Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-02
Nowy Sącz: Nadanie imienia i sztandaru Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej

2 czerwca br. na Rynku w Nowym Sączu odbyły się uroczystości związane z nadaniem Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej imienia „1 Pułku Strzelców Podhalańskich” oraz sztandaru. Uroczystości poprzedziła odprawiona o godzinie 10.00 w Bazylice pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu Msza święta. Natomiast o godzinie 11.30 na nowosądeckim Rynku odbył się uroczysty Apel z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jakuba Skiby, Komendanta Głównego Straży Granicznej – gen. bryg. SG Marka Łapińskiego oraz innych zaproszonych gości.

Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu stała się miejscem poświęcenia sztandaru Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, którego dokonał biskup polowy Józef Guzdek wraz z biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej Stanisławem Salaterskim. Wraz z biskupem polowym Mszę św. celebrowali: dziekan SG ks. płk Zbigniew Kępa, proboszcz Parafii św. Małgorzaty ks. prał. Jerzy Jurkiewicz, ks. prał. Stanisław Czachor oraz ks. Robert Młynarczyk – kapelan KaOSG.

Podczas kazania Biskup Polowy zwrócił uwagę na okoliczności, które towarzyszą poświęceniu i nadaniu sztandaru.
- Nadanie sztandaru Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej i jego poświęcenie wpisuje się w umacnianie fundamentu waszej jednostki. Dokonuje się w czasie, kiedy wbrew opinii niektórych środowisk, formacja strzegąca granic naszego państwa a także zewnętrznej granicy państw należących do Wspólnoty Europejskiej, wymaga wzmocnienia. Konieczna jest też współpraca z innymi służbami, aby na co dzień podejmować walkę z nieuczciwością, przemytem ludzi i towarów, współczesnym terroryzmem oraz z innymi wykroczeniami przeciwko prawu. Trzeba więc dmuchać „pod wiatr” tym ośrodkom decyzyjnym w Europie i ludziom, którzy stracili zdolność trzeźwego myślenia i przewidywania następstw nieodpowiedzialnych decyzji lub zaniechania troski o własne bezpieczeństwo. Należy więc budować przyszłość Ojczyzny i wznosić gmach wspólnego europejskiego domu na fundamencie zasady roztropności – powiedział biskup.  

Biskup Guzdek podkreślił, że sztandar to szczególny znak i symbol. - Słowem można wyrazić wiele, ale nie wszystko! Dlatego człowiek sięga po znaki i symbole. Dziś społeczeństwo Nowego Sącza przekazuje sztandar odtworzonemu 16 maja 2016 roku Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Jesteśmy przekonani, że pod tym sztandarem zgodnie ze słowami ślubowania będziecie „
służyć wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na względzie interes Państwa Polskiego; będziecie stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia; (…) będziecie strzec dobrego imienia służby, honoru i godności, a także przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza Straży Granicznej”.
Sztandar zobowiązuje do wiernej służby wartościom wypisanym na sztandarze. -
Narodowe biało-czerwone barwy oraz biały orzeł z koroną – godło państwa polskiego – domagają się wiernej służby dla dobra wspólnego, jakim jest nasza Ojczyzna. Zobowiązują też trzy umieszczone na sztandarze słowa: BÓG, HONOR, OJCZYZNA – powiedział kaznodzieja.
Biskup życzył funkcjonariuszom i pracownikom KaOSG, aby pisali piękną historie oddziału przez uczciwą i wierną służbę Ojczyźnie.
Zwrócił uwagę, że aby jednak zdać egzamin z godności i wierności prawu, potrzebna jest troska o prawe sumienia. Tylko wówczas mamy szansę wygrać walkę ze złem i konsekwentnie egzekwować obowiązujące prawo - powiedział.

Druga część uroczystości, uroczysty apel, odbyła się na nowosądeckim rynku. Jej gospodarzem uroczystości był Komendant Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu – ppłk SG Stanisław Laciuga. Rozpoczęły się one od odczytania aktów ufundowania i nadania sztandaru oraz imienia, a następnie wbicia gwoździ pamiątkowych przez fundatorów sztandaru. Rodzice chrzestni sztandaru: Zastępca Komendanta KaOSG – ppłk SG Renata Obrzut i Pan Senator Stanisław Kogut przekazali sztandar Sekretarzowi Stanu w MSWiA, który uroczyście wręczył sztandar Komendantowi Karpackiego Oddziału SG.W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie wyróżnionym funkcjonariuszom i pracownikom medali, odznaczeń i aktów mianowania na kolejne stopnie służbowe.

***

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
Został utworzony 16 maja 2016 r. na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, obejmując terytorialnym zasięgiem województwo małopolskie.

Wykonuje zadania przede wszystkim w zakresie: ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania nielegalnej migracji, rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości SG.
KaOSG kontynuuje tradycje formacji granicznych ochraniających południową granicę Polski.

Patron KaOSG
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej ora trybu nadawania tym jednostkom imion (Dz. U. z 1996 r., Nr 113, poz. 541 ze zm.), jednostce organizacyjnej Straży Granicznej może być nadane m. in. imię formacji szczególnie zasłużonej w walkach o ochronę granic Państwa Polskiego.

1 Pułk Strzelców Podhalańskich powstał 1 grudnia 1918 roku i od początku istnienia stacjonował w Nowym Sączu, w koszarach, w których obecnie znajduje się siedziba Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
W latach 1918-20 walczył na Spiszu, Orawie, Śląsku Cieszyńskim i Małopolsce Wschodniej. Strzegł również granicy od Muszyny po rejon Nowego Targu.
Wiosną 1920 r. Pułk przystąpił do walk z bolszewikami, brał udział w wyprawie kijowskiej, obronie twierdzy brzeskiej, decydującym w Bitwie Warszawskiej kontrataku znad Wieprza
i bitwie pod Grodnem.
W strukturze organizacyjnej Wojska Polskiego 1 PSP wchodził w skład 21 Dywizji Piechoty Górskiej. Od 1930 r. szkolił rekrutów Korpusu Ochrony Pogranicza.
We wrześniu 1939 r. w składzie Armii „Kraków” wspólnie ze Strażą Graniczną, Obroną Narodową i Korpus Ochrony Pogranicza zabezpieczał doliny rzek: Popradu, Białej i Ropy. Następnie walczył w obronie Nowego Sącza, stoczył bitwy w rejonie Bobowej i Szymbarku, część pododdziałów Pułku przetrwała tam do końca września. Pozostałe stoczyły walki pod Birczą, by zakończyć szlak bojowy Pułku z dotkliwymi stratami pod Rzęsną Ruską 18 września 1939 r.

Sztandar KaOSG
Środki na ufundowanie sztandaru zostały zebrane poprzez dobrowolne wpłaty dokonywane przez społeczność Sądecczyzny i Małopolski w ramach Komitetu Społecznego Ufundowania Sztandaru dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
Sztandar został wykonany zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.
Składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy. Na drzewcu sztandaru umieszczono pamiątkowe gwoździe symbolizujące fundatorów sztandaru.

kpt. SG Dorota Kądziołka
(relacja ze Mszy św. zjk)

 

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;