Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
marzec
2017-03-21
AFRYKA KONTYNENT NADZIEI („Misje Dzisiaj”) [oprac. Danuta Berezowska]

AFRYKA KONTYNENT NADZIEI to tematyka, która dominuje w ostatnim wydaniu dwumiesięcznika Papieskich Dzieł Misyjnych MISJE DZISIAJ (marzec-kwiecień 2017). W słowie wstępnym ks. Tomasz Atłas redaktor naczelny pisma i Dyrektor Krajowy PDM w Polsce zaprasza nas do zapoznania się z treścią artykułów omawiających sytuację Kościoła na tym kontynencie, pracę misjonarzy, problematykę niesprawiedliwości społecznej z jednej strony, a z drugiej narastający sprzeciw wobec wszechogarniającej korupcji, a co za tym idzie coraz większe uwrażliwienie ludzi na prawa człowieka i demokrację. Czy te wymienione zjawiska mają związek z rozwojem młodego i dynamicznego Kościoła połączonego z fenomenem powołań kapłańskich?

Już pierwszy artykuł, a właściwie Raport o. Jarosława Różańskiego OMI dokładnie opisuje wyzwania, przed jakimi stoi Afryka. Autor przywołał posynodalną adhortację apostolską św. Jana Pawła II Ecclesia in Africa, wygłoszoną 14 września 1995 roku w Kamerunie. W dokumencie tym Ojciec Święty zwrócił uwagę na negatywne aspekty życia społecznego w Afryce, jakimi są bratobójcze wojny, brak elementarnych służb sanitarnych i społecznych, plaga AIDS, handel bronią, analfabetyzm, zwiększające się obszary biedy, nie sposób wymienić wszystkie … Po dwudziestu latach niewiele się zmieniło. W dalszym ciągu napływają niepokojące dane z tego kontynentu. Ale czy to jest cała prawda? Coraz bardziej widoczne są, choć trudne do ujęcia w statystykach, pozytywne aspekty życia na tym kontynencie. W krajach, gdzie jeszcze niedawno trwała wojna odnotowuje się narastanie pokoju, szczególnie w rejonie Wielkich Jezior, gdzie bratobójcza wojna w 1994 roku pochłonęła życie milionów ludzi. Wzrasta liczba afrykańskich polityków, którzy świadomi istniejących problemów są zdeterminowani, by znaleźć na nich rozwiązanie. W ramach Unii Afrykańskiej powstała Rada Pokoju i Bezpieczeństwa, widoczne są również liczne przykłady współpracy regionalnej w różnych dziedzinach życia: gospodarczego, społecznego i politycznego. Zaangażowanie Kościoła w Afryce odgrywa pierwszorzędną rolę, i nie ma co się dziwić, bo Katolicy stanowią 19.3 % całej populacji kontynentu. O. Jarosław w omawianym Raporcie bardzo szczegółowo i w sposób poparty liczbami i statystykami opisuje rolę i zaangażowanie Kościoła Katolickiego we wszystkie dziedziny życia, jednocześnie …(…) „przyczyniając się do rozwoju kultury ludzkiej i obywatelskiej, a przez swoją działalność, także liturgiczną, wychowuje człowieka do wewnętrznej wolności” (KDK 58).

Bardzo ciekawą jest rozmowa p. Marioli Krysteckiej – przedstawicielki PDM z ks. Francisem Jauro Nasse z Nigerii, studentem UKSW w Warszawie. Ks. Francis Jauro opowiedział o swojej drodze do kapłaństwa i marzeniach. Wychowywany w małej nigeryjskiej wiosce, jako dziecko doświadczał troski ze strony misjonarzy. Od dziecka był zafascynowany ich pracą pełną poświęcenia i oddania, gotowością niesienia pomocy. Dorastając, wiedziony przykładem ze strony misjonarzy, odczuwał coraz większe pragnienie służenia innym, co zaowocowało w późniejszym czasie powołaniem do kapłaństwa. Obecnie na terenie Nigerii żyje 160 mln ludzi, z czego 45 % to chrześcijanie. Według statystyk w Nigerii żyje najwięcej chrześcijan spośród wszystkich krajów afrykańskich.

S. Anna Daszkowska RMI opowiada o trudach adaptacyjnych lekarza misjonarza, jego determinacji w rozpoczęciu nauki od nowa w kraju misyjnym, niezależnie od sześciu lat studiów medycznych. Po przyjeździe do Nigerii, gdzie obecnie posługuje zapoznawała się z tutejszymi chorobami i sposobami ich leczenia. W Nigerii rozpowszechnione są choroby, z którymi Europejczycy już dawno sobie poradzili: gruźlica, tyfus, polio czy cholera. Dochodzą jeszcze choroby tropikalne. S. Anna opisuje też katolickie święta i sposób, w jaki je mieszkańcy celebrują. W Polsce Wielkanoc często bywa nieco smętna – pisze s. Anna, zafascynowana gotowością Nigeryjczyków do wiecznego świętowania.

Ks. Maciej Będziński sekretarz krajowy PDRW i PDPA w swoim artykule ponownie odwołuje się do słów św. Jana Pawła II, zawartych w Ecclesia in Africa, 41: „(…) Afryka to kontynent, gdzie niezliczone ludzkie istoty – mężczyźni i kobiety, dzieci i młodzi leżą jak gdyby porzucone przy drodze, chore, poranione, bezsilne, odepchnięte i opuszczone. Ludzi ci pilnie potrzebują dobrych samarytan, którzy pośpieszą im z pomocą”. Kim ma być te dobry samarytanin? Jak ma pomagać, nie upokarzając zarazem? Czy ma nieść pomoc filantropijną, okraszoną salonowym bon-ton? Jakiej pomocy potrzebują ci współtowarzysze w drodze do Jerycha? Obecnie nasi bracia potrzebują pomocy, a my stajemy się miłosiernymi samarytanami, lecz w przyszłości może być zupełnie odwrotnie – pisze w swoich rozważaniach ks. Maciej.

W swoim krótkim felietonie ks. Andrzej Ilczuk przekonuje, że każdy, kto wraca z Afryki poruszony jest jednością, jaka panuje wśród mieszkańców wiosek i miast. Mimo biedy i wielu chorób wszyscy darzą się życzliwością i szacunkiem bez względu na stan i wiek. Każdy z nas może odpowiedzieć na pytanie zawarte w tym felietonie: „czy Afryka ma do zaoferowania Europie jedynie surowce, egzotyczne plony swojej ziemi, safari oraz inne niezapomniane widoki?”. Doskonałą odpowiedzią, a może i podpowiedzią mogą być słowa jednego w misjonarzy afrykańskich, ks. Jerzego Panka, który w krótkich rozważaniach na łamach tego czasopisma zawarł następujące stwierdzenie: „My, Europejczycy, możemy się nauczyć od chrześcijan z Afryki jak żyć szczęśliwie i chwalić Boga(…), chrześcijaństwo to doświadczanie szczęścia już w tym życiu i Afrykańczycy o tym wiedzą”.

Opr. na podst. „Misje Dzisiaj”
Dwumiesięcznika PDM (marzec/kwiecień 2017)
Danuta Berezowska

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;