Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-04
Pielgrzymka Funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej do Krakowa i Zakopanego w Roku Świętego Brata Alberta Chmielowskiego i 100. rocznicy objawień fatimskich

W dniach od 3 do 4 czerwca ks. kapelan Nw OSG ppłk Ryszard Preuss wraz z Sekcją Prezydialną Wydziału Koordynacji Działań NwOSG, zorganizował pielgrzymkę, w Roku św. Brata Alberta Chmielowskiego i objawień fatimskich, do Krakowa i Zakopanego.

3 czerwca, w Roku Brata Alberta Chmielowskiego ogłoszonym przez Sejm RP a także Episkopat Polski, udaliśmy się do Krakowa do Sanktuarium Ecce Homo, gdzie znajduje się grób  św. Brata Alberta i błogosławionej Albertyny Jabłońskiej współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Albertynek, której 20 rocznicę beatyfikacji w tym roku obchodzimy.

- Przybyliśmy do nich, aby dziękować Bogu za dar ludzi, którzy są orędownikami naszymi u Boga. Ludzi, którzy w czasie zaborczej niewoli Narodu i rozdartej przez zaborców Ojczyzny przyczynili się do narodowego odrodzenia. Stali się Oni ikoną całkowitego daru z siebie dla najbiedniejszych, społecznie wykluczonych na margines nędzy – powiedział ks. Ryszard Preuss.

- Brat Albert bohater narodowy z Powstania Styczniowego, walczący pod Mełchowem na kielecczyźnie,  artysta malarz, założyciel Zgromadzenia Albertynów i Sióstr Albertynek, brat  tak wielu ubogich  w przytuliskach  i ogrzewalniach  Krakowa poświecił  całe swoje życie w heroicznym sposób, najbiedniejszym.
11 listopada 1938 r. prezydent RP Ignacy Mościcki nadał pośmiertnie Bratu Albertowi Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej.
Jan Paweł II w Krakowie 22 czerwca 1983 r. ogłosił go błogosławionym

a 12 listopada 1989 r. w Rzymie ogłosił świętym. To jemu młody ksiądz Karol Wojtyła dedykował dramat „Brat naszego Boga” zachwycony jego oddaniem Bogu i człowiekowi, pisał: „Adam Chmielowski rozumiał, że trzeba wejść między ludzi nędzy, aby im przywrócić godność, aby zobaczyć w nich cierpiące oblicze Chrystusa”.

Przy grobie – relikwiach św. Brata Alberta znajdującym się w głównym ołtarzu, z słynnym obrazem Adama Chmielowskiego „ Ecce Homo” - „Oto Człowiek” ukazujący cierniem ukoronowanego Jezusa Chrystusa przed Piłatem, ks. kapelan odprawił Msze św. w intencji Pielgrzymów, Straży Granicznej, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, w intencji Ojczyzny.

Po Mszy św. w dolnej części Kościoła, gdzie znajduje się stała wystawa poświecona życiu, działalności patriotycznej, artystycznej i służbie najbiedniejszym, siostra albertynka Bernarda Kostka oprowadziła nas po wystawie przybliżając człowieka Roku 2017 św. Brata Alberta Chmielowskiego patrioty, ojca ubogich i opiekuna opuszczonych, który życie swoje dał, by przywrócić piękno i godność człowieka, który uczy nas, jak mawiał: „powinno się być dobrym jak chleb, powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.

Tego dnia, w I sobotę miesiąca poświeconą Niepokalanemu Sercu Maryi udaliśmy się do Zakopanego, aby nawiedzić Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Sanktuarium to nazwane jest „Polską Fatimą”, w Roku Objawień Fatimskich, w 100 rocznicę Objawień Matki Bożej w Fatimie – powiedział ks. Ryszard Preuss.
Sanktuarium to zostało wybudowane jako dar wdzięczności za ocalenie Jana Pawła II, w zamachu z 13 maja 1981 r. Sanktuarium to osobiście nawiedził i konsekrował  w 1997 r. Jan Paweł II. 

Tego dnia, w tym Sanktuarium, ks. kapelanów NwOSG ppłk Ryszard Preuss dokonał Aktu poświecenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, rodzin i pielgrzymów, Ojczyzny, Niepokalanemu Sercu Mary, słowami Aktu Poświecenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi,  który dokonał 06.06.2017 r.  Episkopat Polski w „Polskiej Fatimie” na Krzeptówkach.

Po modlitwie zawierzenia zwiedziliśmy Sanktuarium, ołtarz papieski wybudowany przy Wielkiej Krokwi na przyjazd w 1997 r. papieża Jana Pawła II, z pięknym witrażem upamiętniającym spotkanie Jana Pawła z góralami, m.in. z wizerunkiem O. Konrada Hejmo dominikanina wieloletniego opiekuna polskich pielgrzymów w Watykanie i Ks. Mirosławem Drozdkiem, ks. Stanisławem Dziwiszem przyjaciółmi Jana Pawła II – dodał ks. Ryszard.
Przy kościele znajduje się grób ks. Mirosława Drozdka, którego ks. kapelan znał osobiście, budowniczego Sanktuarium, który nawiedziliśmy z modlitwą. Nocleg dla pielgrzymów zarezerwowaliśmy w Domu pielgrzyma przy parafii św. Krzyża w Zakopanem.

Następnego dnia 4 czerwca uczestniczyliśmy w kościele św. Krzyża, we Mszy św., której przewodniczył biskup pomocniczy O. Łukasz Buzun paulin – powiedział ks. Preuss. Msza św. odprawiona została z udziałem licznie przybyłych gości m.in. albertynami i siostrami albertynkami, z okazji Roku św. Brata Alberta Chmielowskiego w 100 rocznicę jego śmierci i 20 rocznicę beatyfikacji S. Albertyny Jabłońskiej współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Albertynek, by oddać cześć najpiękniejszym ludziom tamtego pokolenia i wyprosić za ich wstawiennictwem Boże moce, w naśladowaniu, na miarę naszych czasów, tych, którzy dali piękne świadectwo miłości Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka dla współczesnego pokolenia Polaków.

Ks. kapelan odprawił Msze św. w intencji pielgrzymów, przyjaciół, Straży Granicznej, NwOSG, Ojczyzny.

Po Mszy św. udaliśmy się autokarem, siostry albertynki uzyskały zezwolenie na przejazd gości, do Kuźnic a stamtąd udaliśmy się z O. Biskupem Łukaszem Buzunem, kapłanami, albertynami, albertynkami, na Kalatówki do Pustelni Brata Alberta – powiedział ks. kapelan.

Po przywitaniu przez Siostrę Starszą – S. generalną albertynek, O. biskup Łukasz poprowadził modlitwę, następnie pielgrzymi nawiedzili Kaplicę i Cele św. Brata Alberta. Gościnność Sióstr  ogarnęła wszystkich pielgrzymów, gdyż Siostry przygotowały ciepły posiłek dla gości, z którego także z radością i wielkim apetytem skorzystaliśmy.

Z okazji Roku św. Brata Alberta wydany został okolicznościowy medal z wizerunkiem św. Brata Alberta oraz pozycje albumowe ks. Andrzeja Józefa Nowobilskiego „Stulecie śmierci Świętego Brata Alberta 1845 – 1916 ” - to owoc wystawy malarstwa Adama Chmielowskiego przygotowanej w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie.

Był też czas na spacer oraz zakupy pamiątek i wyrobów regionalnych na  Krupówkach, wjazd kolejką szynową na Gubałówkę, by na szczycie  podziwiać panoramę Tatr, wypić kawę, zrobić pamiątkowe zdjęcia.

Na zakończenie pielgrzymki wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy imienny grawerton z okazji 10 pielgrzymki funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w tym roku do Krakowa i Zakopanego, przygotowany przez Sekcję prezydialną Wydziału Koordynacji Działań Nw OSG.

Komendantowi Nw OSG płk. Andrzejowi Rytwińskiemu dziękujemy za możliwość udania się z pielgrzymką do Krakowa i Zakopanego z okazji przypadających w tym roku historycznych wydarzeń. Sekcji Prezydialnej pani Ewie Waligórze i kpt Angelice Nowak dziękujemy za realizacje działań związanych z organizacją pielgrzymki. Pielgrzymom dziękujemy za braterstwo, humor i świadectwo wiary.

ks. ppłk Ryszard Preuss
kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie
oprac. zjk (opwp@rom.mil.pl)

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;