Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-18
225. rocznica ustanowienia Medalu Virtuti Militari

Mszą św. w katedrze polowej w Warszawie rozpoczęły się obchody 225. rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari. Eucharystii, w której uczestniczyli odznaczeni Virtuti Militari kombatanci i członkowie ich rodzin, przewodniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa, notariusz Kurii Ordynariatu Polowego. W homilii podkreślał, że rocznica ustanowienia orderu jest okazją do refleksji nad cnotą męstwa w naszym, codziennym życiu. Order Wojenny Virtuti Militari jest najwyższym odznaczeniem wojskowym nadawanym za wybitne zasługi bojowe. Jest też najstarszym orderem wojskowym na świecie spośród nadawanych do tej pory.

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Wojska Polskiego. W nawach katedry stanęły poczty sztandarowe jednostek wojskowych, które zostały odznaczone lub odziedziczyły order wojenny wraz z tradycjami bojowymi swoich patronów.

W homilii ks. płk Kępa podkreślił, że rocznica ustanowienia orderu jest okazją do refleksji nad cnotą męstwa w naszym życiu. Zauważył, że order ten otrzymywali tylko najdzielniejsi z dzielnych.
Jego zdaniem źródłem i fundamentem męstwa jest Bóg. -  Warto być mężnym, warto zaryzykować nawet życiem w obronie najważniejszych i najświętszych wartości. Do takich wartości należy obrona niepodległości ojczyzny. Do takich wartości należy obrona chrześcijańskiej wiary - powiedział.

Ks. Kępa przypomniał, że order Virtuti Militari został ustanowiony 225 lat temu przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. - W pierwszej dekadzie czerwca 1792 r. podjął decyzję o utworzeniu bojowego odznaczenia: krzyża wojskowego Virtuti Militari. 18 czerwca 1792 r., a więc dokładnie 225 lat temu polskie wojska odniosły pierwsze od wielu dziesięcioleci zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi pod Zieleńcami. Król przesłał złote i srebrne medale wraz z kartką z napisem: Imiona osób militarnych, którym destynuję [czyli przeznaczam] pierwsze znaki nowego orderu żołnierskiego u nas za dzielność okazaną w teraźniejszej kampanii - powiedział.

Przywołał też sylwetki kilku odznaczonych, m.in. najmłodszego z nich Antoniego Petrykiewicza, ucznia drugiej klasy gimnazjum, obrońcy Lwowa w 1918 roku; Macieja Kalenkiewicza ps. Kotwicz, zastępcy legendarnego mjr. Hubala, cichociemnego, współtwórcy operacji „Ostra Brama” i gen. Stanisława Maczka, dowódcy 1. Dywizji Pancernej, która wyzwoliła wiele miejscowości we Francji, Belgii i Holandii. - Wśród nas na liturgii są obecni kawalerowie Orderu Virtuti Militari. Chylimy dziś przed nimi nasze czoła, w podziwie i w podzięce za poświęcenie dla Ojczyzny, a także i dla Kościoła. Bo przecież Kościół w swojej działalności potrzebuje przestrzeni wolności.
Dzisiejsza uroczystość inspiruje nas do refleksji: czy z pomocą łaski Bożej wypracowałem w sobie cnotę męstwa?Czy jestem zdolny do poświęceń najpierw dla swojej rodziny, następnie dla swojego miasta czy wioski, dla Ojczyzny? - zachęcał do refleksji ks. płk Kępa.

We Mszy św. uczestniczyli m.in. damy i kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari. Obecny był prezes Klubu Orderu Wojennego płk Bronisław Maciaszczyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa. Generałowie WP, oficerowie, podoficerowie i żołnierze, kombatanci i mieszkańcy Warszawy.
W południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbędzie się uroczysta zmiana posterunku honorowego. Kwiaty zostaną także złożone pod tablicą upamiętniającą 220 rocznicę ustawienia orderu, znajdującą się na ścianie budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa.

**
W tym roku mija 225 lat od ustanowienia przez króla Stanisława Augusta Orderu Virtuti Militari. Jest to najwyższe polskie odznaczenie wojskowe, ustanowione 18 czerwca 1792 r. dla uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami, w czasie wojny w obronie Konstytucji 3 Maja.

Order Virtuti Militari jest najstarszym orderem wojskowym przyznawanym na świecie do chwili obecnej. Order dzieli się na 5 klas. Odznaczeni są nim nie tylko weterani walk wsławieni bohaterskimi czynami, ale również miasta i jednostki wojskowe.

Pierwsze medale z napisami "Virtuti Militari" na rewersach (łac. Cnocie Wojskowej lub Dzielności Żołnierskiej) wybito 15 czerwca 1792 roku w Warszawie. Na awersach medali znajdował się napis "SAR" (Stanislaus Augustus Rex) oraz wizerunek korony królewskiej i dwóch gałązek palmowych.
Trzy dni później wojska polskie stoczyły z Rosjanami okupioną ciężkimi stratami, ale zwycięską bitwę pod Zieleńcami. Było to pierwsze znaczące zwycięstwo oręża polskiego od czasów odsieczy wiedeńskiej Jana Sobieskiego w 1683 r.

Po bitwie dowodzący armią polską ks. Józef Poniatowski sporządził rejestr osób, które wyróżniły się męstwem w walce, a następnie przesłał go królowi Stanisława Augusta, który odznaczył je medalami.

Stanisław August został Wielkim Mistrzem orderu i kawalerem Krzyża Wielkiego; po klęsce wojny 1792 r. kapitule orderowej przewodził książe Józef Poniatowski.

Order kilkakrotnie w swojej historii zmieniał swój wygląd. Kilkakrotnie była też zmieniana jego nazwa. Po klęsce powstania listopadowego car Mikołaj I zniósł order. Restytucja orderu miała miejsce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Ustawa z 1 sierpnia 1919 r. przywracała Order Wojenny Virtuti Militari, który zachowywał 5 klas i kształt krzyża. Na jego odwrotnej stronie umieszczono napis "Honor i Ojczyzna".

25 marca 1933 r., na mocy kolejnej ustawy sejmowej, nazwę odznaczenia zmieniono na Order Wojenny Virtuti Militari. Nowym elementem było umieszczenie na rewersie krzyża daty "1792".

W okresie PRL order zmienił swój wygląd; z krzyża usunięto koronę i dołączono napis "PRL". Zniesiono kapitułę orderu, nadawała go Rada Państwa (do 1952 r. czynił do prezydent Bolesław Bierut). W 1960 r. zmieniono nazwę na Order Virtuti Militari.

Order odzyskał swój kształt sprzed II wojny światowej dopiero po 1989 roku w Polsce. Przywrócono wówczas kapitułę orderu i ustalono, że będzie on nadawany wyłącznie w czasie wojny lub maksymalnie 5 lat po jej zakończeniu.

Wśród kawalerów orderu byli m. in. marszałkowie: Louis Davout, Józef Piłsudski, Ferdynand Foch, a także wielu polskich i zagranicznych dowódców wojskowych oraz zwykłych żołnierzy - uczestników m. in. wojny polsko-bolszewickiej, kampanii 1939 r., żołnierzy AK i PSZ na Zachodzie. Najmłodszą osobą uhonorowaną odznaczeniem był poległy w walkach z Ukraińcami o Lwów 13-letni Antoni Petrykiewicz.

Po 1945 roku order przyznano m. in. marszałkom Konstantemu Rokossowskiemu i Michałowi Roli-Żymierskiemu. Otrzymali go także gen. Iwan Sierow, oficer NKWD ponoszący współodpowiedzialność za mord katyński, oraz sekretarz generalny KPZR Leonid Breżniew. Nominacje te wywołały powszechne oburzenie i zostały anulowane przez pierwszego prezydenta III RP Lecha Wałęsę.

Order nadawano także m. in. sztandarom i miastom - otrzymały go Lwów, Warszawa i francuskie Verdun. W sumie Orderem Wojennym Virtuti Militari odznaczono około 26 tysięcy osób.

fot. Krzysztof Stępkowski

kes
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;