Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-02
Gdańsk: 26 rocznica powstania Straży Granicznej połączona z 65-leciem Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Uroczysty apel u stóp Pomnika Obrońców Wybrzeża na gdańskim Westerplatte 2 czerwca był głównym punktem obchodów w Morskim Oddziale Straży Granicznej 26. rocznicy powstania Straży Granicznej połączonych z 65-leciem Orkiestry MOSG. Kmdr SG dr Piotr Patla Komendant MOSG wręczył funkcjonariuszom akty mianowań na kolejne stopnie i uhonorował za wzorową służbę.
Apel poprzedziła msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników MOSG sprawowana przez kapelana ks. kpt. SG Andrzeja Szpurę.

U stóp pomnika Westerplatte najważniejszym punktem spotkania było wręczenie odznaczeń, aktów mianowań i wyróżnień. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. wojewoda pomorski Dariusz Drelich, arcybiskup metropolita gdański gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź, a także przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych Pomorza.
Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent RP Andrzej Duda 14 funkcjonariuszom MOSG nadał złote, srebrne i brązowe medale Za Długoletnią Służbę. Odznaczenia dokonał Wojewoda Pomorski, Dariusz Drelich.
Z okazji Święta Straży Granicznej za wybitne zasługi dla formacji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał 17 funkcjonariuszom brązowe medale Za Zasługi dla Straży Granicznej, a Komendant Główny Straży Granicznej 8 strażnikom granicznym nadał Odznakę Straży Granicznej. Podczas apelu Komendant MOSG wręczył funkcjonariuszom akty mianowań na kolejne stopnie. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich uhonorowany został Odznaką Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Kmdr SG dr Piotr Patla - Medalem Okolicznościowym 25-lecia Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy MOSG. Obecny na uroczystości przedstawiciel Związku Piłsudczyków RP wręczył Komendantowi MOSG pamiątkowy ryngraf.

Podczas uroczystości p.o. dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni Janusz Maziarz wręczył drugiej pełnomorskiej jednostce pływającej Morskiego Oddziału Straży Granicznej SG-312 flagę HELCOM. SG-312 została ujęta na liście „Bałtyckiej Floty specjalistycznych statków do zwalczania zanieczyszczeń”. Flagę odebrał Komendant Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu, kmdr por. SG Zbigniew Iracki.

Obchody na Westerplatte uświetniły pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry MOSG, parada jednostek pływających Straży Granicznej na Martwej Wiśle wraz z przelotem śmigłowca „Anakonda” i samolotu patrolowego „Mewa” oraz wystrzały armatnie w wykonaniu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Marienburg”.

Święto Straży Granicznej w MOSG zainaugurowała 1 czerwca w Archikatedrze Oliwskiej Orkiestra MOSG występując z jubileuszowym koncertem z udziałem słynnych organów oliwskich, Wejherowskiego Chóru Mieszanego „Camerata Musicale”, zespołu Majestic oraz solistów pomorskich scen muzycznych: Ewy Nowackiej – klarnet basowy, Marka Rogowskiego – akordeon i Jacka Batarowskiego – bas/baryton. Muzycy  wykonali m.in. utwory J. S. Bacha, G. Cacciniego czy H. Zimmera. Na organach grał Błażej Musiałczyk. Podczas koncertu z okazji 65-lecia Orkiestry MOSG Odznakę Morskiego Oddziału Straży Granicznej z rąk kmdr. SG dr. Piotra Patli odebrał arcybiskup metropolita gdański gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź.

Muzycy otrzymali od prezydentów Sopotu i Gdańska instrumenty - tubę i trąbkę. Wręczyli je Jacek Karnowski, a w imieniu Pawła Adamowicza – Danuta Janczarek, sekretarz miasta Gdańska.

Obchody zakończył zorganizowany 3 czerwca na terenie Komendy MOSG festyn dla rodzin funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Piknik otworzył Komendant MOSG kmdr SG dr Piotr Patla. Dzieci mogły wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami, obejrzeć pokazy w wykonaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Na chętnych czekał słodki poczęstunek. Festyn został zorganizowany z pomocą związków zawodowych pracowników i funkcjonariuszy oraz funduszu świadczeń socjalnych.

Uroczyste apele z okazji Święta Straży Granicznej odbyły się również w jednostkach organizacyjnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej. W Elblągu spotkanie odbyło się w Ratuszu Staromiejskim z udziałem m.in. wicewojewody warmińsko-mazurskiego Sławomira Sadowskiego, biskupa elbląskiego dr. Jacka Jezierskiego, prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, przedstawicieli służb mundurowych i samorządów na co dzień współpracujących z Placówką Straży Granicznej w Elblągu. Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku kmdr SG dr Piotr Patla wręczył medale, awanse i wyróżnienia. Wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Łęczu.

Podczas uroczystego apelu w Kołobrzegu zastępca komendanta MOSG kmdr SG Wojciech Heninborch wręczył prezydentowi miasta Januszowi Gromce Odznakę Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Złożono wiązankę kwiatów pod tablicą pamięci Marynarzy Okrętów Pogranicza i Straży Granicznej.

Z kolei w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie z okazji Święta Straży Granicznej zorganizowano festyn „Na straży kraju – na straży życia”, który poprzedzony został uroczystą zbiórką funkcjonariuszy. Główną atrakcją był pokaz musztry paradnej Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Szczecinianie”.

kpt. SG Andrzej Juźwiak

 

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;