Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
marzec
2017-03-05
Promocja oficerska żołnierzy rezerwy szkolonych w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 4 marca br. odbyła się uroczystość wręczenia patentów żołnierzom rezerwy. W następnym dniu, 5 marca, na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta promocja.

W uroczystości uczestniczył Dyrektor Departamentu Kadr MON Pan Radosław Peterman, Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ gen. dyw. pilot Jan Śliwka, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła, Biskup Polowy WP Józef Guzdek, przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych Pan Waldemar Zubek, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura oraz 99 żołnierzy rezerwy (w tym 13 kobiet). W czasie uroczystości Dyrektor Departamentu Kadr wręczył żołnierzom rezerwy patenty nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz listy gratulacyjne od ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Uroczystość prowadził Zastępca Komendanta CSŁiI ppłk Cezary Semeniuk.

Dyrektor Departamentu Kadr MON Pan Peterman zwracając się do zebranych żołnierzy rezerwy powiedział: „Pamiętajcie, że stopień wojskowy jest nie tylko tytułem żołnierza. Określony stopień wojskowy charakteryzuje bowiem żołnierza w hierarchii wojskowej, wyznacza jego miejsce w szyku. Im wyższy stopień w szyku i przynależność do wyższego korpusu kadry, tym wyższe wymagania i odpowiedzialność wobec innych osób, zarówno za własną postawę, czyny działanie jak też za funkcjonowanie jednostki wojskowej, oddziału, pododdziału, określonej zbiorowości żołnierzy, podwładnych. Od oficera wymaga się więcej i oczekuje się więcej. Jestem przekonany że podołacie nowym wyzwaniom i spełnicie pokładane w was nadzieje. …Dzisiaj Wojsko Polskie przejmuje dziedzictwo Żołnierzy Niezłomnych, ich tradycje, wartości i poczucie patriotyzmu. Niech dzisiejsza uroczystość będzie swoistym hołdem dla tych żołnierzy, chwilą zadumy nad ich losem i okazją, aby zapomnianych przez lata bohaterów ocalić od zapomnienia.” W imieniu swoim, ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza złożył serdeczne gratulacje z okazji mianowania na pierwszy stopień oficerski oraz podziękował za trud żołnierski. Z żołnierzy rezerwy zabrał głos ppor. mar. rez. Marcin Zelent, który zapewnił, że będą dobrymi oficerami, zawsze gotowymi na wezwanie ojczyzny i nie zawiodą pokładanego w nich zaufania.

W trakcie szkolenia w Centrum żołnierze rezerwy mieli spotkanie z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej, podczas którego zostali zapoznani z warunkami jakie należy spełnić, aby zostać żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz zasadami odbywania służby w ramach ćwiczeń rotacyjnych. Przyszli oficerowie rezerwy są w następujących korpusach osobowych m.in.: łączności i informatyki, wojsk lądowych, logistyki, sił powietrznych, obrony przed bronią masowego rażenia, inżynierii wojskowej, medycznym, marynarki wojennej, sprawiedliwości i obsługi prawnej, przeciwlotniczym oraz rozpoznania i walki elektronicznej. 

Wieczorem w kościele garnizonowym w Zegrze biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek odprawił Mszę św. i wygłosił kazanie dla mianowanych na pierwszy stopień oficerski.

W dniu następnym, 5 marca o godz. 15.00 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta promocja z udziałem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

Krzysztof Baran
zdjęcia: Krzysztof Stefański

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;