Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-14
Warszawa-Bemowo: Święto Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

14 czerwca swoje święto przeżywał Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL). Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią, na której byli obecni: Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, żołnierze oraz pracownicy. Mszy świętej przewodniczył proboszcz parafii ks. płk Jan Domian, który już na wstępie gratulował dotychczasowych osiągnięć, zawierzając jednocześnie przyszłość Instytutu. Prosił, by Bóg, który patrzy na dzieło rąk ludzkich błogosławił tym wszystkim zamierzeniom, które stoją przed nimi.

W czasie homilii ks. proboszcz płk Jan Domian odniósł się do słów Chrystusa z kazania na Górze, który mówi, że nie przyszedł znieść Prawa, ale je wypełnić. Te słowa, mają dotykać i przemieniać człowieka, one nadal są aktualne i ponadczasowe dla nas żyjących tu i teraz. Następnie przywołał dwie postawy ludzi. Jedni to ci, którzy bronią się przed nowoczesnością, przed tym wszystkim, co burzy spokój i wiernie strzegą oraz zachowują to, co jest już osiągnięte. Drudzy z kolei to ci, którzy zapominają o dotychczasowych osiągnięciach, stawiając tylko na nowe i nowoczesność, a rzeczy stare najlepiej umieściliby w muzeum. A przecież słuchając słów Chrystusa, winniśmy pamiętać, że uczy On nas zupełnie czegoś innego. Dobry gospodarz, to ten, który ze swego skarbca wyciąga rzeczy nowe i stare. To jest ta norma mądrości i doświadczenia. Szanować to, co daje przeszłość i odnowić to, co udoskonala przyszłość. Wiedza i technika przy tym wszystkim winny iść w parze z moralnością. Chrystus uczy nas, aby nie niszczyć i nie odrzucać przeszłości, ale przyjmować ją i udoskonalać.

Ten dzień, był również doskonałą okazją, by odsłonić i poświęcić logo ITWL, które zostało umieszczone w prezbiterium kościoła. Odsłonięcia dokonał Dyrektor Instytutu, który nie krył wzruszenia z dzisiejszej uroczystości. Wyraził swą radość oraz podziękowanie za to, że logo ITWL znalazło swoje miejsce w świątyni MB Ostrobramskiej. Na koniec życzył, by współpraca z parafią nadal była tak dobra i owocna jak dotychczas.

xKW

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;