Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-23
Uroczystości odpustowe w parafii wojskowej w Siedlcach

Tradycyjnie w piątek po zakończeniu Oktawy Bożego Ciała, Parafia Wojskowa w Siedlcach pod pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodziła uroczystości odpustowe. Mszy świętej odpustowej przewodniczył zastępca Biskupa Polowego WP – Wikariusz Generalny ks. prał. płk January Wątroba. Na początku uroczystości proboszcz parafii wojskowej ks. płk Andrzej Dziwulski powitał bardzo serdecznie wszystkich, którzy przybyli „w tym szczególnym dniu łaski, aby modlić się w wojskowej świątyni”.

Ksiądz Wikariusz Generalny w wygłoszonej homilii powiedział m.in.: „ Dzisiejsza Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypomina nam o konieczności otwierania naszych serc bez oglądania się na innych, a jedynie wpatrując się w szeroko otwarte Serce Zbawiciela. Ono uczy nas otwartości na drugiego potrzebującego pomocy człowieka”
. Jest kolejnym zaproszeniem do spojrzenie w Serce Jezusa, które jest Sercem Boga, abyśmy później mogli patrzeć w nasze ludzkie serca i kształtować je na Jego wzór. Jest wezwaniem, aby i nasze serca były otwarte dla drugich poprzez naszą delikatność, pokorę, tak aby i oni mogli z nadzieją przychodzić i zwracać się do nas po przebaczenie, pomoc, czy wsparcie i umocnienie. Zgodnie z zachętą Jezusa „ przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.
Niech to Chrystusowe wezwanie nadaje kierunek naszemu chrześcijańskiemu życiu, niech nasze naśladowanie Chrystusa zachęca innych do postępowania kształtowania naszej rzeczywistości- w każdej jej wymiarze – na wzór Serca Jezusowego – „cichego i pokornego, gorejącego miłością i hojnego dla wszystkich, którzy Go wzywają” - zakończył kaznodzieja.

W uroczystości odpustowej udział wzięli min.: dowódca 5 Batalionu Obrony Terytorialnej ppłk Dariusz Kozłowski, zastępca dowódcy Dywizjonu Przeciwlotniczego mjr Wojciech Grzeb, Komendant WKU Siedlce ppłk Michał Oździński, przedstawiciel Departamentu Kadr MON ppłk Dariusz Wesołowski, zastępca komendanta WKU mjr Andrzej Kosieradzki, kapelmistrz Orkiestry Garnizonowej kpt. Dariusz Kaczmarski, kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury Garnizonu st. chor. Krzysztof Marczak ostatni dowódca 9 Brygady Zmechanizowanej płk rez. Artur Ryczywolski, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Mirosław Bieniek oraz liczni parafianie i przyjaciele garnizonowego kościoła.

Miłym akcentem Uroczystości było obdarowanie trzech rodzin wojskowych Specjalnymi błogosławieństwami od Papieża Franciszka, które wręczył im ks. prałat J. Wątroba. Całość Uroczystości zakończyła procesja eucharystyczna wokół kościoła i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Izabela Sadokierska
foto: Wojciech Wróbel

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;