Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-19
Katedra polowa: odsłonięcie tablicy upamiętniającej Rosę Bailly - opiekunkę polskich żołnierzy we Francji
(rozszerzymy)

Tablicę upamiętniającą francuską poetkę i nauczycielkę Rosę Bailly, polonofilkę i opiekunkę polskich żołnierzy we Francji odsłonięto dziś w katedrze polowej. Mszy św., która poprzedziła uroczystość odsłonięcia tablicy przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek.

- Wielu ludzi przeszło przez życie dobrze czyniąc. Zostawili piękne ślady miłości Boga i służby drugiemu człowiekowi. Bez wątpienia należy do nich Rosa Bailly i dlatego dziś w katedrze polowej Wojska Polskiego chcemy dziękować za tę piękną Różę, która wyrosła na francuskiej ziemi. Ona była piękna dobrem i miłością miłosierną. Dziękujemy Bogu za ten piękny ślad przyjaźni polsko-francuskiej - mówił bp Guzdek na początku Mszy św. Zdaniem biskupa polowego tablica będzie przypominać o dobrych i pięknych czynach Francuzki o polskim sercu.

W homilii ks. płk SG Zbigniew Kępa przypomniał postać francuskiej nauczycielki, społeczniczki i polonofilki. Podkreślił, że Rosa Bailly jest przykładem dla kolejnych pokoleń Polaków i Francuzów. – Dziś prośmy o dobre natchnienia dla tych, dla których zadaniem i rolą jest upamiętnianie i docenienie obcokrajowców, którzy wiele uczynili dla Polaków, którzy z powodu wojny stali się tułaczami w wielu rejonach Europy i świata. Uczmy się w czasie tej liturgii wdzięcznej pamięci o tych, którym zawdzięczamy wolność naszej ojczyzny – zachęcał ks. Kępa.

Eucharystię koncelebrowali z bp. Guzdkiem ks. płk Zbigniew Kępa oraz ks. ppor. Daniel Piejko. We Mszy św. uczestniczyli Jacek Polańczyk, który reprezentował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk Robert Jaroszuk, szef Wojskowego Centrum Geograficznego, Robert Bauer, szef Infrastruktury Geodezji i Kartografii, Jacek Macyszyn, kurator Muzeum Ordynariatu Polowego a także członkowie Konfraterni św. Jakuba Starszego, którzy byli inicjatorami powstania tablicy.

Po błogosławieństwie wierni udali się do Kaplicy Pamięci, znajdującej się na lewo od wejścia do katedry, gdzie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy.

***
Rosa Dufour Bailly urodziła się 14 marca 1890 we francuskim Saint-Florent-sur-Cher. Od 1916 roku była nieformalnym ambasadorem Polski i spraw naszej ojczyzny we Francji. Jako nauczycielka literatury francuskiej w żeńskim gimnazjum w Cahors zainicjowała akcję „Grosik Polski” (sou polonais), celem której była zbiórka datków dla polskich sierot. W 1919 r. założyła towarzystwo Les Amis de la Pologne (Przyjaciele Polskie), którego została sekretarzem generalnym. W okresie plebiscytów w 1921 r. agitowała za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski. W okresie międzywojennym stowarzyszenie zorganizowało w 246 miastach Francji ok. 1400 manifestacji propagujących polskie sprawy. W tym okresie stowarzyszenie wydało 56 broszur i książek w nakładzie ok. 400 tys. egzemplarzy na temat Polski.

Wybuch II wojny światowej zmienił działania kulturalno-informacyjne stowarzyszenia i Rosy Bailly, na pomoc humanitarną udzielaną polskim żołnierzom oraz cywilnym uchodźcom: kobietom i dzieciom, żyjącym w dramatycznych warunkach w schroniskach i obozach. Internowanym w strefie Vichy, wysyłała paczki, szukała dla nich pracy, aby mogli legalnie opuścić obozy, lobbowała wśród Francuzów, by pomagali polskim jeńcom.

Jako osoba głęboko wierząca Rosa w swych „Listach do Polaków” wielokrotnie wskazywała wiarę w Boga, jako niewyczerpane źródło siły. W jednym z nich zwróciła się do Polaków z prośbą o budowę kapliczek obozowych, które miały pomóc odnaleźć żołnierzom sens życia w Bogu i być stacjami „Kalwarii Narodu Polskiego”. Jednocześnie miały stanowić symbol chrześcijańskiego przebaczenia Francuzom, których zaniedbania i zaniechania, w opinii Rosy, doprowadziły do wybuchu wojny. Do dziś na ziemi francuskiej stoją dwie takie kalwaryjskie stacje. Pierwsza to kapliczka lotników w Septfonds, przed którą co roku 8 maja gromadzą się Francuzi oraz Polacy mieszkający we Francji oraz druga, w Idron, gdzie, co roku, w maju modlą się polscy żołnierze uczestniczący w Międzynarodowej Pielgrzymce Żołnierzy do Lourdes.

Po zakończeniu II wojny światowej, ze względu na sytuację geopolityczną, Rosa Bailly nie mogła już w pełni realizować swojej polonofilskiej misji. Starała się jednak nadal działać na rzecz Polski. Jako sprzeciw wobec odebrania Polsce Lwowa wydała książkę „Lwów se libère” (wydanie polskie pt. „Miasto walczy o wolność. Obrona Lwowa w latach 1918-1919”, 2011). W latach 60. kilkakrotnie odwiedzała Polskę. Przekazała kilkaset eksponatów do Muzeum Narodowego w Warszawie, biblioteki w Kurniku i Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

Rosa Bailly była autorką książek o Polsce oraz zbiorków poezji. Przekładała również na język francuski polską poezję (m.in. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Juliana Tuwima). Została uhonorowana licznymi polskimi odznaczeniami, m.in. w 1969 otrzymała nagrodę polskiego Pen Clubu. Zmarła w podpirenejskim Pau 14 czerwca 1976. W dniu pogrzebu jej trumna była przykryta biało-czerwoną flagą.

Rosa Bailly była damą Orderu Odrodzenia Polski. Jej imieniem nazwano uliczkę na warszawskim Bemowie, przedszkole oraz jeden ze skwerów w Krakowie.

W 2013 r. grób Rosy Bailly w Pau miał zostać zlikwidowany z powodu nieopłacania kwatery. Cały majątek przekazany przez nią został przekazany najpierw klasztorowi w Pau, a po jego likwidacji miejscowemu muzeum, który także zostało zamknięte. Dzięki Polakom mieszkającym we Francji miejsce spoczynku Rosy Bailly zostało uratowane.

Przed dwoma laty na jej grobie, z inicjatywy Zygmunta Szczepaniaka, żołnierza gen. Władysława Andersa, mieszkającego niedaleko Pau oraz wiernych Ordynariatu Polowego, pojawiła się nowa, dwujęzyczna tablica przywieziona tam przez polskich pielgrzymów oraz krzyż poświęcony w zeszłym roku w katedrze polowej.

kes


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;