Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-03
Katedra Polowa: Kazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka podczas uroczystości wręczenia patentów oficerskich kapłanom b. alumnom-żołnierzom (dokumentacja)

Spotykamy się w roku setnej rocznicy objawień fatimskich. W wielu sanktuariach Matki Bożej Fatimskiej przypominane jest wezwanie Maryi do modlitwy, nawrócenia i pokuty. Szczególne orędzie zostało poświęcone  Rosji, gdzie także sto lat temu, po rewolucji październikowej, powstało imperium kłamstwa, przemocy i deptania praw człowieka. Rosja stała się domem niewoli i katorżniczej pracy dla setek tysięcy naszych rodaków deportowanych na Syberię i bezkresne stepy Kazachstanu. Dla polskiego narodu szczególnie bolesne jest wspomnienie zbrodni i kłamstwa katyńskiego.

Po zakończeniu II wojny światowej, po tajnych ustaleniach w Teheranie i Jałcie, imperium kłamstwa poszerzyło swoje granice. Polska znalazła się w sferze wpływów sowieckiej Rosji. Zaczęto na siłę wprowadzać obce nam wartości i sowiecki porządek. Niestety, Polacy, którzy współpracowali z nowym okupantem, przejęli jego metody. Wciąż odkrywamy kolejne doły śmierci, które kryją doczesne szczątki żołnierzy niezłomnych i działaczy antykomunistycznego podziemia.

Za największego wroga władza ludowa uważała Kościół katolicki. Pośród wielu szykan, powszechnie znanym i szczególnie bolesnym ciosem wymierzonym w Kościół katolicki w Polsce, było uwięzienie kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Ale już szerszej opinii nie jest znana prawda o aresztowaniach wielu księży, pokazowych procesach i wydawaniu wyroków śmierci na kapłanów, którzy nie chcieli podporządkować się zarówno narzuconej władzy, jak i wartościom sprzecznym z zasadami wiary katolickiej i zarazem obcym naszej kulturze. W Muzeum Ordynariatu Polowego, które mieści się w podziemiach katedry polowej, fragment ekspozycji został poświęcony kapłanom zamordowanym w latach powojennych przez oprawców Urzędu Bezpieczeństwa. Nie sposób nie wzruszyć się patrząc na ich twarze, słuchając autentycznych nagrań odczytywanych postanowień o karze śmierci.

W tę niechlubną historię wpisuje się także okres, kiedy alumni seminariów duchownych byli przymusowo wcielani w szeregi Ludowego Wojska Polskiego. Prawda o alumnach-żołnierzach w liczbie około trzech tysięcy, miała być przemilczana a nawet pójść w zapomnienie
. Stało się inaczej! Męczeńska śmierć, a następnie uroczysta beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki na Placu Piłsudskiego pozwoliły przerwać zmowę milczenia i przynajmniej częściowo przypomnieć prawdę o prześladowaniu polskiego duchowieństwa. Ksiądz Jerzy także przez dwa lata – jako alumn-żołnierz – poddawany był represjom komunistycznej władzy. Poznał on ten system niejako od środka, służąc w jednostce wojskowej w Bartoszycach. Później jako kapłan archidiecezji warszawskiej głosił Ewangelię i wiernie służył ludowi Bożemu. Zaufał Chrystusowi, który przekonywał: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą” (Łk 12,4). Warszawski duszpasterz bardziej słuchał Boga, aniżeli ludzi (por. Dz 5,29).

Czcigodni Księża,
Bracia i Siostry,
Dzisiejsza promocja na pierwszy stopień oficerski kolejnej grupy alumnów-żołnierzy jest okazją, aby o tym wszystkim przypomnieć. Ówczesna władza chciała Was zawrócić z drogi wiodącej do kapłaństwa. Kuszono i grożono Wam, ale okazaliście się niezłomni. Nie odniosły zamierzonego skutku fizyczne i psychiczne szykany, zabranianie praktyk religijnych oraz zachęcanie do zdrady Chrystusa i Kościoła w zamian za obietnicę studiowania na świeckiej uczelni oraz pomoc w zdobyciu mieszkania.

 Wrogowie Kościoła zabiegali o to, aby było jak najmniej rąk, które będą rozgrzeszać, karmić Ciałem Chrystusa, towarzyszyć w drodze do nieba i błogosławić. Ufając Bogu – odnieśliście zwycięstwo. Pozostaliście wierni powołaniu przyjmując święcenia kapłańskie. Klęskę ponieśli Ci, którzy Was prześladowali i chcieli zatrzeć pamięć o tamtych trudnych czasach. Oto spełnia się zapowiedź Jezusa: „Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć” (Mt 10,26).

Czcigodni Księża,
Bracia i Siostry,
Przed dwudziestu laty, 1 czerwca 1997 roku we Wrocławiu, święty papież Jan Paweł II z wielką mocą i ekspresją wypowiedział znamienne słowa: Mówienie, „
że Kościół jest wrogiem wolności, jest jakimś szczególnym chyba nonsensem tu, w tym kraju i na tej ziemi, wśród tego narodu, gdzie Kościół tyle razy dowiódł, jak bardzo jest stróżem wolności! I to zarówno w minionym stuleciu, jak i w obecnym, jak i w ostatnim pięćdziesięcioleciu. Jest stróżem wolności, bo Kościół wierzy, że do wolności wyzwolił nas Chrystus”.

Dzisiejsza uroczystość jest gestem elementarnej sprawiedliwości wobec kolejnej grupy alumnów-żołnierzy. Stanowi też dobrą okazję, aby pokazać zastęp stróżów wolności i apostołów prawdy. Wasza posługa duszpasterska w konfesjonale, na ambonie i w salach katechetycznych przyczyniła się do wewnętrznego wyzwolenia wielu naszych rodaków. To oni później stawali w obronie wolności i praw człowieka, niejednokrotnie płacąc bardzo wysoką cenę. Spotykając się z życzliwością i pomocą księży przekonali się, że Bóg nie jest przeszkodą na drodze do pełnej wolności; że Kościół nie jest wrogiem wolności, ale służy jej z oddaniem.

Czcigodni Księża,
Głosząc Ewangelię, służąc Bogu i Kościołowi, dobrze przysłużyliście się sprawie wolności i odzyskaniu pełnej suwerenności przez naszą Ojczyznę.
Niech Wam Bóg błogosławi.

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;