Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-13
Pierwszy poligon podchorążych WSOWL

W dniach od 4 do 13 czerwca podchorążowie pierwszego roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu po raz pierwszy uczestniczyli w zajęciach poligonowych, które miały miejsce w Ośrodku Szkolenia WSOWL w Rakowie.

Żołnierze mieli okazję przekuć wiedzę teoretyczną na doświadczenia praktyczne.

- Duży poligon i wiele dni do dyspozycji oferują całkowicie inne możliwości szkoleniowe i wykorzystania środków pozoracji, niż popołudniowe zajęcia na przykoszarowym placu ćwiczeń. Instruktorzy wykorzystują maksymalnie czas, aby przygotować przyszłych oficerów do wymogów prawdziwego pola walki – tłumaczył ppor. Andrzej Sapich.

Podchorążowie odbywali zajęcia z zakresu między innymi Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, Taktyki Ogólnej, Powszechnej Obrony Przeciwlotniczej, czy Topografii Wojskowej.
Dla pierwszego rocznika było to zupełnie nowe doświadczenie - żołnierze po raz pierwszy spali w namiotach, mając przy sobie broń całą dobę, funkcjonując w rygorze patroli i alarmów. Właśnie te alarmy o ostrzale artyleryjskim były jednym z nowatorskich pomysłów kadry na doszkolenie podchorążych i uświadomienie im, jak wygląda rzeczywistość na misjach.

Podczas tego szkolenia nie zabrakło również niedzielnych polowych Mszy św., które prowadził kapelan WSOWL ks. por. Maksymilian Jezierski. Wspólna modlitwa była momentem duchowego umocnienia a także radosnym dziękczynieniem Bogu za opiekę w czasie codziennych poligonowych zmagań.
xmj


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;