki i pisano wiersze. Jednak żadne oszustwa nie były tolerowane. Złamanie lub niedopełnienie przysięgi złożonej przez sportowców i sędziów oraz wszelkie nadużycia były surowo karane. Nieuczciwy zawodnik zmuszony był postawić pomnik Zeusowi, na którym wyryte było jego imię oraz występek, jakiego się dopuścił.

Gdybyśmy przestrzegali tej zasady w wolnej Polsce, a więc po 1989 roku, zapewne niejeden musiałby wznieść ten piętnujący jego nieuczciwość  pomnik. Są bowiem tacy, którzy nie skalali się uczciwą pracą, ale w sumie wyłudzili dziesiątki miliardów złotych ze skarbu państwa, tzn. z naszej wspólnej kasy, na wspólne, społeczne cele.

W dniu uroczystej inauguracji działalności Krajowej Administracji Skarbowej życzę wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom prawości i rozwagi, roztropności i odpowiedzialności oraz wierności prawu w podejmowaniu wszelkich działań. Niech Bóg obdarzy Was prawym sumieniem i da światły rozum.

Przyjęty przez Was sztandar z wyhaftowanym przesłaniem: „W służbie Ojczyźnie i Obywatelom” – zobowiązuje! Niech dobrze wypełniane obowiązki będą źródłem Waszej satysfakcji i przyczyniają się do rozwoju naszej Ojczyzny, pomnażają jej dobro. Jesteście potrzebni każdemu z nas!

Niech Wam Bóg błogosławi w zaszczytnej służbie Ojczyźnie i wszystkim jej mieszkańcom.

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;