Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-15
W centralnej procesji w uroczystość Bożego Ciała wzięło udział Wojsko Polskie

Mszą św. w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela zainaugurowana została centralna procesja Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tradycyjnej procesji ulicami stolicy wzięły udział tłumy mieszkańców Warszawy, wśród nich obecni byli żołnierze Wojska Polskiego, którzy przygotowali czwarty ołtarz, zlokalizowany na placu Piłsudskiego. Monstrancję z Najświętszym Sakramentem od trzeciego ołtarza (przy kościele sióstr Wizytek) do ostatniego (na pl. Piłsudskiego) niósł, w asyście generałów i  podchorążych WAT, biskup polowy Józef Guzdek.

Warszawskie obchody uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęły się od Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Bezpośrednio po Eucharystii wyruszyła stamtąd uroczysta procesja do czterech ołtarzy polowych.

W procesji oprócz duchowieństwa przeszli tradycyjnie przedstawiciele warszawskich parafii, wspólnot, archidiecezjalnych bractw, żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych oraz bardzo licznie mieszkańcy stolicy. Obecni byli przedstawiciele Bractwa Kurkowego, Damy i Kawalerowie Maltańscy, a także członkowie Konfraterni św. Jakuba.

Tradycyjnie przy każdym z ołtarzy, podczas krótkiego postoju procesji, czytana była Ewangelia. Orszak procesyjny przeszedł ul. Świętojańską na Plac Zamkowy, następnie Krakowskim Przedmieściem, ul. Królewską na Plac Piłsudskiego. Melodie pieśni intonowała Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego, przy ostatnim ołtarzu pieśni wykonali artyści Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.

Z archikatedry do pierwszego ołtarza przy kościele św. Anny monstrancję z Najświętszym Sakramentem poniósł bp Piotr Jarecki w asyście studentów warszawskich uczelni z duszpasterstwa akademickiego św. Anny. Do drugiego ołtarza przy kościele seminaryjnym - bp Rafał Markowski w otoczeniu rzemieślników z Cechu Rzemiosł.

Z kolei do trzeciego ołtarza przy kościele sióstr wizytek był to bp Michał Janocha, a do czwartego, ostatniego ołtarza zbudowanego na pl. Piłsudskiego – bp Józef Guzdek w otoczeniu gen. bryg. Piotra Błazeusza, gen. bryg. Andrzeja Danielewskiego, gen. bryg. Macieja Jabłońskiego i gen. bryg. Krzysztofa Żabickiego.

W tle każdego z ołtarzy zobaczyć można było wizerunek innej monstrancji z Najświętszym Sakramentem: przy pierwszym - monstrancji barokowej z 1872 r., przechowywanej na Jasnej Górze; przy drugim - gotyckiej, zwanej jagiellońską z 1400 r.; przy trzecim - używanej przed miesiącem przez papieża Franciszka podczas pielgrzymki do Fatimy w 100. rocznicę objawień Matki Bożej, a przy czwartym – zdjęcie monstrancji z Dachau, wykonanej z blachy z puszek przez duchownych – więźniów tego obozu koncentracyjnego w 1944 r.

Na każdym z ołtarzy umieszczono hasło obecnego roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”.

Metropolita warszawski w kazaniu wygłoszonym przy czwartym ołtarzu nawiązał najpierw do hasła obecnego roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, umieszczonego przy każdym z ołtarzy, przy których zatrzymywała się procesja.

Przypomniał, że jest to skrót Chrystusowego posłania „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 16-20), które zostawił On Kościołowi przed swoim Wniebowstąpieniem, dodając: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
„Eucharystia jest najpełniejszym spełnieniem tej obietnicy. Chrystus jest nami. Idąc w procesji eucharystycznej ulicami naszego miasta, wyznajemy publicznie wiarę w tę obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie” – mówił metropolita warszawski.

Procesja nie jest więc już tylko drogą do Pana, ale drogą z Panem. Staje się częścią dzisiejszego eucharystycznego święta – dodał kardynał. Człowiek tylko wtedy odnajduje drogę życia, kiedy „pozwala się prowadzić Temu, który jest dla nas Chlebem i Ciałem”.

Hierarcha przypomniał, że ewangelie czytane przy kolejnych ołtarzach procesji pozwalają zrozumieć nie tylko istotę kultu Eucharystii, ale wręcz istotę chrześcijaństwa. A tego nie można zamknąć w oderwanej od życia pobożności.

Do tej istoty należy właśnie Chrystusowe posłanie, misja, ewangelizacja, świadectwo, życie chrześcijańskie w duchu Ewangelii oraz udział w przemianie świata, realizowany w rodzinie, pracy, czy życiu społecznym. Chodzi o przemianę świata, ale przemianę zawsze rozpoczynaną od samego siebie.

Kard. Nycz podkreślił, że w przyozdobieniu ołtarzy tegorocznej warszawskiej procesji wizerunkami różnych monstrancji nie chodzi o promowanie sztuki sakralnej, ale o pokazywanie, jak Chrystus w Eucharystii towarzyszył Kościołowi w czasach dawnych oraz jak towarzyszy ludziom w ich codziennych, trudnych sytuacjach.

Nawiązał też do dzisiejszych czytań ewangelicznych o rozmnożeniu chleba. – Odczytujemy ją nie tylko jako zapowiedź Eucharystii, ale jako konkretne zaproszenie do dzielenia się chlebem z tymi, którzy go nie mają, bądź mają go znacząco mniej niż my – wskazywał kardynał.

„Chleb jest symbolem tego, co mamy do zrobienia jako uczniowie Chrystusa” – podkreślił.

Wskazał, że św. Brat Albert czy św. Matka Teresa nie zaczynali swojej działalności do ewangelizacji i pobożnych praktyk, ale od przygarniania ludzi z ulicy, od dania im chleba i schronienia, szukania dróg powrotu do społeczeństwa i pracy.
„To była skuteczna droga przywracania godności, ale także droga skutecznej ewangelizacji” – zaznaczył metropolita warszawski.

Dalej podkreślił, że słowa Chrystusa „Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście mi pić; przybyszem byłem, a nie przygarnęliście mnie; nagi - a nie odzialiście mnie; chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie” (Mt 25,31-46) – „są dla nas, chrześcijan, obowiązującym drogowskazem”. „Bo wszystko, co czynimy jednemu z najmniejszych, czynimy Chrystusowi. On idzie z nami tak, jak z uczniami do Emaus” - dodał.

Stwierdził, że czasem o tym wiemy, ale nie rozpoznajemy Chrystusa, choć ma On twarz męża czy żony, przyjaciela lub kolegi z pracy, ale dziś bardzo często także „człowieka bezdomnego, uchodźcy, odrzuconego, potrzebującego naszej pomocy”.

Jak zaznaczył kard. Nycz, procesja eucharystyczna do Pana, jest także procesją ku sobie nawzajem. - Aby w niej uczestniczyć szczerze, trzeba pokonywać uprzedzenia, ograniczenia, wszelkie ludzkie blokady, brak miłości, a czasem nienawiść – i zawsze iść za Nim i z Nim – mówił hierarcha.

„Warszawo, jesteśmy tu, na placu Piłsudskiego wokół Pana Zbawiciela. Jesteśmy Kościołem, który jest z wszystkimi i dla wszystkich ludzi dobrej woli. Chcemy być Kościołem dla wszystkich jeszcze bardziej, zwłaszcza wtedy, gdy przychodzą pokusy osłabienia jedności, bądź niebezpieczeństwa podziałów czy wykluczania” – wyjaśnił kard. Nycz.

„Wtedy wołajmy: Ojcze Święty, spraw, abyśmy byli jedno tak, jak Ty jesteś Jedno z Synem i Duchem w Trójcy Świętej – aby świat uwierzył, żeś Ty nas posłał” – zakończył kard. Kazimierz Nycz, a mieszkańcy stolicy nagrodzili jego słowa brawami.

Uczestnicy procesji odśpiewali dziękczynne "Te Deum", a po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem nastąpiło zakończenie procesji.

Metropolita warszawski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia uroczystości, biskupom, koncelebransom, asyście, Chórowi Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, wojsku oraz policji za zabezpieczenie przebiegu nabożeństw. Słowa wdzięczności wyraził także pod adresem Ordynariatu Polowego i generałów biorących udział w procesji.

Po zakończeniu procesji i błogosławieństwie przy ołtarzu wojskowym rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. płk. Piotra Majkę, proboszcza katedry polowej.

Więcej zdjęć znajdziesz pod tym linkiem >>>

Ł. Kasper (KAI). K. Stępkowski


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;