Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-11
Katedra polowa: Największe dzieło apostolskie ... kiedy klęczysz przed Trójedynym Bogiem
(ks. Jan Dohnalik na Mszy św. prymicyjnej ks. Sebastiana Śledziony)

- Warto być sługą takiej wiary, warto być księdzem - mówił ks. kanclerz kurii polowej, por. Jan Dohnalik w czasie Mszy św. prymicyjnej ks. Sebastiana Śledziony, odprawionej przez prymicjanta w Uroczystość Trójcy św.  w katedrze polowej. Nowowyświęcony (27 maja 2017 r.) Kapłan przez sześć lat formacji seminaryjnej odbywał praktyki duszpasterskie m.in. w katedrze polowej. Jest jednym z dwóch tegorocznych absolwentów Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, przygotowywanych do posługi w Wojsku Polskim.

„Strzec wiary ślubujemy, w niej żyć, umierać chcemy”- śpiewali wierni na wstępie, a kapłani  wraz z klerykami z asysty procesjonalnie, z Krzyżem na czele szli w stronę stołu Pańskiego. Procesję kapłańską zamykał prymicjant, ks. Sebastian Śledziona. Proboszcz katedry polowej, ks. płk Piotr Majka powitał całe zgromadzenie wiernych, najbliższych, przyjaciół młodego kapłana.

– Kto wierzy nigdy nie jest sam – przypomniał na wstępie homilii ks. Jan Dohnalik. Przywołał dalej osobiste wspomnienie z czasów, gdy jako diakon katechizował w szkole, gdzie angielskiego uczył pewien muzułmanin. Ożeniony z katoliczką, bywał czasem w kościele na Mszy św., by jak twierdził, wiedzieć, czego uczą jego córkę. Na zakończenie swojej pracy w szkole diakon Dohnalik zorganizował dla nauczycieli pożegnalny poczęstunek. Zazwyczaj rozmowny kolega muzułmanin był wyjątkowo milczący. – Nad czym się tak zastanawiasz – zagadnął kolegę  katecheta. – Myślę, czy  gdybym nie został muzułmaninem, zostałbym księdzem? Ale takiego całkowitego życia, jak wy księża u nas nie ma – dostrzegł różnicę między duchownymi chrześcijańskimi a duchownymi islamu. Takie poświęcenie życia, ale tylko dla takiego Trójjedynego Boga jest możliwe.  Dla innego nie warto poświęcać życia – podkreślił ks. Jan. Nasz Bóg - Jeden, ale nie samotny, bo we wspólnocie miłości. I w taką wspólnotę warto się całkowicie zanurzyć , by dzielić się takim Bogiem z innymi. Bo kto wierzy w takiego Boga, nigdy nie jest sam -  jeszcze raz podkreślił z mocą ks. kanclerz. Wskazał następnie na  piękno kapłańskiej posługi wobec grzesznika w sakramencie spowiedzi. - Zanurzamy samotność grzesznika w  Miłosiernym Sercu  Pana Jezusa, by wrócił do źródła Miłości.  - Warto być sługą takiej wiary – podsumował ks. Dohnalik.

Ksiądz kanclerz mówił dalej o roli modlitwy w życiu kapłańskim. - Modlitwa nie jest przygotowaniem do dzieł apostolskich, ale jest już samym dziełem apostolskim – podkreślił. Zdarza się bowiem, że księża przykładają zbytnią wagę do aktywności, zaniedbując modlitwę. Ks. Sebastian Śledziona na swoim obrazku prymicyjnym umieścił słowa z Ewangelii Mateuszowej: „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” - To mocne słowa – zauważył ks. kanclerz. Aby dobrze wypełnić misję zleconą przez Chrystusa,  trzeba najpierw stać się owcą w ramionach Pasterza – mówił ks. Dohnalik. I wskazał na świadectwo życia bł. księdza Jerzego Popiełuszki. - Nie był hutnikiem , a garnęli się do niego hutnicy, nie był lekarzem, a przychodzili do niego lekarze i pielęgniarki, nie  był strażakiem, a szli do niego strażacy...

Ksiądz Popiełuszko promieniował Chrystusem, dawał swoją postawą czytelne świadectwo o Tym który go posłał. Tylko zanurzenie w nieskazitelności Jezusa, jest gwarantem  spełnionego Kapłaństwa. A największe twoje dzieło - kiedy klęczysz przed Trójjedynym Bogiem – podkreślił ks. Jan Dohnalik.

- Oby wszystko, co czynisz w życiu, było na chwałę Trójcy świętej – życzył prymicjantowi ks. proboszcz Piotr Majka.

Ks. Sebastian Śledziona podziękował Panu Bogu za dar życia i powołania do służby Bożej oraz wszystkim, którzy pomogli mu wzrastać na tej drodze.

Po Mszy św. młody kapłan udzielił wszystkim błogosławieństwa prymicyjnego przez nałożenie konsekrowanych dłoni.

fot. Krzysztof Stępkowski

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii >>>

Elżbieta Szmigielska-Jezierska


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;