Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-21
Warszawa: „Świeccy a misje”. Sympozjum z udziałem przedstawicieli grupy misyjnej Ordynariatu Polowego

W środę, 21 czerwca br., w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się Sympozjum „Świeccy a misje”. Sympozjum otworzył ks. bp Jerzy Mazur SVD – przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Następnie słowo powitania do licznie zgromadzonych uczestników wydarzenia skierował ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński rektor UKSW. Ordynariat Polowy reprezentowały: Maria Koziarska oraz Marta Jacukiewicz.

W pierwszej części sympozjum nt. „Komisja Episkopatu Polski ds. Misji w służbie misjom”
uczestnicy wysłuchali kolejno następujących wykładów: „Zarys historyczny Komisji Episkopatu Polski ds. Misji w służbie misjom” przybliżył o. prof. UKSW dr hab. Tomasz  Szyszka SVD. Kolejnym tematem były „Misje „ad gentes” w duszpasterstwie Kościoła w Polsce” – ks. abp Wiktor Skworc – metropolita katowicki. Kolejnym tematem w pierwszej części była „Działalność Komisji Episkopatu Polski ds. Misji”, świadectwa i wspomnienia ks. abp Edmunda Piszcza, ks. Abp Wojciecha Ziemby, ks. abp Wiktora Skworca i ks. bp Jerzego Mazura SVD. Wspomnienia czcigodnych prelegentów kończyły pierwszą część sympozjum.   

Po przerwie kawowej rozpoczęła się druga część wydarzenia pt.: „Świeccy a misje”. Pierwszym wykładem w tej części był niezwykle ciekawy wykład o „Tożsamości misjonarza świeckiego/wolontariusza”, który wygłosił ks. mgr lic. Kamil Leszczyński SVD. Następnie o. dr Kazimierz Szymczycha SVD – sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, wygłosił wykład nt.: „Polscy misjonarze i misjonarki świeckie po Soborze Watykańskim II, w liczbach”.

Misjonarka świecka – Barbara Uszko – Dudzińska – wygłosiła wykład nt.: „Misjonarze świeccy/wolontariusze a stan prawny w Rzeczpospolitej Polskiej”. Na zakończenie drugiej części sympozjum uczestnicy wysłuchali o „Odpowiedzialności świeckich za misje”, które przygotowali ks. Dr hab. Franciszek Jabłoński i ks. Dr Maciej Będziński.

Kolejnym punktem sympozjum była praca w grupach dyskusyjnych. Uczestnicy mieli do wyboru cztery grupy, kolejno: „Jak przygotować misjonarzy świeckich i wolontariuszy? Kogo posyłać?” Moderatorem grupy był o. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMI. Druga grupa podjęła temat: „Jak wspierać misjonarzy świeckich?”. Moderatorem był ks. prof. dr hab. Jan Górski (UŚ). W trzeciej grupie moderatorem był Ks. Bp Jerzy Mazur SVD, a tematem dyskusji: „Jak świeccy mogą posługiwać na misjach?”. W czwartej grupie uczestnicy dyskutowali o tym „Jak żyć po powrocie z misji?”. Moderatorem grupy był ks. dr Grzegorz Młodawski SAC.   

Ostatnim punktem wydarzenia była Msza św. w Katedrze warszawsko – praskiej, pod przewodnictwem ks. Abp Stanisława Gądeckiego - przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski, metropolity poznańskiego. Sympozjum odbyło się z okazji 50-lecia Komisji Episkopatu Polski.

Marta Jacukiewicz

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;