Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-22
Bydgoszcz: 10. rocznica powstania 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych

„Życzę szlachetnych czynów” - mówił 22 czerwca w bydgoskim kościele garnizonowym z okazji 10. rocznicy powstania 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Pasterz nawiązał do odczytanej Ewangelii, w której św. Łukasz opisał czyn, jakiego dokonał Samarytanin. Jak podkreślił celebrans mijają lata, czyn pozostaje ten sam, zmienia się jednak jego ocena oraz siła oddziaływania. Biskup Józef Guzdek zauważył, że w życiu Kościoła na przestrzeni dwóch tysięcy lat raz większy nacisk kładziono na miłosierdzie a innym razem na sprawiedliwość. Raz częściej powracano do przesłania wynikającego ze wspomnianej przypowieści, a innym razem je przemilczano. - Papież Franciszek z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia upomniał nas, że zbyt długo i nazbyt mocny akcent położony był na sprawiedliwość. Napisał wprost, że „fundamentem konstrukcji podtrzymującej całe życie Kościoła jest miłosierdzie”. Jest ono główną belką, na której wspiera się życie Kościoła” - mówił.

Samarytanin - jak dodał biskup - jest przykładem człowieka prawego, szlachetnego, który posiadał wrażliwe serce i światły rozum. - W historii polskiego narodu było wiele czynów, których ocena się zmieniała, ale one zawsze wychodziły zwycięsko z opresji zmiennej w swych upodobaniach historii - zauważył.

Biskup polowy podkreślił, że dziesiąta rocznica powstania jednostki stanowi doskonałą okazję do stawiania pytań o jakość czynów w służbie Rzeczpospolitej. Zauważył również, że cisza świątyni i spotkanie z Bogiem służą temu, aby zajrzeć w swoje serce i dokonać własnej oceny. - Czas modlitwy i refleksji należy odpowiednio wykorzystać, aby znaleźć odpowiedź na pytanie o jakość czynów w każdym wymiarze naszego życia: małżeńskiego, rodzinnego i zawodowego - powiedział.

Rejon jest jednostką wojskową wchodzącą w skład Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych im. Ignacego Augusta Boernera. Przeznaczony jest do zabezpieczenia systemu teleinformatycznego dla potrzeb dowodzenia, alarmowania i ostrzegania jednostek wojskowych Sił Powietrznych stacjonujących w północno-zachodnim rejonie kraju. - Może tych zadań na co dzień nie widać, ale odpowiadamy za wszystko to, co jest utrzymywane w powietrzu - dodał szef 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych ppłk Robert Świerczyński.

(Redakcja)

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;