Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
marzec
2017-03-07
Wizyta duszpasterska Biskupa Polowego WP w Siedlcach

7 marca Biskup Polowy WP Józef Guzdek przybył z duszpasterską „wizytą roboczą” do Siedleckiego Garnizonu. Wizyta rozpoczęła się w kościele garnizonowym. Po krótkiej modlitwie ksiądz biskup dokonał poświęcenia mosiężnego logo Ordynariatu Polowego umieszczonego na ambonce, ufundowanego przez mjr w st. spocz. Kazimierza Sidorowicza wraz z rodziną.

Dokonując poświęcenia Ks. Biskup zwrócił uwagę na ważność wartości podstawowych, jakimi są: Bóg, Honor, Ojczyzna w życiu każdego człowieka, chrześcijanina i żołnierza. Są one trwałym fundamentem, skałą, na której mamy budować „dom swojego człowieczeństwa” oraz pomyślność Ojczyzny i Kościoła.

Następnie ordynariusz wojskowy wraz z proboszczem garnizonu ks. płk Andrzejem Dziwulskim udał się do Jednostki Wojskowej, gdzie został powitany przez dowódcę V Batalionu Obrony Terytorialnej ppłka Dariusza Kozłowskiego i Komendanta WKU ppłka Michała Oździńskiego. Po spotkaniu w sztabie 5. BOT jego dowódca ppłk Kozłowski zapoznał księdza biskupa z terenem siedleckiej jednostki, z jego obiektami oraz przybliżył zadania, przed którymi stają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
Biskup Józef Guzdek odwiedził także Park Techniczny i znajdujący się w nim „sprzęt”, którym dysponują „terytorialsi”.

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Pasterz Diecezji Wojskowej złożył „ żołnierkom” serdeczne życzenia i podarował pamiątkowe różańce. Następnie biskup Guzdek spotkał się z żołnierzami i pracownikami wojska wszystkich poddziałów garnizonu: żołnierzami 5 BOT, Dywizjonu Przeciwlotniczego, Kompanii Rozpoznawczej, Kompanii Saperów i Orkiestry Garnizonowej.

Biskup generał przybliżył obecnym zadania duszpasterstwa wojskowego, swojej biskupiej posługi oraz zwrócił uwagę jak ważna jest w żołnierskiej służbie płynąca z Bożego serca „moc Ducha” będąca fundamentem miłości Ojczyzny oraz obowiązku z niej wynikających. Jako jeden z przykładów „mocarzy Ducha” kierujących się w życiu tą dewizą przywołał postać Romualda Traugutta przywódcy powstania styczniowego, który na pytanie : „Czy warto było rozpoczynać powstanie, kiedy przeciwnik miał miażdżącą przewagę? Odpowiedział: „Nie wiem czy było warto, ale był mus, tak było trzeba, to był nasz obowiązek wobec Ojczyzny”. To właśnie Romuald Traugutt i jego towarzysze broni stali się wzorem dla marszałka Józefa Piłsudskiego i wszystkich tych, którzy po 123 latach niewoli wybili w 1918 roku na niepodległość.” Po spotkaniu z żołnierzami ordynariusz wojskowy odwiedził garnizonową salę tradycji i wpisał się do księgi pamiątkowej.

Po zakończonej wizycie w jednostce wojskowej, biskup złożył wizytę ciężko chorej Pani Danucie Sidorowicz – żonie emerytowanego oficera WP. Po rozmowie i modlitwie wstawienniczej udzielił jej i całej jej rodzinie Apostolskiego Błogosławieństwa. Spotkanie to było wielkim duchowym umocnieniem, posługą miłosiernego Samarytanina, pochylającego się nad chorobą, bólem i cierpieniem. Obecni nie kryli wzruszenia i łez oraz wielkiej wdzięczności za tę niespodziewaną wizytę.

Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii >>>

Izabela Sadokierska

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;