Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-09
Święto 5. Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach

9 czerwca na tarnogórskim rynku odbyły się obchody corocznego Święta 5 Pułku Chemicznego. Ceremonia poprzedzona była Mszą świętą w intencji żołnierzy i pracowników 5 pchem.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz rządowych na czele z wicewojewodą śląskim p. Mariuszem Trepką, przedstawiciele władz regionalnych, reprezentanci jednostek i instytucji wojskowych oraz kombatanckich, hufce, poczty sztandarowe, klasy mundurowe oraz licznie zgromadzona społeczność miasta Tarnowskie Góry.

Uroczystość miała charakter wyjątkowy, gdyż była połączona z nadaniem sztandaru  Ochotniczemu Szwadronu 3-go Pułku Ułanów Śląskich, którzy kultywują tradycję tejże jednostki, niegdyś stacjonującej w m. Tarnowskie Góry oraz odznaczeniem medalem  pro patria  5 pchem oraz jego Dowódcy  płk dypl. Bogdana Kuli.

W trakcie trwania uroczystości odczytano liczne pisma i podziękowania a także rozkaz o wyróżnieniach żołnierzy a nowy sztandar dla 3-go Pułku Szwadronu Ułanów Śląskich pobłogosławił kapelan tarnogórskich chemików o. mjr Kamil Szustak. Obchody uświetnił występ orkiestry Sił Powietrznych z Bytomia oraz defilada pododdziałów pułku.

plut. Artur Szczukiecki

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;