Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-21
Sympozjum naukowe „Świeccy a misje” (rozszerzona relacja)

21 czerwca w auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się sympozjum naukowe " Świeccy a misje" z okazji 50-lecia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Zebranych powitał bp Jerzy Mazur przewodniczący komisji. Ze szczególnym podziękowaniem odniósł się do swoich poprzedników i misjonarzy, którzy w liczbie ok. 100 uczestniczyli w sympozjum. Byli to misjonarze, którzy przebywają na urlopie i zaraz powracają do swoich zadań duszpasterskich na peryferiach świata. Organizatorem spotkania była Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Katedra Misjologii UKSW. W programie przewidziano referaty tematyczne oraz pracę w grupach.


Kościół w drodze

Temat spotkania „Świeccy a misje”, jak podkreślił ks. bp Jerzy Mazur, stawia przed nami ważne pytania, czy misjonarze świeccy są potrzebni? Gdzie, kiedy i kogo posyłać na misje? Co wyróżnia misjonarza świeckiego? Podkreślił, że w ciągu ostatnich 50. lat Kościół w Polsce odnotowuje systematyczny wzrost powołań misyjnych wśród wiernych świeckich, w tym czasie posłano do pracy duszpasterskiej 220 misjonarzy świeckich a obecnie na misjach przebywa za granicą 59 osób. Jest to liczba symboliczna, jak podkreślił ks. bp Mazur, dlatego pochylamy się nad tym tematem, aby znaleźć rozwiązania zarówno pastoralne jak i prawne.

Nauczanie papieża Franciszka mówi o Kościele w drodze, o wychodzeniu na peryferie, musimy odczytywać znaki czasu i pamiętać, że "winnicą jest cały świat". Misjonarze czekają na współpracowników świeckich, aby radość Ewangelii mogła dotrzeć na krańce świata.


Komisja Episkopatu Polski ds. Misji w służbie Misjom- zarys historyczny

O. prof. UKSW dr hab. Tomasz Szyszka mówił o wielkiej dumie i wdzięczności dla tych, którzy na przestrzeni 50 lat działali na rzecz misji. W roku 1967 zebranie plenarne Episkopatu Polski powołało do życia Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, której celem było: prowadzić animację misyjną w ramach duszpasterstwa parafialnego; uwzględniając papieskie nauczanie, wprowadzić misjologię do nauczania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie a także włączyć do programu nauczania we wszystkich seminariach diecezjalnych i zakonnych; odnowić animację środowiska akademickiego. 
Celem prac było stworzenie podstaw do przygotowania misjonarzy do wyjazdu, posłanie ich i wspieranie w pracy duszpasterskiej na krańcach świata. Organem wykonawczym Komisji było Biuro Misyjne, z czasem powstały agendy: Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, które kształci i przygotowuje zarówno w wymiarze duchowym jak i praktycznym misjonarzy, Dzieło Pomocy Ad Gentes, które finansuje misyjne projekty polskich misjonarzy i misjonarek oraz MIVA Polska, która pomaga w zdobywaniu środków transportu dla misjonarzy. 

Ks. abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki przybliżył zebranym temat misji "ad gentes" w duszpasterstwie Kościoła w Polsce. Kościół z natury jest misyjny, przypomina nam o tym hasło roku duszpasterskiego 2016/2017 „Idźcie i głoście” mówił ks. arcybiskup. We wszystkich ewangeliach jest nakaz głoszenia, apostołowie podjęli misję wśród pogan, głosząc im Dobrą Nowinę o zbawieniu. Jak podkreślił ks. arcybiskup na mocy chrztu wszyscy jesteśmy wezwani do dawania świadectwa. Kalendarz liturgiczny bogaty jest w wydarzenia misyjne, obchodzimy, uroczystość Objawienia Pańskiego-Misyjny Dzień Dzieci, Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, Światowy Dzień Chorego, 2. Niedziela Wielkiego Postu to  Dzień modlitwy, postu, solidarności z misjonarzami, Dzień Modlitw za Kościół w Chinach Tydzień św. Krzysztofa i Akcja św. Krzysztof, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, Światowy Dzień Misyjny, Tydzień Misyjny, Dzień Modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie.

W roku 2006 powstało Dzieło Pomocy Ad Gentes - jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, wspiera finansowo projekty realizowane na misjach a są to projekty ewangelizacyjne, medyczne, charytatywne, edukacyjne. Fundusz Misyjny zasilany jest przez ofiary zbierane w 2. Niedzielę Wielkiego Postu, kiedy w sposób szczególny wspieramy misjonarzy i ich dzieła modlitwą, postem i ofiarą.


Kolejny temat to przybliżenie zebranym Działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.
Dzięki wystąpieniom przewodniczących komisji misyjnej z lat wcześniejszych mogliśmy spojrzeć na jej dokonania w perspektywie 50 lat działalności.

Abp Edmund Piszcz, abp senior Diecezji Warmińskiej mówił o powstaniu Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie w roku 1984, co było możliwe dzięki wielkiemu wsparciu Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. W trudnych czasach stanu wojennego udało się pozyskiwać środki transportu dla misjonarzy dzięki pomocy z Niemiec.

Referat abp. Wojciecha Zięby odczytał ks. prał. dr Zbigniew Sobolewski dyrektor Dzieła Pomocy Ad Gentes. Ks. abp kierował pracami komisji Episkopatu Polski ds. Misji po roku 1993. Wskazał na wielkie owoce jakie przyniósł II Kongres Misyjny z roku 1992, wypracowano program animacji misyjnej na kolejne lata.

W roku 2000 powstała agenda Komisji ds. Misji MIVA Polska, która pomaga w zdobywaniu środków transportu dla misjonarzy. 

Abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji misyjnej w latach 2001-2011 mówił o kolejnych etapach pracy Komisji misyjnej, której zadaniem jest kierowanie pracami na polu misyjnym i reprezentowanie spraw misji wobec Konferencji Episkopatu Polski. W 2006 roku decyzją KEP powstało Dzieło Pomocy Ad Gentes- jedna z agend Komisji misyjnej, która, wspiera finansowo projekty realizowane na misjach a są to projekty ewangelizacyjne, medyczne, charytatywne, edukacyjne. Fundusz Misyjny zasilany jest przez ofiary zbierane w 2. Niedzielę Wielkiego Postu. Wsparcie misji odbywa się także przez odwiedziny u misjonarzy od roku 1998 np. w Rwandzie, Burundi, aby lepiej poznać warunki pracy i potrzeby misjonarzy.

Kolejne wystąpienie, dotyczące działalności Komisji misyjnej, miał obecny przewodniczący komisji Misyjnej bp Jerzy Mazur, który był misjonarzem w Afryce, Białorusi i na Syberii.

Ks. biskup w swoim wystąpieniu podkreślił wielką wagę, jaką przywiązuje Komisja misyjna do współpracy z mediami, które są ważnym nośnikiem informacji i popularyzacji treści misyjnych. Podkreślił też znaczenie współpracy z Papieskimi Dziełami Misyjnymi i Dyrektorem Krajowym PDM.

Bp Jerzy Mazur mówił też o reaktywacji Krajowej Rady Misyjnej w roku 2015, która skupia reprezentantów wszystkich środowisk działających na polu animacji misyjnej i współpracy misyjnej.

Biskup wspomniał o owocach IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbył się w dniach 12-14 czerwca 2015 r. Powstała publikacja " Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału". Powstały też 3 tomy opracowań o polskich misjonarzach w świecie w latach 1965-2015. Opracowany został modlitewnik misyjny oraz materiały formacyjne a także zbiór konferencji rekolekcyjnych.

Podczas Orszaku Trzech Króli rozdawane są egzemplarze gazetki „Pomagamy Misjom” Ks. Biskup wspomniał też o najnowszych projektach realizowanych na misjach, m.in. budowa Centrum Edukacyjnego im. Św. Maksymiliana Kolbego w Segerea,  dzielnicy Dar es Salaam ( Tanzania), dzięki polskiej pomocy rozwojowej wykończono i wyposażono szkołę podstawową na 700 dzieci.  Projekt realizowany jest dzięki finansowej pomocy polskiego MSZ.


Świeccy a misje
. Tożsamość misjonarza świeckiego/wolontariusza

Zdaniem ks. Kamila Leszczyńskiego SDS, osoba pragnąca ewangelizować innych musi przede wszystkim cechować się tożsamością integralną w sferze – fizycznej, psychicznej i duchowej.
Jak zauważył duchowny, na sferę fizyczną składa się chociażby zdrowie danej osoby, pozwalające na pracę w trudnych warunkach. Przez sferę psychiczną można rozumieć np. dojrzałość emocjonalną, natomiast sfera duchowa polega na dobrym rozumieniu wiary.

Żadna z tych sfer nie powinna być zachwiana, nie można wtedy powiedzieć, że dana osoba jest dojrzała. Natomiast osoba pragnąca wyjechać na misje musi być kompletna w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej. Kolejną cechą dobrego misjonarza świeckiego, zdaniem wykładowcy, jest właściwa motywacja, którą jest chęć naśladowania Chrystusa. – Bez tego nie ma mowy o tożsamości chrześcijańskiej. Pokaż innym jak żyjesz, pokaż swoim zachowaniem, wyborami życiowymi, co jest twoją tożsamością. Powiedz dlaczego chcesz pomagać, dlaczego Jezus jest tak ważny, aby inni mogli go przyjąć w życiu – zachęcał.

Ks. Leszczyński dodał, że istotna jest także wspólna tożsamość grupowa wszystkich osób pracujących na placówce misyjnej. – Jeżeli wspólną wartością nadrzędną będzie Bóg, to będziemy tworzyć grupową tożsamość chrześcijańską – stwierdził prelegent, podsumowując, że należy dbać o spójność myśli, słów i czynów osób ewangelizujących.


Polscy misjonarze i misjonarki świeckie po Soborze Watykańskim II

O. dr Kazimierz Szymczycha  SVD (sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji) przywołał Kodeks Prawa Kanonicznego, który mówi o przeznaczeniu świeckich do apostolstwa. Mogą oni we współpracy z misjonarzami dzielić się na misjach swoimi talentami ale przede wszystkim wiarą i świadectwem.

W statystykach Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji można znaleźć informacje o ponad 150 polskich misjonarzach świeckich, którzy po drugiej wojnie światowej pracowali na misjach w różnych krajach. Zdecydowana większość z nich - aż 65 procent - wyjechała do pracy misyjnej po roku 1990. Wcześniej wyjazdy osób świeckich do pracy misyjnej były utrudnione z uwagi na brak odpowiednich struktur polskiego Kościoła, które pomogłyby świeckim w realizacji ich pragnienia wyjazdu na misje. Przed 1990 rokiem na misjach pracowało około pięćdziesięciu polskich misjonarzy świeckich. Obecnie w różnych zakątkach świata pracuje 59 świeckich misjonarzy z Polski.

Według danych FIDES, agencji watykańskiej Kongregacji Ewangelizacji Narodów, z października 2002 roku świeccy misjonarze stanowili około 17 procent ogólnej liczby wszystkich misjonarzy Kościoła katolickiego, misjonarze świeccy z Polski to zaledwie około 1,75 procent ogółu polskich misjonarzy. 

O. dr Kazimierz Szymczycha przywołał postaci wielkich świeckich misjonarzy z Polski, na podstawie opracowania ks. Romualda Szczodrowskiego "Misjonarze bez habitu" - postać Wandy Błeńskiej - pracującej przez 43 lata wśród trędowatych w Buluba, Barbary Birczyńskiej, nauczycielki pracującej w Indiach przez 44 lata oraz Władysława Dowbora, inżyniera, który przez 28 lat pracował wśród ludów Amazonii, był dla nich inżynierem, lekarzem, doradcą rolniczym, nauczycielem ale przede wszystkim katechistą i troskliwym ojcem.

Misjonarka świecka - Barbara Uszko-Dudzińska mówiła o statusie prawnym misjonarzy świeckich i wolontariuszy. Wolontariusze od 2003 r. korzystają z ustawy o działalności instytucji pożytku publicznego i o wolontariacie, ich praca jest ochotnicza i bezpłatna, nie ma natomiast ustawy, która regulowałaby sytuację prawną misjonarzy świeckich. Działają oni w oparciu o umowę  z biskupem diecezjalnym.


Odpowiedzialność świeckich za misje

ks. dr hab. Franciszek Jabłoński z Gniezna- diecezjalny Duszpasterz Rodzin, dyrektor Diecezjalnego Studium Życia Małżeńskiego i Rodzinnego, referent Duszpasterstwa Misyjnego podkreślił rolę rodziny -  Kościoła Domowego w wychowaniu i kształtowaniu przyszłych pokoleń misjonarzy. Wskazał na wymiar misyjny sakramentów i wskazał na udział i odpowiedzialność świeckich za dzieło ewangelizacji.

Ks. Marcin Będziński z Papieskich Dzieł Misyjnych mówił o formacji świeckich. Przygotowane są materiały do animacji misyjnej np. w Tygodniu Misyjnym, Szkoła Animatorów Misyjnych I i II stopnia formuje i przygotowuje misjonarzy do wyjazdu.

Ks. Marcin Będziński wskazał na rolę Wspólnoty Żywego Różańca, którego założycielka sługa Boża Paulina Jaricot pragnęła wspierać modlitwą i ofiarą misjonarzy.


Praca w grupach dyskusyjnych

Osoby reprezentujące Referat Misyjny przy Ordynariacie Polowym uczestniczyły w spotkaniu grupy, która pochyliła się nad tematem:

Jak przygotować misjonarzy świeckich i wolontariuszy? Kogo posyłać? Moderatorem grupy był ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMI.

Ksiądz podkreślił różnicę między wolontariuszem a misjonarzem świeckim. Wolontariusz posyłany jest do współpracy przy realizacji konkretnego projektu- określone jest miejsce i czas, natomiast misjonarz świecki pozostaje do dyspozycji kościoła lokalnego.

W toku dyskusji pojawiły się głosy na temat przygotowania świeckich do roli misjonarzy, na pierwszym miejscu stawiano formację duchową - z naciskiem na wielostopniowość- wieloetapowo -najpierw w parafii, potem w diecezji, kolejno posłanie przez biskupa, formacja w Centrum Formacji Misyjnej, która powinna wieńczyć cały proces przygotowań, potem dekret biskupa.  Zgłoszono wniosek, aby doświadczenie misjonarzy świeckich, którzy wrócili z misji wykorzystać w Centrum Formacji Misyjnej. W toku dyskusji wskazano na wartość rekolekcji dla świeckich dla rozeznania i pogłębienia powołania.

Kolejny wniosek dotyczył płaszczyzny wymiany doświadczeń i koordynacji działań między wolontariatami różnych zgromadzeń zakonnych.

Proponowano wznowienie prac Instytutu Misyjnego Laikatu, który koordynowałby działania na rzecz misji świeckich w Kościele.

Ciekawe wypowiedzi misjonarzy świeckich i ich wnioski i uwagi były szczególnie cenne, bo oparte na osobistych doświadczeniach z różnych placówek , w różnych stronach świata.


Zaangażowanie misyjne jest sprawdzianem dojrzałości naszej wiary

Na zakończenie sympozjum w katedrze warszawsko-praskiej o godzinie 18.00 sprawowana była Eucharystia pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W homilii abp Gądecki przypomniał o misyjnej naturze Kościoła podkreślając, że największym ubóstwem człowieka jest nieznajomość Chrystusa, który nas kocha, który za nas umarł i który ofiarował nam swego Ducha.

Każde spotkanie środowisk misyjnych jest szczególnym ubogaceniem poprzez wspólną modlitwę, formację, wymianę doświadczeń i osobiste spotkanie z tymi, którzy posługują na krańcach świata, ich świadectwo życia jest szczególnie cenne.

Maria Koziarska
foto: Mariola Krystecka

 

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;