Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
marzec
2017-03-12
Katedra Polowa: Niedziela Ad Gentes - Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

12 marca, w katedrze polowej, o godz. 12.00, odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył Biskup Polowy Józef Guzdek, w koncelebrze uczestniczyli księża kapelani, kazanie wygłosił proboszcz Katedry Polowej ks. ppłk Piotr Majka.

Ksiądz Biskup zaprosił do wspólnej modlitwy w intencji  misji i misjonarzy, w II Niedzielę Wielkiego Postu, kiedy w sposób szczególny ogarniamy pamięcią modlitewną tych, którzy głoszą Chrystusa, tym, którzy Go jeszcze nie znają.  Msza Święta została ofiarowana w intencji śp. Biskupa Tadeusza Płoskiego, w rocznicę urodzin.

 W kazaniu ks. proboszcz mówił, że w dniu dzisiejszym Słowo Boże zaprasza nas na Górę Tabor, byśmy razem z Piotrem, Janem i Jakubem stali się świadkami niezwykłego wydarzenia: widzimy Jezusa odmienionego, Jego Twarz jaśnieje jak słońce, a szaty stają się lśniąco białe. Uczniowie doświadczyli olśnienia Bożą chwałą. Chrystus jest "światłem", które przyszło na ten świat i ma moc przemienienia naszych serc- mówił kaznodzieja.

Grupa Misyjna ordynariatu polowego włączyła się w Liturgię Słowa, w modlitwie powszechnej zanosząc prośby do Boga w intencji misjonarzy, aby wierni swojemu powołaniu misyjnemu hojnie i ofiarnie dzielili się swą miłością do Chrystusa z tymi, którzy Go jeszcze nie znają a także w intencji nas samych, byśmy pamiętając, że jesteśmy z mocy chrztu św. uczniami- misjonarzami, wspierali modlitwą i darem serca misjonarzy.

Osoby z Grupy Misyjnej ordynariatu polowego uczestniczyły we Mszy Św. o godz. 13.00, której przewodniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa, delegat biskupa polowego ds. misji, w koncelebrze uczestniczył ks. kmdr Janusz Bąk. Grupa Misyjna włączyła się w Liturgię Słowa, zanosząc do Boga modlitwy w intencji misjonarzy i misjonarek. W kazaniu ks. Zbigniew Kępa przypomniał historię dwóch wspólnot kościoła katakumbowego w Japonii, sprzed 150 lat.
Przez 200 lat istniały w ukryciu dwie wspólnoty chrześcijan, na ich ślad w Nagasaki w 1865 r. natrafił francuski misjonarz. Ksiądz wspomniał o japońskich męczennikach, którzy zginęli w fali prześladowań w XIX wieku, śmierć poniosło wtedy ok. 670 chrześcijan. W Japonii chrześcijaństwo było religia zakazaną do roku 1873.  Ofiara męczenników chrześcijańskich jest świadectwem wierności Chrystusowi, który oddał za nas życie na krzyżu, aby nas zbawić.

Dzieło Pomocy «Ad Gentes» przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji od ponad 10 lat wspiera polskie misjonarki i misjonarzy, którzy pracują w 97 krajach świata. Aktualnie  2007 osób z Polski, posługuje na misjach. Dzieło to wspiera projekty realizowane w krajach misyjnych  przez polskich misjonarzy. W Polsce, powołane zostało do istnienia decyzją Konferencji Episko­patu Polski, wspiera ono działalność ewangelizacyjną, edukacyjną, medyczną i charytatywną prowadzoną przez polskich misjonarzy : kapłanów diecezjalnych
 i zakonnych, zgromadzenia żeńskie i świeckich misjonarzy.

Dekret soboru watykańskiego II o kościele posłanym przez Boga do narodów (Ad gentes divinitus) uchwalony został przez zgromadzenie biskupów a ogłoszony przez Pawła VI 18 listopada 1965 r.

Maria Koziarska
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;