Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-04
Kosowo: żołnierze rozpoczęli XXXVI zmianę od Mszy św.

W dniu 4 czerwca 2017 r. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego o godzinie w Kaplicy św. Krzysztofa w Camp Marechal de Lattre de Tassigny w Novo Selo odprawiona została Msza św. w intencji uczestników XXXVI zmiany PKW KFOR.
Celem wspólnej modlitwy było rozpoczęcie w duchu chrześcijańskim wypełniania zadań mandatowych przez uczestników misji.

Eucharystia była sprawowana przez księdza por. dr. Sławomira Bylinę, kapelana kontyngentu, który w homilii przypomniał istotę wspólnoty umożliwiającej wypełnianie nie tylko obowiązków żołnierskich, ale także naszego powołania jako chrześcijan. – To szczególny dzień, w którym Chrystus posłał apostołów do głoszenia Bożego słowa, obdarzając ich mocą Ducha Świętego. Podobnie żołnierze naszej zmiany, dzisiaj już w komplecie, wezwani są do wypełniania zadań postawionych przez swoich przełożonych – podkreślił ksiądz kapelan.

W Liturgię Mszy św. aktywnie włączyli się żołnierze, na czele z dowódcą ppłk. Robertem Kruzem, który przeczytał pierwsze czytanie. Eucharystię uświetniła także oprawa muzyczna w wykonaniu ppor. Roberta Ryszawego.

Po udzieleniu błogosławieństwa żołnierze odśpiewali ulubioną pieśń Ojca Świętego Jana Pawła II - „Barka”.

Tekst: ks. por. dr Sławomir Bylina, ppor. Szymon Niewada
Zdjęcie: st. szer. Sebastian Brzezina

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;