Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-13
Wizyta Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka w Świdwinie

W dniu 13 czerwca br. Parafia Wojskowa pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Świdwinie przeżywała wizytację Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

Biskup Polowy wizytując parafię i garnizon udał się do Szkoły Podstawowej nr 3 im Lotników Polskich znajdującej się na terenie osiedla wojskowego, gdzie odbyło się spotkanie z dziećmi, gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły. Dzieci powitały hierarchę częścią artystyczną. Spotkanie przebiegało w miłej, rodzinnej atmosferze i zakończyło się spontanicznymi pytaniami dzieci zadawanymi księdzu biskupowi. Na zakończenie spotkania ordynariusz wojskowym przekazał dla dzieci na ręce pani dyrektor Izabeli Starzyńskiej kosz cukierków. Ordynariusz Diecezji Polowej zwiedził szkołę w tym izbę pamięci gdzie zapoznał się z historią szkoły i jej tradycją oraz dokonał wpisu do szkolnej księgi pamiątkowej.

Kolejnym punktem w planie spotkań bp. gen.
bryg. dr Józef Guzdka w Świdwinie była wizyta Garnizonu Świdwin. Podczas spotkania, w której wzięli udział Dowódca Garnizonu płk pil. dypl. Ireneusz Starzyński, dowódca 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. dyp. Karol Jędraszczyk, kapelan Parafii Wojskowej ks. kpt. Marek Drabik, dowódca 1. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej oraz komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej zapoznano księdza biskupa ze strukturą i zadaniami, a także charakterystyką codziennej służby.

Podczas pobytu w bp Guzdek zwiedził hangary wojskowe, w których znajdowały się śmigłowce i samoloty będące na uposażeniu świdwińskiej jednostki. Ostatnim punktem spotkania był lot na symulatorze SU-22, który został zwieńczony uzyskaniem przez Ekscelencję certyfikatu wykonania pierwszego samodzielnego lotu na symulatorze samolotu SU-22. Spotkanie w garnizonie zakończyło się posiłkiem w stołówce wojskowej.

Zwieńczeniem wizyty Biskupa Polowego była uroczysta Msza święta podczas której udzielił on sakramentu bierzmowania młodzieży z Parafii Wojskowej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Na Mszy św. oprócz młodzieży i ich najbliższych zgromadzeni byli licznie przybyli zaproszeni goście m.in. ks. dziekan Ryszard Kizielewicz, ks. Roman Tarniowy, ks. Artur Dylewski, ks. por Przemysław Tur, dowódcy Garnizonu Świdwin, dyrektor szkoły podstawowej, przedstawiciele służ mundurowych oraz władz samorządowych miasta Świdwin.

Na zakończenie uroczystości Ks. Biskup odznaczył dowódcę 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego medalem Ordynariatu Polowego.


Uroczysta Msza św. miała bogatą oprawę liturgiczną a całość liturgicznego spotkania uświetniła swoim śpiewem zaprzyjaźniona świdwińska Schola Cordis.
Na zakończenie Mszy św. ks. kpt. Marek Drabik proboszcz Parafii Wojskowej w Świdwinie podziękował bp. Józefowi Guzdkowi za udzielenie sakramentu bierzmowania oraz duchowieństwu i gościom za wspólny udział i modlitwę, w czasie tej podniosłej uroczystości.

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii >>>

Wiesława Metryka/zjk

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;