Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-14
95 – lecie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

14 czerwca 2017 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa pod honorowym patronatem minister Anny Marii Anders odbyły się obchody jubileuszu 95 – lecia utworzenia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W obchodach uczestniczył ks. kmdr w st. spocz. Janusz Bąk reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

Uroczystość, rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów i wysłuchania hymnu państwowego oraz hymnu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Hymn Związku wykonany został wykonany po raz pierwszy i napisany specjalnie na jubileusz 95 – lecia.

Przybyłych gości powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. W obchodach uczestniczyli
m. in.: Małgorzata Kidawa – Błońska – wicemarszałek Sejmu RP,  Bożena Żelazowska – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, płk Jacek Perkowski - reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP,  ppłk. Piotr Romańczuk - reprezentujący dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, ppłk Kazimierz Mączka – p.o. Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, kmdr Wiesław Banaszewski – przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, ks. kmdr. Janusz Bąk - reprezentujący Biskupa Polowego WP.

Najstarszym uczestnikiem uroczystości był 103 letni kombatant, członek ZOR RP- kpt. w st. spocz. Andrzej Rak.

W wystąpieniu okolicznościowym płk rez. Alfred Kabata przedstawił genezę i działalność Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w okresie międzywojennym. Związek jako organizacja ogólnopolska powstał w 1922 r., kiedy to po zatwierdzeniu 16 czerwca 1922 r. przez władze państwowe statutu, nastąpiło zintegrowanie w jedną ogólnopolską organizację autonomicznych, tzw. prowincjonalnych związków oficerów rezerwy. Pod względem ideowym członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej łączyła dewiza: Bóg – Honor – Ojczyzna oraz hasło: „Wszystko dla państwa – państwo ponad wszystko”. Płk rez. Alfred Kabata przedstawił także prezentację multimedialną, w której ukazał różnorodne formy działalności współczesnego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który dziedziczy tradycje przedwojennej organizacji i kontynuuje jej działalność.  

Uzupełnieniem wystąpienia prezesa płk. rez. Alfreda Kabaty był 10 min. film przedstawiający przebieg ćwiczenia „Obrońca 17” z udziałem organizacji proobronnych, którego patronem i współorganizatorem był Związek Oficerów Rezerwy RP.

Po wystąpieniu płk. rez. Alfreda Kabaty odczytanolist okolicznościowy od minister Anny Marii Anders,  która objęła patronatem obchody 95 – lecia Związku Oficerów Rezerwy RP. Minister Anna Maria Anders nie mogła uczestniczyć w obchodach ze względu na wyjazd do Uzbekistanu i Kazachstanu. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa – Błońska wyraziła uznanie dla działań Związku, zwłaszcza na niwie historycznej i kształtowania patriotyzmu wśród młodzieży szkolnej. Dodała, że Związek cały czas dynamicznie się rozwija i może być dumny ze swoich osiągnięć.
Ważnym wydarzeniem obchodów jubileuszowych było odznaczenie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem Pro Masovia „za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego”. Medal w imieniu Marszałka Adama Struzika na ręce płk. rez. Alfreda Kabaty przekazała Bożena Żelazowska – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Obchody jubileuszu 95 – lecia były okazją do wręczenia odznaczeń członkom Związku i osobom wspierających jego działalność. Wśród kilkudziesięciu odznaczonych Medalamibyło czterech członków Związku, którzy otrzymali Medale „Pro Patria”, nadane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kilkanaście osób wyróżnionych zostało ryngrafami z wizerunkiem sztandaru Związku.

Płk rez. Alfred Kabata w imieniu Zarządu Głównego ZOR RP wręczył okolicznościowe statuetki w uznaniu dotychczasowej współpracy i wspierania działalności statutowej Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas uroczystości płk w st. spocz. Wiesław Leszek Ząbek – wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, uhonorował płk. rez. Alfreda Kabatę, Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, nadanym przez Zarząd Krajowy tej organizacji.

Obchody jubileuszu 95 – lecia zakończył podniosły koncert patriotyczny w wykonaniu artystów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Andrzej Krajewski


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;