Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
marzec
2017-03-27
Oświęcim: modlitwa Skautów Europy z Małopolski

Droga krzyżowa, msza św. w salezjańskim sanktuarium, gry plenerowe na temat świętych Europy i rtm. Witolda Pileckiego – tak w Oświęcimiu przebiegał Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego. Hasłem spotkania, z udziałem około 250 harcerek i harcerzy z różnych stron Małopolski, były słowa św. Maksymiliana Kolbego „Tylko miłość jest twórcza”.

Spotkanie skautów rozpoczęło nabożeństwo pasyjne. Droga Krzyżowa wyruszyła spod Żwirowiska, obok byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz, do salezjańskiego zakładu po drugiej stronie Soły. Po mszy św. był czas na gry plenerowe. Niektóre były poświęcone świętym Europy, a jedna z nich dotyczyła wiedzy nt. rotmistrza Witolda Pileckiego, dobrowolnego więźnia KL Auschwitz. Spotkanie zakończył uroczysty apel. Opiekun oświęcimskich skautów Piotr Daczyński podkreślił, że Dzień Modlitwy był także okazją do zapoznania się z tego typu działalnością harcerską.

Według danych najnowszego spisu powszechnego, przeprowadzanego dorocznie przez Skautów Europy w Polsce, liczba skautów, to obecnie ponad 5 tys. osób. Ponadto skautom towarzyszy w pracy ponad 100 duszpasterzy w całym kraju. W ciągu ostatnich 2 lat liczba Skautów Europy w Polsce wzrosła o ok. 1 tys. osób. Skauci Europy to obok ZHP i ZHR jedna z trzech największych formacji harcerskich działających w Polsce. Strukturalnie, stanowią część międzynarodowej federacji, zrzeszającej po jednej formacji skautowej z poszczególnych krajów Europy. Organizacje zrzeszone w ramach federacji posługują się tym samym umundurowaniem i tą sama metodą pedagogiczną. W Polsce Skauci Europy zrzeszają ok. 5 tys. członków. Licząca ok. 50 tys. członków federacja działa w krajach europejskich, Rosji i Kanadzie – w sumie w 18 państwach. Skauci Europy pomagają rodzinom katolickim w integralnym wychowywaniu dzieci i młodzieży, zarówno w aspekcie ludzkim, jak i nadprzyrodzonym.

KAI (rk / Oświęcim)

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;