Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-19
Msza św. dla żołnierzy i pracowników Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Przed pychą i fałszywą pokorą przestrzegał biskup polowy Józef Guzdek żołnierzy i pracowników wojska Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ). Mszą św. w katedrze polowej zainaugurowano obchody święta DG RSZ, którego główne uroczystości odbędą się jutro. Przed Mszą św. gen. dyw. Jarosław Mika i bp Józef Guzdek złożyli kwiaty i znicz w Kaplicy Katyńskiej.

Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe jednostek podległych DG RSZ. Mszę św. rozpoczął Mazurek Dąborwskiego. Liturgię słowa przygotowali żołnierze DG RSZ.

W homilii bp Guzdek zachęcał żołnierzy, aby na swoją służbę patrzyli przez pryzmat powołania, podkreślił, że to On "pisze scenariusz naszego życia". – Jeśli podejmujemy różne zadania tu i teraz, widocznie jesteśmy potrzebni Bogu w tej strukturze Wojska Polskiego, na tym etapie historii naszej Ojczyzny– powiedział.

Ordynariusz wojskowy wskazał, że realizowanie przez nas „Bożego scenariusza”, mogą pokrzyżować dwa grzechy: fałszywa pokora i pycha. – Pycha powoduje, że człowiek pragnie zaszczytów oraz sięga po awanse i zadania, do realizacji których nie jest jeszcze przygotowany. (…) Jeśli człowiek w imię fałszywej pokory lub źle rozumianego posłuszeństwa przyjmuje zadania, może się okazać w krótkim czasie, że one go przerosną – przestrzegał bp Guzdek. Dodał, że niekiedy źle dzieje się, gdy ktoś przygotowany do zajmowania się ważniejszymi sprawami i obowiązkami, w imię udawanej pokory wymawia się przed wzięciem większej odpowiedzialności za sprawy wymagające jeszcze większego poświęcenia i determinacji. – Fałszywa pokora powoduje rezygnację z wielkich ideałów i marzeń oraz ograniczenie rozwoju, byle tylko mieć tzw. „święty spokój”– powiedział.

Biskup podkreślił, że poważnym zagrożeniem jest traktowanie religii instrumentalnie w celu zdobycia władzy lub wpływów politycznych. ¬– Bóg opuszcza, wycofuje się a nawet ucieka, gdy człowiek podejmuje próbę użycia Go do osiągnięcia własnych, ziemskich celów ¬– powiedział bp Guzdek.

Na koniec przypomniał, że zgodnie z poleceniem Jezusa „chrześcijanie powinni być solą ziemi i światłem dla świata”. – Ufam, że nimi jesteście! Że Wasza religijność jest czysta, bez skazy! Bez względu na stopnie, godności i pełnione zadania, zaufaliście Bogu i Jemu dajecie się prowadzić – zachęcał.

Zaapelował, aby konsekwentnie realizować „scenariusz napisany przez Boga”. – Nigdy nie ulegajmy pokusie, aby królestwo Boże sprowadzić do królestwa ziemskiego. Owszem, jesteśmy powołani do tego, aby „czynić sobie ziemię poddaną”, ale pamiętajmy, że hierarchia wartości w tych dwu królestwach nierzadko jest całkowicie odmienna – powiedział.

Mszę św. koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego: ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego, ks. płk Bogdan Radziszewski, kapelan DG RSZ i ks. por. Marcin Janocha, sekretarz biskupa polowego. W Eucharystii uczestniczyło liczne grono generałów, oficerów, podoficerów, żołnierzy i pracowników DG RSZ.

Za sprawowaną Mszę św. i posługę kapelanów w jednostkach wojskowych podziękował bp. Guzdkowi gen. dyw. Jarosław Mika.

DG RSZ powstało w wyniku reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP z dnia 21 czerwca 2013, zaproponowanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Reforma zlikwidowała poszczególne dowództwa rodzajów sił zbrojnych i na ich miejsce powołała nowe dowództwo: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nowo powstałe dowództwo jest następcą prawnym poprzednich dowództw i podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej.

Dowództwo jest odpowiedzialne za planowanie i realizację zadań mających na celu przygotowanie sił i środków Sił Zbrojnych RP do obrony granic państwa. Ma również za zadanie zapewnić bezpieczeństwo obywateli oraz wsparcie międzynarodowego pokoju w ramach zobowiązań sojuszniczych.

Święto Dowództwa Generalnego zostało ustanowione na 21 czerwca decyzją ministra obrony narodowej z 27 października 2014 roku.
Krzysztof Stępkowski


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;