Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2017-06-24
24. Pielgrzymka Kombatantów Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego

Uczestnicy pielgrzymki Kombatantów Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oddali cześć bohaterom walki o wolność i niepodległość Polski w latach 1939-1956, pomordowanych w sowieckich łagrach i więzieniach Urzędu Bezpieczeństwa. Modlili się też za tych, którym udało się przeżyć i opuścić mury więzień.

W sobotę, 24 czerwca wierni modlili się podczas Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawionej o godz. 9.30. Eucharystii przewodniczył ks. kmdr Janusz Bąk, delegat biskupa polowego ds. duszpasterstwa kombatantów.

Z racji pielgrzymki bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego przygotował przesłanie, które na początku Mszy św. odczytał o. mjr Kamil Szustak, kapelan Wojska Polskiego, paulin: „Drodzy kombatanci, w Roku Jubileuszu 300-leci Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę nabiera wyjątkowego znaczenia. Dziękuję za waszą obecność w duchowej stolicy Polski – pisze bp Guzdek - Wyrażam nadzieję, że spotkanie w Domu naszej Matki i Królowej będzie dla was źródłem głębokich przeżyć duchowych oraz przyniesie błogosławione owoce. Niech wasza obecność na Jasnej Górze będzie czytelnym świadectwem wiary oraz okazją do osobistego trwania w miłości Chrystusa. Pragnę wyrazić wdzięczność za wasze świadectwo wierności Bogu i Ojczyźnie dawane w czasach komunistycznego zniewolenia”.

„Są dwa rodzaje klęski: zewnętrzna i wewnętrzna. Czasem można przegrać zewnętrznie, ale wewnętrznie pozostać istotą niepokonaną, i można przegrać zewnętrznie i wewnętrznie, wpuści do wnętrza świadomość klęski, poddać się, pozwolić na to, by umarła nadzieja – mówił podczas homilii ks. kmdr Janusz Bąk - Ale w was, drodzy kombatanci, nadzieja nie umarła. To o was można powiedzieć: można czasem przegrać zewnętrznie, ale wewnętrznie pozostać istotą niepokonaną. Wasza obecność jest tym świadectwem – niepokonani. I dlatego ze szczególną powinnością nasze pokolenie winno zbierać wszystkie świadectwa wasze, którzy oddaliście życie za Chrystusa, jako dar życia dla Ojczyzny”.

„A gdy przyszedł czas, który chcieliśmy nazwać wolnością, cośmy przeżyli: więzienie, upokorzenie, często śmierć – przypominał kaznodzieja - Chcę zastanowić się nad ceną wolności. Trzeba przypomnieć sobie starą prawdę chrześcijańską, która mówi, że najwyższą wartością nie jest wolność, lecz miłość. Bo wolność krzyżami się mierzy, bo wolność miłością się tworzy. To wy żeście tworzyli, drodzy kochani kombatanci, wolność w temacie miłości. Jeżeli wolność należy do jądra człowieczeństwa, to jądrem wolności jest miłość. Wielu z was oddało życie. Kto oddaje życie za drugiego człowieka, pozornie traci wolność, bo traci wszystko, ale naprawdę osiąga szczyt wolności, bo wolność wynosi go ponad niego samego. Wolność i miłość to nie tylko ideały, których świadomie lub nieświadomie poszukujemy na ścieżkach życia ludzkiego, to również cel postawiony nam, istotą wolnym, i dlatego zdolnym do kochania. Ostatecznie do tego celu wiodą wszystkie ścieżki naszego życia”.

Po Mszy św. uczestnicy pielgrzymki złożyli kwiaty pod Epitafium Smoleńskim, a następnie udali się na spotkanie do Kaplicy Różańcowej.

Dzień wcześniej, w piątek, o godz. 17.00 uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na jasnogórskich Wałach.

„Chciałbym życzyć kombatantom daru łaski od Maryi, której czcić będziemy uroczyście to 300- lecie koronacji, aby Maryja, Matka pięknej miłości, nasza Królowa i Pani, Hetmanka Żołnierza Polskiego była nie tylko orędowniczką, ale też nadzieją spełnienia w kolejnych dniach w zdrowiu, w darze błogosławieństwa” – podkreślił w rozmowie przed Msza św. ks. kmdr Janusz Bąk.

*

Związek WPOS zrzesza osoby więzione i represjonowane za działalność w latach 1939-1956. Celem związku jest kultywowanie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o niepodległość i sprawiedliwość społeczną, udzielanie pomocy socjalnej więźniom politycznym i ich rodzinom oraz otaczanie opieką wdów i sierot po więźniach politycznych. Związek WPOS zajmuje się również poszukiwaniem oraz ujawnianiem miejsc kaźni, miejsc skrytych pochówków działaczy niepodległościowych zamordowanych w latach 1939-1989.

o. Stanisław Tomoń
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;