Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-24
Katedra Polowa: bp Guzdek odprawił Mszę św. dla członków Zakonu Maltańskiego

Mszą św. w katedrze polowej damy i kawalerowie Zakonu Maltańskiego uczcili święto swego patrona – św. Jana Chrzciciela. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. W czasie uroczystości do grona rycerzy maltańskich włączony został Edward Mroczkowski.

Eucharystia rozpoczęła się od odegrania pieśni Ave Crux Alba (Bądź pochwalony, Biały Krzyżu) hymnu Kawalerów Maltańskich. Następnie przyrzeczenie złożył Edward Mroczkowski.

W homilii ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Ordynariatu Polowego podkreślał, że dwa słowa towarzyszą i dobrze określają życie oraz działalność św. Jana Chrzciciela, są nimi: wierność i otwartość na Boży plan. – Wierny Bogu, rośnie i wzmacnia się Duchem na pustyni Izraela. Wierny Bożemu wezwaniu, chrzci, ale jednocześnie jest otwarty na Tego, który przychodzi – powiedział. Dodał, że wierność i otwartość św. Jana Chrzciciela objawiają się także w jego męczeńskiej śmierci.

Ks. Dohnalik podkreślił, że wierność i otwartość towarzyszą także dziejom Zakonu Maltańskiego. Przypomniał niektóre z wydarzeń, a także misję i liczne dzieła powstałe w trwającej już prawie tysiąc lat historii joannitów. Przywołał m.in. opiekę nad pielgrzymami udającymi się do Ziemi Świętej, działalność na rzecz chorych i ubogich, tworzenie i pomoc udzielana szpitalom, włączanie się w akcje na rzecz budowania pokoju. ¬– To wszystko jest znakiem wierności, ale i otwartości na nowe wyzwania – podkreślał ks. Dohnalik.

Kanclerz Kurii Polowej zachęcał, aby rycerze i damy Zakonu Maltańskiego wciąż naśladowali w wierności i otwartości swego patrona. – Niech wierność i otwartość Jana Chrzciciela, tak obecne w historii Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana będą wskazówką dla naszego chrześcijańskiego życia. Wierni Bogu i Ewangelii, otwarci na Jego łaskę i znaki czasu idźmy przez życie – zachęcał.

Eucharystię koncelebrowali ks. Aleksander Seniuk oraz ks. Michał Palowski, który został podniesiony do godności kapelana konwentualnego Zakonu. We Mszy św. uczestniczyło liczne grono dam i kawalerów maltańskich. Obecni byli Vincenzo Manno, ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce z małżonką oraz Anna Maria Anders, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego.

Po Komunii świętej Maksymilian Bylicki, drugi wiceprezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich przewodniczył modlitwie do św. Jana Chrzciciela.

Na koniec Biskup Polowy wyraził wdzięczność damom i kawalerom maltańskim za liczne dzieła miłosierdzia i udzielił błogosławieństwa. – Idziecie państwo drogą wierności i otwartości. Życzę, abyście dalej pisali piękną historię Zakonu Maltańskiego – powiedział.

Zakon Maltański jest najstarszym zakonem rycerskim wywodzącym się ze wspólnoty mniszej, która w poł. XI wieku utworzyła w Jerozolimie szpital i przytułek dla pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej.

Pierwotnie wspólnotę rycerzy nazywano Rycerzami Św. Jana od imienia patrona - Św. Jana Jerozolimskiego (stąd joannici). Następne nazwy - Zakon Rodyjski, a potem Maltański - brały się od terytoriów, jakimi dysponowali w swojej historii. Pełna nazwa jest następująca: Suwerenny Wojskowy Zakon Szpitalników św. Jana z Jerozolimy, Rodos i Malty. Powszechnie używa się nazwy Zakon Maltański. Na czele Zakonu stoi książę i wielki mistrz. Obecnie władzę tymczasową pełni Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto.

Działalność szpitalnicza i dobroczynna na rzecz chorych wyróżnia działania Zakonu od początku jego istnienia, aż do czasów współczesnych. Tradycja szpitalnicza i rycerska ukształtowały charakter posługi Zakonu, której dewizą stały się słowa Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (z łac. Obrona Wiary i Służba Ubogim). Realizowana jest ona przez charytatywną pracę kawalerów i dam zakonu w zakresie pomocy humanitarnej, medycznej i innych działań społecznych. Zakon utrzymuje stosunki dyplomatyczne z państwami - obecnie jest ich ok. 110 i ma status stałego obserwatora przy 12 organizacjach międzynarodowych, m.in.: ONZ, UNESCO, FAO.
Krzysztof Stępkowski


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;