Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-08
Msza św. dla żołnierzy Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego

Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył Mszy św. sprawowanej w katedrze polowej w intencji żołnierzy i pracowników Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego (COP DKP). Eucharystię koncelebrowali ks. płk Bogdan Radziszewski – kapelan Dowództwa Generalnego, ks. płk Piotr Majka – proboszcz katedry polowej, ks. por. Marcin Janocha – sekretarz biskupa polowego i ks. ppor. Daniel Piejko – kapelan jednostki.

W homilii bp Guzdek, nawiązując do sceny rozmowy Jezusa z uczonym, podkreślał rolę mądrości i jej prymatu nad emocjami, które często oddalają człowieka od prawdy. Wyjaśnił, że słowa oceny uczonego w Piśmie: „Rozumnie powiedział” są jedną z najpiękniejszych pochwał wypowiedzianych przez Jezusa pod adresem swojego rozmówcy.

Ordynariusz wojskowy podziękował żołnierzom i pracownikom COP DKP za ich pracę na rzecz bezpieczeństwa i kontroli ruchu powietrznego oraz za to, że pełnią swoją służbę mądrze i odpowiedzialnie. – Życzę bystrości umysłu, umiejętności harmonijnej współpracy i trafnej analizy sytuacji zagrożeń. Jestem przekonany, że nie zawiedziecie pokładanych w Was nadziei, że polskie niebo będzie bezpieczne – powiedział.

W katedrze polowej modlili się żołnierze i pracownicy COP DKP wraz z zastępcą dowódcy gen. bryg. pil. Sławomirem Żakowskim oraz zaproszeni goście. Obecne były także poczty sztandarowe Sił Powietrznych.

Za sprawowaną Eucharystię oraz posługę kapelanów podziękował Biskupowi Polowemu gen. Żakowski.

Centrum Operacji Powietrznych powstało 1 stycznia 2002 r. na bazie Centralnego Stanowiska Dowodzenia. 1 lipca 2013 r. jego kompetencje rozszerzono i zmieniono nazwę na Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego. Centrum realizuje zadania dla potrzeb narodowego i sojuszniczego systemu obrony powietrznej. Wyposażone jest w specjalistyczne systemy wspomagania dowodzenia zgodne ze standardami NATO.
kes


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;