Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-24
W bazylice św. Elżbiety Węgierskiej zainaugurowano obchody Święta Wrocławia

Reprezentanci środowiska wojskowego wzięli licznie udział w uroczystościach związanych ze Świętem Wrocławia organizowanych zawsze 24 czerwca w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – w dniu patrona tego miasta i świątyni katedralnej. Święto rozpoczęło się tradycyjnie we wrocławskiej bazylice garnizonowej, w której znajduje się Kaplica Rajców Miejskich.

Zgromadzili się przy niej radni miejscy, kierownictwo Urzędu Miejskiego. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Ossowski oraz proboszcz świątyni ks. płk. prał. Janusz Radzik dokonali aktu odsłonięcia umieszczonej w tej kaplicy specjalnej tablicy upamiętniającej 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny.

Po modlitwie, której przewodniczył proboszcz bazyliki, wierni udali się w specjalnym przemarszu wokół Rynku do Ratusza. Przed jego siedzibą odbyła się intronizacja nowego króla Bractwa Kurkowego Hanny Moskal, a na jego członków zostali pasowani: Marek Baca, Marek Mioduszewski i Grzegorz Korzeniowski.

Następnie w Sali Wielkiej Ratusza odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej podczas której tytuł „Civitate Wratislaviensi Donatus” otrzymali: Bente Kahan, dyrektorka Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej we Wrocławiu, prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz, kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego oraz Jerzy Kapłański, znany wrocławski malarz, portrecista.

Nagrody Wrocławia przypadły w tym roku dr. Adamowi Domanasiewiczowi, światowej sławy chirurgowi-replantologowi, Jackowi Kopysiowi, wybitnemu chirurgowi – ortopedzie, Leszkowi Możdżerowi, jednemu z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, Elżbiecie Magdalenie Salamon, przewodniczącej Stowarzyszenia Amazonek „Femina- Feniks” oraz Wojskowemu Klubowi Sportowemu „Śląsk”.

Prezydent Wrocławia wyróżnił w tym roku swoją nagrodą: Izabellę Skrybant-Dziewiątkowską z „Tercetu Egzotycznego” (w 2014r. otrzymała ona najwyższe odznaczenie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Medal „Militio Pro Christo”), Krzysztofa Szmyda, kierownika Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, Małgorzatę Wojtaczkę - speleologa, uczestniczkę ekspedycji w rejony polarne, żeglarkę oraz Dortmudzko - Wrocławską Fundację im. św. Jadwigi.

Wieczorem w intencji mieszkańców Wrocławia w katedrze sprawowana była Eucharystia pod  przewodnictwem abp. Józefa Kupnego, metropolitę wrocławskiego i koncelebrowana m.in. przez wrocławskich biskupów pomocniczych: Andrzeja Siemieniewskiego i Jacka Kicińskiego. Wzięli w niej także udział również m.in.: metropolici seniorzy ks. kard. Henryk Gulbinowicz i ks. abp. Marian Gołębiewski, hierarchowie ewangeliccy biskupi: Waldemar Pytel i Ryszard Bogusz, ks. mitrat Eugeniusz Cebulski z Kościoła Prawosławnego.

We Mszy św. prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, radni Rady Miejskiej na czele z jej przewodniczącym Jackiem Ossowskim. W czasie Mszy św. transmitowanej przez Katolickie Radio Rodzina uczczono nie tylko patrona miasta i świątyni katedralnej św. Jana Chrzciciela, ale i XX rocznicę 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

Zabierając glos na początku Eucharystii proboszcz katedry ks. kan. Paweł Cembrowicz nawiązując właśnie do rocznicy Kongresu, przypomniał słowa wypowiedziane we Wrocławiu 31 maja 1997 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II „Jestem przekonany, że ten Kongres Eucharystyczny przyczyni się skutecznie do poszerzenia przestrzeni życiowej dla Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, dla Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, Chrystusa Odkupiciela Świata w życiu tego Kościoła, który jest we Wrocławiu, w życiu Kościoła w Polsce i na całym ziemskim globie. Chodzi tutaj o otwarcie dostępu do wszystkich bogactw wiary i kultury, które łączą się z Eucharystią. Chodzi o przestrzeń duchową, przestrzeń ludzkiej myśli ludzkiego serca, przestrzeń wiary, nadziei i miłości, a także przestrzeń nawrócenia, oczyszczenia i świętości”.

W homilii ks. prof. dr. hab. Włodzimierz Wołyniec, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego stwierdził m.in., że św. Jan Chrzciciel pokazuje nam właściwą drogę, którędy mamy iść i biec. Wskazuje nam na tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Bo - jak powiedział - kto służy prawdzie w życiu jest na dobrej drodze.

Zdaniem kaznodziei narodzenie św. Jana Chrzciciela jest okazją dla nas wszystkich, aby popatrzeć na drogę, którą idzie każdy z nas. I za wskazaniem Chrystusa zobaczyć cel tej drogi, którym jest ostatecznie nasz Pan Jezus Chrystus. – Dzisiejsza uroczystość każe nam również popatrzeć na własne serce, czy jest ono gotowe na przyjmowanie Boga, który zawsze przychodzi, aby obdarzać Mnie darem Zbawienia – powiedział.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Arcybiskup złożył jej uczestnikom, mieszkańcom Wrocławia serdeczne świąteczne życzenia i udzielił wszystkim swojego Pasterskiego Błogosławieństwa.
Marek Zygmunt


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;